41 Výročí Zjevení v Medjugorji

Vážení a milí přátelé,

zvu vás na pouť do Medjugorje na Výročí Zjevení 22. – 26. 6. 2022

IMG_20220524_131821

Tato pouť proběhne formou vlastní dopravy, což se nám v minulosti velmi osvědčilo, a sejdeme se až na místě – tedy v Medjugorji, přímo v penzionu, kde budeme mít zajištěné ubytování. Můžete přijet o den dřív, nebo i odjed později – ubytování vám domluvím. Vlastní program poutě bude trvat 5 dnů: od středy do neděle.
Ubytování máme v blízkosti kostela, necelých 5 min. chůze pěšky. U penzionu můžete zároveň parkovat.
Cena za ubytování je 10 eur osoba/noc. V penzionu je možnost polopenze: snídaně, oběd – 10 eur osoba/den, nebo si můžete vařit jednoduché jídlo v kuchyňce. Platí se na místě.
Cena za program a organizace poutě je 1500 Kč/osoba. Kdo jste rodina s dětmi, můžete požádat o slevu.
Přihlásit se můžete na: cestovka.medzugorje@email.cz a zároveň vám pošlu další informaci k této pouti.

 

IMG_20220524_130847IMG_20220524_131350

Minulý rok jsme slavili přesně 40 let od prvního zjevení Panny Marie zde v Medjugorji.

 

IMG_20220524_131004IMG_20220524_131404

Všechny tyto fotografie jsou pořízeny dnes 24. 5.  přesně měsíc před Výročím Zjevení.

IMG_20220524_131652IMG_20220524_125638

IMG_20220524_125533IMG_20220524_132158

IMG_20220524_130915IMG_20220524_132741

Covid podmínky pro cestování do Medjugorje

Vážení přátelé,
zde jsou aktualizované covid podmínky pro cestování do Bosny a Hercegoviny. Tato aktualizace je k datumu 17. 5. 2022

 

Vstup je umožněn všem cizincům, kteří splňují podmínky ke vstupu na základě Zákona o pobytu cizinců – pro občany ČR platí bezvízový styk – viz náš článek zde. Vstup je těmto cizincům umožněn bez dalších karanténních opatření za předpokladu splnění některé z následujících podmínek;

  • předložení negativního PCR nebo antigenního testu na COVID-19, ne staršího 48 hodin od vydání osvědčení v případě cizinců z Evropy (v ostatních případech je lhůta 72 hodin). V případě, kdy na osvědčení je pouze datum – bez časového údaje, je možnost s tímto osvědčením vstoupit do BaH v den vydání a v následující den.
  • předložení potvrzení o očkování proti Covid-19 s tím, že v případě dvoudávkového schématu uběhlo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky a v případě jednodávkového schématu uběhlo nejméně 14 dní od aplikace dávky očkovací látky
  • předložení lékařského potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 v období 14 – 180 dnů od zamýšleného vstupu na území BaH

Od výše uvedeného jsou osvobozeny děti do dovršení 7-mi let, které cestují v doprovodu rodičů či zákonných opatrovníků, kteří splňují výše uvedené podmínky, cizinci s pobytovým oprávněním v BaH, kteří se vrací do BaH z pobytu v Černé Hoře, Chorvatska, nebo Srbska, a jejichž pobyt v sousední zemi nepřekročil 48 hodin (od opuštění teritoria BaH).

Od výše uvedeného jsou dále osvobozeni cizinci – manželé a děti občanů Bosny a Hercegoviny, doporučujeme mít sebou doklady prokazující tuto příbuzenskou vazbu (rodný list, oddací list),  občané sousedních zemí (Chorvatska, Srbska a Černé Hory), řidiči a spolujezdci nákladních vozidel mezinárodní dopravy, pokud jejich pobyt v Bosně a Hercegovině nepřesáhne 12 hodin, posádky letadel a nákladních vlaků a lodí v mezinárodní dopravě, diplomaticko-konzulární pracovníci akreditovaní v BaH, týmy civilní ochrany při naléhavých situacích, příslušníci vojenských sil členských států NATO a EUFOR v BaH, vládní delegace.

Všechna mezinárodní letiště v BaH jsou otevřena a funguje komerční doprava.


OČKOVANÉ OSOBY

Při předložení potvrzení o očkování proti Covid-19 je umožněn vstup do Bosny a Hercegoviny s tím, že v případě dvoudávkového schématu uběhlo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky a v případě jednodávkového schématu uběhlo nejméně 14 dní od aplikace dávky očkovací látky.

