Májová pouť – aktualizace

Vážení poutníci, srdečně vás zveme na pouť do Medjugorje na svátek

Panny Marie Prostřednice všech milostí

3.– 10. května 2023

medju 2019

Harmonogram odjezdů ve středu 3. května

14:30 Praha Háje – výstup z metra – na malém stanovišti pro autobusy.

15:15 na výjezdu z dálnice- sjezd 49 km D1 směr Brno. Směr Vlašim.  Je tam odpočívadlo, na druhé straně bus zastávka.

15:45 na Benzině na Vystrkově – na výjezdu dálnice u Humpolce

17:30 Brno – poblíž vlakového nádraží

 

Autobus bude na čelním skle označen obrázkem Panny Marie a nápisem Medjugorje.

V autobuse bude možnost zakoupit kávu, čaj, capučíno, chlazené nápoje, pivo.

„Občané EU mohou vstupovat na území Bosny a Hercegoviny, projíždět jím a opouštět toto území na základě předložení platného cestovního dokladu. Jako cestovní doklad lze k cestování do Bosny a Hercegoviny použít i platný občanský průkaz ČR. Pokud cestujete s dětmi, musí mít dítě svůj vlastní cestovní doklad.“

Stravování a ubytování:
Po příjezdu do Medjugorje ve čtvrtek 4. května začínáme stravování obědem a končíme v den odjezdu v úterý 9. května snídaní. (Pozdější snídaně).
Využijte prosím výhodnou nabídku: polopenze + ubytování: celkem  125 eur/osoba, za celý pobyt. Pouze ubytování – bez stravy je 75 eur. Platit budete až místě.

Na zpáteční cestě je plánovaná  zastávka u moře. Zastavíme na Mariánském poutním místě Veprice – které jsou též nazývány jako Chorvatské „Lurdy“.

Vepric

Můžete se rozhodnout, jestli sejít dolů k moři a koupat se, anebo čas prožít na poutním místě. Každý cestující bude mít možnost vybrat si, jak strávit volný čas. Moře je kousek od parkoviště autobusu. Kdo se nebude chtít koupat, může čas prožít na poutním místě u Lurdské jeskyně, v kapli s Nejsvětější  Svátostí, v přírodě na křížové cestě a podobně.

Návrat do ČR bude ve středu 10. května v ranních nebo poledních hodinách. Přesný čas příjezdu záleží na dopravní situaci v daný den. Výstupní místa jsou stejná jako ta nástupní.

Nezapomeňte si s sebou vzít léky, opalovací krém, pokrývku hlavy, deštník můžete venku využít i jako slunečník. V Medjugorji může být silné slunce. Pokud si do kufru přibalíte nějaký šumivý multivitamin nebo magnezium, určitě to neuškodí.

Autobus bude vyjíždět z Prahy směrem na Brno. Pokud jste početnější skupinka, po domluvě vás můžeme nabrat cestou po dálnici.
Kdo máte zájem o tuto pouť, můžete rovnou vyplnit přihlášku na tomto webu a následně vám přijdou pokyny k pouti, nebo napsat na e-mail: cestovka.medzugorje@email.cz
Děkuji vám za přízeň, přeji krásné a požehnané dny.
S pozdravem Vlaďka a celý tým, který se bude o vás v Medjugorji starat.

Poselství Panny Marie

 Vizionářka Mirjana Dragićević-Soldo měla každodenní zjevení od 24. června 1981 do 25. prosince 1982. Při posledním každodenním zjevení jí Panna Maria svěřila poslední desáté tajemství a řekla, že se jí bude zjevovat jednou ročně a to 18. března. Tak tomu bylo po celé roky i dnes. Zjevení začalo v 13:33  a trvalo do 13:39 . Panna Maria svěřila Mirjaně toto poselství:
Drahé děti, vybízím vás, abyste skrze modlitbu a milosrdenství co nejlépe poznaly mého Syna, abyste se čistým a otevřeným srdcem naučily naslouchat. Abyste poslouchaly co vám můj Syn říká, abyste duchovně prohlédly. Abyste jako jeden Boží lid ve společenství s mým Synem, svým životem vydávaly svědectví o pravdě. Modlete se, děti moje, abyste společně s mým Synem všem svým bratřím a sestrám mohly přinášet jenom pokoj, radost a lásku. Já jsem s vámi a žehnám vám mateřským požehnáním.

