Poselství Panny Marie 2. dubna 2015

Panna Maria prostřednictvím vizionářky Mirjany Soldo říká:
127
Drahé děti, vybrala jsem vás, apoštolové moji, protože vy všichni nosíte v sobě něco krásného. Vy mi můžete pomoci, aby láska kvůli které můj Syn zemřel a potom vstal z mrtvých, znovu zvítězila. Proto vás vyzývám, apoštolové moji, abyste se v každém Božím stvoření, ve všech mých dětech, snažili vidět něco dobrého a snažili se je chápat. Děti moje, vy všichni jste bratři a sestry ve stejném Duchu Svatém. Vy naplněni láskou k mému Synu můžete vyprávět všem těm, kteří tu lásku nepoznali to co vy znáte. Vy jste lásku mého Syna poznali, Jeho jste Vzkříšení pochopili, vy s radostí upíráte oči k Němu. Moje mateřské přání je, aby všechny moje děti byly sjednocené v lásce k Ježíšovi. Proto vás volám, apoštolové moji, abyste s radostí žili Eucharistii, protože v Eucharistii se vám můj Syn vždy znovu dává a svým příkladem ukazuje lásku a oběť pro bližního. Děkuji vám.

Pár fotek z naší březnové pouti

DSCN3648Jdeme na Podbrdo

 

 

 

 

 

 

 

DSCN3687Na místě zjevení

 

 

 

 

 

 

 

DSCN3590V komunitě Cenacolo, kterou založila Matka Elvíra

 

 

 

 

 

 

 

Cenacolo k (1)V malé kapli chlapecké Komunity Cenacolo mají na zdi do kamene vytesaná tato slova: Jsme voláni k tomu, abychom milovali, ne zachraňovali. Je to Ježíš, který zachraňuje, ne my.“ Matka Elvíra

 

 

 

 

 

Dětská vesnička (2)Detail ze stejné kaple.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenakolo A (2)O své cestě uzdravení a cestě životem nám povídal Slovák Martin a jeho spolubratr. Život v Komunitě má svůj jasný řád a každý nově příchozí dostává svého anděla strážného, který ho v prvních měsících doprovází doslova na každém kroku.

 

 

 

 

 

Cenacolo k (2)

 

 

 

 

 

 

 

Cenakolo A (1)Nově postavená zeď u hlavní cesty. Všechno si tady chlapci staví sami.

 

 

 

 

 

 

Autíčko (2)V Zahradě Svatého Františka jsou různé atrakce nejen pro děti. Toto je vícemístní houpačka, která ke své funkčnost vyžaduje určitý um a shodu houpajících se.

 

 

 

 

 

Autíčko (1)Také toto auto jede rychleji, když má takovou pohonnou sílu.

 

 

 

 

 

 

DSCN3975Setkání s vizionářkou Vickou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCN3621Okolí u Modrého Kříže je nově upraveno a je přístupné i pro vozíčkáře.

 

 

 

 

 

 

DSCN3669Medjugorje je místo hlubokého se ponoření do Boží přítomnosti.

 

 

 

 

 

 

DSCN3682Místo hlubokého pokoje.

 

 

 

 

 

 

 

DSCN3732Atmosféra večerní Medjugorje. Právě probíhá večerní modlitební progam.

 

 

 

 

 

 

DSCN3733Před kostelem

 

 

 

 

 

 

 

DSCN3739Místo, kde se zapalují svíčky.

 

 

 

 

 

 

DSCN3761Na Hradě u Nancy a Patrika

 

 

 

 

 

 

 

DSCN3751

 

 

 

 

 

 

 

DSCN3754

 

 

 

 

 

 

 

DSCN3774

 

 

 

 

 

 

 

DSCN3776

 

Poselství pro Mirjanu 2. března 2015

Zjevení Panny Marie pro Mirjanu Soldo

307

„Drahé děti! Vy jste moje síla. Vy, apoštolové moji, kteří svojí láskou, pokorou a tichou modlitbou, působíte, aby byl poznán můj Syn. Vy žijete ve mně. Vy mě nosíte ve svém srdci. Vy víte, že máte matku, která vás má ráda a která přišla, aby přinesla lásku. Vidím vás v Nebeském Otci, vaše myšlenky, vaše bolesti, trápení, a přináším je svému Synu. Nebojte se, neztrácejte naději, protože můj Syn poslouchá svoji matku. Od doby, kdy se narodil, miluje, a já si přeji, aby tu lásku poznaly všechny moje děti. Aby se mu vrátili ti, kteří Ho kvůli svým bolestem a neporozumění opustili, a aby Ho poznali všichni ti, kteří Ho nikdy neznali. Proto jste tady vy, apoštolové moji, a já jako matka s vámi. Modlete se za pevnost víry, protože z čisté víry přichází láska a milosrdenství. Skrze lásku a milosrdenství pomůžete všem těm, kteří si nejsou vědomi, že si vybírají tmu místo světla. Modlete se za své pastýře, protože oni jsou silou Církve, kterou vám zanechal můj Syn. Skrze mého Syna jsou oni pastýři duší. Děkuji vám. “