Hlavní platná opatření se týkají pouze nošení roušek v uzavřených prostorech a omezení shromažďování, v praxi se však v tuto chvíli omezení dodržují a vymáhají minimálně. V entitě Federace BA je limit pro venkovní shromažďování 100 osob a pro vnitřní shromažďování 50 osob. V entitě RS je shromažďovací limit pro veřejná setkání 120 lidí a pro soukromá 70 osob. Celkově maloobchod a restaurační zařízení fungují bez větších omezení. Při vstupu do veřejných zařízení (ubytovací zařízení, obchodní centra, kina, restaurace,…) není třeba se prokazovat očkovacím certifikátem.


TESTOVANÉ OSOBY

Při předložení negativního PCR nebo antigenního testu na COVID-19, ne staršího 48 hodin od vydání osvědčení v případě cizinců z Evropy (v ostatních případech je lhůta 72 hodin) je umožněn vstup na území Bosny a Hercegoviny. V případě, kdy na osvědčení je pouze datum – bez časového údaje, je možnost s tímto osvědčením vstoupit do BaH v den vydání a v následující den.

Hlavní platná opatření se týkají pouze nošení roušek v uzavřených prostorech a omezení shromažďování, v praxi se však v tuto chvíli omezení dodržují a vymáhají minimálně. V entitě Federace BA je limit pro venkovní shromažďování 100 osob a pro vnitřní shromažďování 50 osob. V entitě RS je shromažďovací limit pro veřejná setkání 120 lidí a pro soukromá 70 osob. Celkově maloobchod a restaurační zařízení fungují bez větších omezení.


OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Při předložení lékařského potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 v období 14 – 180 dnů od zamýšleného vstupu, je umožněn vstup na území Bosny a Hercegoviny.

Hlavní platná opatření se týkají pouze nošení roušek v uzavřených prostorech a omezení shromažďování, v praxi se však v tuto chvíli omezení dodržují a vymáhají minimálně. V entitě Federace BA je limit pro venkovní shromažďování 100 osob a pro vnitřní shromažďování 50 osob. V entitě RS je shromažďovací limit pro veřejná setkání 120 lidí a pro soukromá 70 osob. Celkově maloobchod a restaurační zařízení fungují bez větších omezení.


DĚTI

Od povinnosti předložení negativního PCR, nebo antigenního testu na COVID-19, nebo potvrzení o očkování, nebo lékařské zprávy o prodělání onemocnění Covid-19, jsou osvobozeny děti mladší 7-mi let, které cestují v doprovodu rodičů či zákonných opatrovníků, kteří splňují výše uvedené podmínky.

Zdroj: https://www.mzv.cz/sarajevo/cz/viza_a_konzularni_informace/x2020_06_15_vstup_do_bosny

Máme nové ubytování

Naše ubytování v Medjugorji

Vážení a milí přátelé,
od letošního roku máme v Medjugorji nové ubytování. Je to penzion – camp Verité. Dříve se mu říkalo „U Mateho“. Je vzdálen 300 m od kostela svatého Jakuba, kde probíhá hlavní večerní program farnosti. Pěšky je to necelých 5 minut lehkou chůzí. Každý pokoj má své sociální zařízení a mnoho z nich i balkón. V přízemí penzionu se nachází velká jídelna, kuchyňka, kde si můžete připravit jídlo nebo uvařit kávu. U barového pultu si můžete zakoupit chlazené nápoje nebo vám také rádi připraví kávu z kávovaru. Součástí penzionu je také kemp, který má 7000 čtverečních metrů. Jsou zde sprchy s teplou vodou, sociální zařízení, umyvadla na mytí nádobí. K dispozici je také bezplatná Wifi.

Nov dů

Před penzionem je prostorné parkoviště jak pro autobusy, tak i pro naše poutě, které jsou organizovány auty.

 

PokojeIMG_20220504_120935

 

 

 

 

 

 

 

 

O penzion se stará rodina Pavlović, která přijímala poutníky již v prvních letech událostí zjevení
Ver důmIMG_20220504_121221

 

Pokud při našich poutích dáváte přednost kempinku, zde si můžete postavit svůj vlastní stan.

 

Camp V

 

IMG_20220516_125542IMG_20220516_125742

 

 

 

 

 

 

 

 

Další fotky z Camp Verité si můžete prohlédnout přímo na jejich stránkách:
https://www.camp-medjugorje.com/galerija/

Poselství Panny Marie

Poselství 25. dubna 2022

1199

„Drahé děti! Dívám se na vás a vidím, že jste ztracení. Proto vás všechny vybízím: vraťte se k Bohu, vraťte se k modlitbě a Duch Svatý vás naplní svojí láskou, která dává radost srdci. Naděje ve vás bude růst také v lepší budoucnost, a vy se stanete radostnými svědky Božího milosrdenství ve vás i kolem vás. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání “

Aktualizace – Květnová pouť

Aktualizace!