Poselství Panny Marie 25. února 2023

Poselství dané vizionářce Marii Pavlovič

 
Drahé děti! Obraťte  se a oblečte se do kajícího roucha a hluboké osobní modlitby a v pokoře žádejte od Nejvyššího pokoj. V tomto milostiplném čase vás chce Satan svést, ale vy, děti moje, dívejte se na mého Syna a odříkáním a půstem ho následujte na Kalvárii . Jsem s vámi, protože mi Nejvyšší dovolí, milovat vás a vést vás k radosti srdce ve víře, která roste ve všech, kteří Boha milují nadevšechno. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.
IMG_20220428_160711

Poselství Panny Marie

Poselství Panny Marie, Královny míru 25. ledna 2023

1199

„Drahé děti! Modlete se se mnou za pokoj, protože satan chce válku a nenávist v srdcích i národech. Proto se modlete a obětujte své dny v půstu a v pokání, aby vám Bůh daroval pokoj. Budoucnost je na rozcestí, protože moderní člověk nechce Boha. Proto lidstvo směřuje k záhubě. Děti moje, vy jste moje naděje. Modlete se se mnou, aby se uskutečnilo to, co jsem začala ve Fatimě i zde. Modlete se a vydávejte svědectví o pokoji ve svém okolí a buďte lidmi pokoje. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání. “

Kalendář poutí na rok 2023

Vážení přátelé, zde najdete plánovaný kalendář poutí na tento rok.  Zatím si termíny dobře promyslete. Přihlášky budu přijímat od konce února, kdy budou vypsány ceny i další nové informace.

Těším se na naše společně prožité dny v Medjugorji!

Dokonalost-500x330

4. – 10. dubna  Velikonoce v Medjugorji!

12. – 18. dubna  – svátek Božího Milosrdenství

3. –  10. května – svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí – společná doprava autobusem

24. – 30. května – slavnost Seslání Ducha svatého – vlastní dopravou

24. 7. – 31.7. – Festival mládeže – doprava autobusem

11. – 17. srpna – Nanebevzetí Panny Marie
7. – 15. září – Povýšení svatého Kříže
3. – 9. října – Panna Marie Růžencová

 

Pokud jste již větší skupina, která zaplní celý autobus a vyhovovaly by vám jiné termíny, napište a vše společně domluvíme.
MLADI-500x330

Požehnaný nový rok 2023

Vážení přátelé,

přeji všem krásný a pokojný nový rok 2023.

Nový rok

 Hodně zdraví, spokojenosti a nadšení do všeho co děláte. Těším se na vás opět v Medžugorji.

Poselství Panny Marie 25. září 2022

Poselství dané vizionářce Marii Pavlovič – Luneti

Drahé děti!
Modlete se, aby vás Duch Svatý osvítil, abyste byly radostnými hledači Boha a svědky bezhraniční lásky. Já jsem s vámi, děti moje. Znovu vás všechny vyzývám: vzchopte se a svědčte o dobrých skutcích, které Bůh ve vás a skrze vás koná. Buďte radostní v Bohu. Čiňte dobro bližnímu, aby vám bylo dobře na zemi a modlete se za pokoj, který je ohrožený, protože satan si přeje válku a nepokoj. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.

Pouť Panny Marie Růžencové

Vážení přátelé, říjnová pouť od 5. 10. – do 12. 10 bude probíhat vlastní dopravou. Můžete se dopravit autem, letecky, linkovým autobusem…. Sejdeme se až zde v Medjugorji. Prosím, kdo přijedete, ohlaste se s předstihem na mém emailu: cestovka.medzugorje@email.cz  Děkuji.
Po domluvě, je taktéž možné,  dostavit se o několik dnů dříve nebo pozděli. Budu zde.

