Križevac

Križevac je kopec nad Medjugorijí (520 m), na kterém farníci v roce 1933 postavili 8,56 m vysoký betonový kříž. Na kříži je nápis: „Ježíši Kristu Vykupiteli lidského rodu, na znamení své víry, lásky a naděje a na památku 1900 výročí Ježíšova utrpení.“

Križevac-v zimě

 

 

 V kříži jsou uloženy relikvie Kristova kříže, které byly pro tento účel darované z Říma.

 

Na Križevaci se slaví mše svatá první neděli po „Malé Gospě“, jak zde místní lid nazývá Pannu Marii – a je to první neděle po 8. září. Mše svatá je slavená k uctění svátku Povýšení svatého kříže.

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERANa závěr festivalu mladých, který končí 6. srpna, se zde už pátého večer a během noci scházejí lidé a ráno v 5:00 se zde slaví mše svatá. V tento den je svátek Proměnění Páně.

 

 

 

 

 

 

Križevac

Križevac je oblíbeným místem poutníků. Podle svědectví vizionářů, 30.8. 1984 Panna Maria řekla: „Také kříž, který jste postavili, byl v Božím plánu.“

 

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Už v počátcích zjevení Panny Marie se cestou na Križevac začala modlit křížová cesta. Původně byly jednotlivé zastavení označeny dřevěným křížem. V roce 1988 zde byly postaveny bronzové reliéfy, které vytvořil italský umělec Carmelo Puzzolo. Na každém z nich (kromě Getsemanské zahrady) je zobrazena Matka Boží.

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cesta na kopec je kamenitá. Pokud není nějaký zvlášť velký svátek, je to tiché a promodlené místo. Poutníci se zde vydávají ve skupinkách, ale i sami. Někteří volí cestu bosky.

 

 

 

 

 

 

Križevac II

Za velkým bílým křížem je tato vyvýšenina z kamení odkud je pěkný výhled do okolí.

 

 

 

 

 

P1000952

 Někdy je zde opravdu mnoho lidí.

 

 

 

 

 

 

P1000967

 Přesto je možné najít si tiché místo, ponořit se do pokojné atmosféry a naslouchat Božímu hlasu.

 

 

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Križevac má svůj půvab i atmosféru v každé denní i noční hodině.

 

 

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jednou ročně bývá kříž osvětlen. Bývá to v září, devět dní před svátkem Povýšení svatého kříže.

 

 

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Navzdory náročné cestě, poutnící vycházejí i se západem slunce a nahoru přicházejí za tmy.

 

 

 

 

 

 

Kříž v noci

Takto vypadá osvětlený kříž zdola z vesnice. Vypadá to, jako by to byl „kříž světla na nebi“.