Svědectví Jany

Vážení přátelé,
zde vám přináším povídání Jany, která byla s námi na pouti krátce po velikonocích. Přijeli jsme zde před svátkem Božího Milosrdenství, což je jedna neděle po Vzkříšení.  Tento příběh je Božím zásahem do lidského srdce, aniž by člověk musel před, a nebo potom, za to něco dát. Bůh léčí, uzdravuje a zaceluje rád. Nepotřebuje naoplátku nic. Stačí jen chtít přijmout.
Zde je Janin příběh:
Dne 6. ledna 2022 mi tragicky zemřel Ratko, můj manžel. Nebyla jsem u toho. Byl to šok.  V tu chvíli se mi všechno zhroutilo. Moje sestra Mája mi nabídla, abych s nimi v dubnu jela do Medjugorje na Pouť Božího milosrdenství. Medjugorje je svaté místo v Bosně, místo zjevení P.Marie, je to místo zázraků, kde se dějí viditelná i neviditelná uzdravení. Je to místo, které mění lidské životy.
 Ale já jsem do Medjugorje jet nechtěla. Kdyby bylo po mém, tak bych vůbec nejela, ale cítila jsem, že bych jet měla. Vnímala jsem to něco jako povinnost, něco jako, že například, pro Oliverka taky musím vařit, tak tak nějak jsem cítila, že do Medjugorje taky musím jet. A tak jsem nakonec i s Oliverkem jela. Měla bych zmínit, že jeden z velkých důvodů proč jsem nechtěla do Medjugorje jet, byl ten, že jsme měli v Chorvatsku projíždět krajinou, která se jmenuje Lika. V této krajině Lika leží město Otočac, kde se Ratko narodil.
 Ta doba truchlení je moc těžká. Limituje člověka po všech stránkách. Nebyla jsem schopná se na cestu sbalit, ani sebe ani Oliverka. Naštěstí tu byla moje neteř Terezka, která u nás od té doby, co se to stalo, bydlela. Takže sbalila mě i Oliverka, jídlo na cestu a vůbec vše. Také s námi ve 3:00 v noci vstala a společně s babičkou nás doprovodila ven k autu.
 Do Medjugorje jsme dorazili v pátek večer kolem šesté hodiny. Ubytování jsme měli asi deset minut pěšky od kostela. Ten první večer kolem 23:00 hodiny jsem seděla na posteli, Oliverek vedle mě spinkal. A já jsem začala přemýšlet a povídat si s Hospodinem a hlavně teda s P. Marií…. “Ty víš, jak je mi těžko, jak mě život bez Ratko a celá ta situace a jak se vše stalo, jak mě to trýzní a ubíjí mě to… A tak když už jsem tady, na tom Tvém místě zjevení, kde se dějí očividné zázraky a všemožná uzdravení, tak já od Tebe CHCI ÚLEVU”…. Normálně se takovýmto způsobem nemodlím. Většinou říkám “prosím” a ať se děje Boží vůle. V tu chvíli se postel se mnou začala třást. Podlaha, skřín, zdi, vše kolem se třáslo. Strachem jsem se třásla taky a zaklepala jsem na pokoj Máji a Otíka. Mája vyšla a pak postupně na chodbu vyšly i moje neteře Marjánka a Dominička s manželem. Shodli jsme se, že to bylo zemětřesení a zase jsme zalezli do svých pokojů a šli spát. Nepatrná zemětřesení se pak ještě několikrát opakovala další dny.
 V sobotu ráno při společné snídani nám naše průvodkyně Vlaďka řekla, že je třeba nechat si zbourat naše staré konstrukce a nejlépe žádné nové již nebudovat.  A pak, že máme být otevření k Božím milostem. Byla to pouť k Božímu milosrdenství, tak by se ty milosti měly jen hrnout. Ale já jsem doslova požadovala jen jednu milost – úlevu. Při našem prvním večerním programu bylo evangelium o nevěřícím Tomášovi, které se mi pak pořád vracelo do mysli.
 Prošlo pár dní, ale žádnou úlevu jsem nepociťovala. Bylo mi smutno, bylo mi těžko, vracely se mi okamžiky z ledna a drásalo mě to.
Vlaďka nám říkala, že při poselstvích P.Maria nikdy nevzpomenula žádné jméno člověka, pouze když zemřel Slavko Barbarič, tak při poselství P.Maria řekla: “Nebuďte smutní, váš bratr Slavko je se mnou.” A tu mi svitla naděje. 25.4.2022 mělo přijít další měsíční poselství. A já jsem čekala a doslova věřila, že v něm P.Maria řekne přímo pro mě, abych nebyla smutná, že Ratko je šťastný a že je s ní v nebi….Ale poselství přišlo a Ona nic takového neřekla. Bylo to pro mě veliké zklamání.
Poselství nevyšlo, tak co ted? Aha, dobře, tak asi nesmím být ten nevěřící Tomáš, ale věřit, že je Ratko štastný, o tom přeci ta víra je, že se neví, ale, že se věří. A že se musím smířit s tím, že jsem v tu poslední chvíli Ratkova života tady na zemi s ním nebyla, že nebudu vědět, jak se cítil…A musím se smířit s tím, že tu budu muset bez Ratko dál sama žít.
 Ale úlevu jsem necítila, bylo mi stejně těžko. Jeden večer při večerním programu jsem hodně brečela. Pobyt jsme si o jeden den prodlužili, takže místo čtvrtka poledne, jsme odjížděli až v pátek ráno. Tím jsme získali možnost být ještě i ve čtvrtek na večerním programu. Ke konci kázání kněz řekl něco, co vím, že bylo řečeno jen kvůli mě. Řekl, že dříve se říkalo, že jsou dvě království, jedno království živých a druhé království mrtvých. Ale že tak to bůbec není. Že prý je jen jedno království živých i mrtvých, že jsme společně tak propojeni, že živí i mrtví žijeme v jednom společném království. Toto mě tak zahřálo u srdce, potěšilo a povzbudilo, na tom budu stavět, abych mohla pokračovat dál žít, až se vrátíme zase domů. A jestli toto má být ta úleva pro mě, tak to teda beru.
S touto myšlenkou jsme v pátek ráno vyrazili na cestu domů. Ještě jsme se stavěli v místní pekárně, kde jsme si nakoupili svačinu na cestu. Po cestě domů jsme se modlili růženec. Mája řídila, Marjánka spala, Oliverek se většinou hlasitě k růženci nepřipojival a tak modlitba růžence zůstala na mně a na Otíkovi. Začali jsme desátkem bolestného růžence. Ale další desátky jsme pokračovali radostná tajemství. Ale já jsem se nějak automaticky v duchu modlila třetí desátek slavného růžence “Který jsi seslal Ducha svatého” a pak se začala nahlas modlit 4. tajemství radostného růžence “Který tě P.Maria do nebe vzal”. To jsme zrovna projížděli Ratkovým krajem a byli kousek od jeho rodného města.Říkala jsem si, že bych se raději ted nemodlila, ale v sama ve svých myšlenkách si tímto krajem projela. Ale protože jsem se modlila hlasitě jen já s Otíkem, tak jsem musela pokračovat v modlení. Tak jsem si nakonec řekla, že je to asi stejně lepší tím krajem projet s P.Marií, kdo ví, jaké myšlenky by mi jinak lezly do hlavy.
 Ještě, než budu pokračovat, musím zmínit ještě jednu věc. S Ratko jsme si navzájem vždy projevovali radost, věděli jsme, co koho těší a byli jsme rádi, když ten druhý byl spokojený a štastný. A to zároven fungovalo i naopak, když byl jeden z nás y něčeho smutný nebo ho něco tížilo, tak ho ten druhý vyslechl, poradil a tak. No, a mě děsně drásalo a tížilo to, že v poslení nejtěžší Ratkovy chvíli tady na zemi já jsem u něj nebyla. Nevím, jak se cítil, nemohla jsem mu pomoci, poradit, povzbudit, prostě jsem tam nebyla a bylo mi z toho těžko.…
 ….zpět k Medjugoriji… Chvíli na to jsme zastavili na svačinu, stále jsme ještě byli v kraji Lika, Ratkův rodný kraj. Stála jsem tam tak a začaly mě napadat tyto myšlenky: Tady se Ratko narodil a já jsem tu nebyla. Tady prožil své dětství a já jsem u toho nebyla,… Nasedli jsem zase do aut a pokračovali v cestě. Přicházely další myšlenky a mně se začínalo rozjasnovat. To Hospodin Stvořitel si Ratko stvořil tady v Chorvatsku na tomto místě, to Hospodin si přál, aby tady Ratko vyrůstal, to On chtěl, aby se se mnou Ratko v Anglii setkal a abychom kus našeho pozemského života šli společně, to Hospodin už chtěl mít Ratko zase zpět u sebe… A vtom mi došlo, jak moc je Ratko Bohem milován. Bylo mi dáno pochopit tu lásku Stvořitele ke svému stvoření v osobě mého milovaného muže. Já vím, že Bůh miluje všechny lidi, ale nikdy jsem si asi neuvědomila, jak individuálně miluje každého člověka, takže i mého Ratko. Vždy jsem si tak nějak soustředila hlavně na to, jak Hospodim miluje mě a vše se děje jen kvůli mě a vše se točí jen kolem mě. Tímto pochopením lásky Stvořitele ke každému, ale opravdu každičkému člověku se mi rozjasnila jedna pro mě důležitá věc. A to jak nevýslovně je Ratko Bohem milovaný a vlastně že Ratko není tak úplně můj, ale že je na prvním místě hlavně Boha a pak až teprve můj. Že Ratko Bohu vždycky patřil, Bůh si ho sám vedl, protože ho miluje a sám si ho stvořil a chtěl ho mít tady na zemi. Tím mě také napadlo, že možná ta Ratkova poslední chvíle pro něj nebyla ta nejtěžší, jak jsem si myslela a představovala, ale možná právě zrovna ta nejkrásnější, protože se setkal se svým milujícím Stvořitelem, sám Ježíš si ho přebíral z pozemského života k sobě do nebe. A já kdybych tam v té chvíli byla, tak bych možná tu chvíli jen kazila. Nebyla bych schopná mu nějak pomoc, protože jsem jen člověk. A s Ratko byl v tu chvíli sám jeho Stvořitel, který ho miluje jako mě, takže se to vše točilo a dělo jen kolem mého muže a pro pro mého muže.
  Já jsem si to ani neuvědomovala, ale já jsem Ratko celou tu dobu, co se to v lednu stalo, držela a nechtěla ho pustit. A na mně teď je, abych Ratko Bohu předala. V duchu a v pokoji jsem tedy mého milovaného Ratkíška předávala Bohu, kterému Ratko patří a vlastně vždy patřil. Po tomto rozjasnění jsem začala pocitovat úlevu. A v tu chvíli vpravo koutkem oka jsem viděla bílou siluetu. Vím, že to byla P.Maria, neviděla jsem její obličej, ale cítila jsem, jak se usmívá plná lásky a pokyvuje hlavou a je štastná, že já jsem štastná. Byla mi dána milost úplného pochopení Mariiných slov: “Kdybyste věděli, jak moc vás miluji plakali byste radostí”. V tu chvíli jsem se začala nahlas smát úlevou a tekly mi nekontrolované slzy úlevy….
 Od této chvíle je mi dobře. Už mě nedrásá a netíží to, co se v lednu stalo. Ano, je mi po Ratkovi smutno, hodně mi chybí, ale mám v sobě pokoj, který svět nemůže dát. S Ratko žijeme v jednom království, ale naše manželství je teď trochu jiné. Když žil tady na zemi, tak jsme se společně modlili, ale nikdy ne růženec. Růženců máme sice hodně, ale v Medjugoriji jsem uviděla jeden krásný s bílými kamínky a nádhernými červenými srdíčky za každým desátkem, a ten jsem musela mít. Ráda ho beru do ruky a modlím se ho a vždy také k modlitbě růžence přizvu Ratko a modlíme se spolu.
 Teď už nemám takovou potřebu chodit každý den na hřbitov, jako jsem měla před Medjugorjí. Předtím mi tam bývalo nejlépe, když jsem stála u hrobu, tak mi bylo dobře. Teď když tam jdu, tak se mi do mysli dere úryvek z evangelia: “Proč hledáte živého mezi mrtvými?”
 Až doma jsem si pak uvědomila jednu věc, která si myslím, že není náhoda. Vzpomněla jsem si na verš z písně “Země blahem zachvěla se, z přírody Bůh smutek snal…” Země se vskutku zachvěla, když jsem žádala úlevu a v poselství o Slavku Barbaričovi P.Marie doslova řekla „Nebudte smutní…“
 Postupem času si uvědomuji další věc a to je, že tuto milost, kterou jsem dostala, si je třeba udržovat. Neustále si udržovat to spojení s nebem každodenním modlením se růžence. Ať se cítím, jak se cítím tohoto přesvědčení se chci držet celý život. Ratko mi neustále různými způsoby dává najevo, jak je mi stále nablízku, cítím jeho pomoc. Žije se mi pokojně.
Jana

Poselství Panny Marie

Poselství Panny Marie 25. června 2022 dané vizionářce Marii Pavlovič-Luneti

„Drahé děti! Raduji se s vámi a děkuji vám za každou oběť a modlitbu, kterou jste přinesly na moje úmysly. Děti moje, nezapomeňte, že jste důležití v mém plánu spásy lidstva. Vraťte se k Bohu a k modlitbě, aby Duch Svatý působil ve vás a skrze vás. Děti moje, já jsem s vámi také v těchto dnech, kdy satan bojuje za válku a nenávist. Rozdělení je silné a zlo působí v člověku jako nikdy doposud. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání. “

URADY-500x330

Výroční zjevení vizionářce Ivance Elezej 25. června 2022
U příležitosti posledního denního zjevení 7. května 1985 Panna Maria Ivance svěřila 10. tajemství a slíbila, že se ji bude až do konce života zjevovat jednou za rok a to na výročí zjevení. Tak tomu bylo i tento rok. Zjevení trvalo 5 minut (18:34 – 18:39).
Při zjeviní byla přítomna pouze Ivančina rodina. Po zjevení vizionářka Ivanka řekla:
Panna Maria nám dala následující poselství: „Děti moje, modlete se, modlete se, modlete se.“ Panna Maria nás všechny požehnala.

Ivanka Ivankovič Elez