Pouť na svátek Panny Marie – Prostřednice všech milostí

4.– 11. 5. 2022

 Vážení a milí poutníci,

jsem ráda, že se opět setkáme na pouti do Medjugorje. Pro vás, kteří jste se v uplynulých dvou letech do Medjugorje nedostali a už dlouho se na ni těšíte, se zcela jistě Medjugorje představí v nové kráse, obnoveném duchu, blízkostí Boží a Panny Marie. Když jsme v loňském roce, v malém počtu poutníků a auty Medjugorji navštívili, pocítili jsme, že se duch Medjugorje vrací do stejné síly, jako byl na počátku, kdy se událo mnoho uzdravení a zázraků. Panna Maria nás všechny připravuje. Na co – to bude pro nás milým překvapením! Všichni víme, že jsme bezprostředně blízko zázraku, který se na tomto místě stane, ale i to není hlavním důvodem cestovat takovou dálku. Jedeme vstoupit do Srdce Panny Marie, neboť na tomto místě je pomyslně „označená brána“ vstupu do Jejího Srdce. Do Srdce plné lásky a Mateřské péče. Celé Medjugorje je touto branou. Nechť tedy důvodem a motivací zúčastnit se této poutě je načerpat lásku, ponořit se do ní, žít v ní. A to další jako je vyslyšení našich modliteb a proseb za uzdravení, nebo jiných úmyslů bude jen tím, co říká Pán Ježíš: „A to ostatní vám bude přidáno.“

Cena poutě je 3620 Kč + 55 eur za ubytování (5 nocí)

Možnost polopenze: snídaně + oběd v ceně 10 eur osoba/den

Nebo možnost přípravy vlastní jednoduché stravy v kuchyňce.

Ubytování je zajištěno v penzionu vzdáleného necelých 5 min pěšky od kostela. Každý pokoj má sociální zařízení a klimatizaci.

 

K dnešnímu dni jsou podmínky pro vstup do Bosny a Hercegoviny následující:

  • předložení negativního PCR nebo antigenního testu na COVID-19, ne staršího 48 hodin od vydání osvědčení v případě cizinců z Evropy (v ostatních případech je lhůta 72 hodin). V případě, kdy na osvědčení je pouze datum – bez časového údaje, je možnost s tímto osvědčením vstoupit do BaH v den vydání a v následující den. 
  • předložení potvrzení o očkování proti Covid-19 s tím, že v případě dvoudávkového schématu uběhlo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky a v případě jednodávkového schématu uběhlo nejméně 14 dní od aplikace dávky očkovací látky
  • předložení lékařského potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 v období 14 – 180 dnů od zamýšleného vstupu na území BaH

 

Kdo se chcete účastnit této poutě, vyplňte již závaznou přihlášku nebo pošlete e-mail na adresu: cestovka.medzugorje@email.cz

Obsazeno.

P.M. Medjugorje

Medžugorská setkání

Vážení přátelé,
zdá se, že všechna zvláštní covidová opatření pomalu mizí a je velká pravděpodobnost, že tento rok budeme moci nerušeně a s radostí obnovit v plném proudu poutě do Medjugorje. Mnozí se tam v době omezení nedostali a právě pro ty mám radostnou zprávu, že Medjugorje je tou covidovou pauzou krásně očištěná, obnovená některá místa jsou zrekonstruovaná. Síla tohoto poutního místa je obrovská.
Mezitím mám pro vás dvě pozvánky a to na: „Medžugorské setkání“ na Mariánském poutním místě Svatý Hostýn.
Budou to třídenní setkání, kde si povíme, co se nového událo v Medjugorji, v jaké době se nyní nacházíme, přiblížíme se k poselstvím Panny Marie a samozřejmě uroníme do modlitby, ticha a rozjímání. Na mši svatou budeme chodit do baziliky.
První termín je: 1. 3. – 3. 3. 2022 – prožijeme zde začátek postní doby – popeleční středu.
Druhý termín je: 25. 3 – 27. 3. 2022  -prožijeme zde slavnost zvěstování Panně Marii
Cena za tento třídenní program je 700 Kč + se bude rozpočítavat poplatek za ubytování a stravování. Pozor! Změna od původního plánu! Budeme na chalupě na místě zvaném „Hostýnské vrchy“.
Kdo máte zájem o tato setkání, napište prosím na mail: cestovka.medzugorje@email.cz  uveďte prosím vaše jméno, mailovou adresu a obratem vám přijdou informace k tomuto setkání.
Přeji všem krásné a požehnané dny.

Podbrdo I

Poutě na rok 2022

Vážení přátelé,

vzhledem k současné sitaci můžeme jen předběžně, zatím nezávazně, plánovat poutě na příští rok. Nevíme, jak se bude situace dále rozvíjet a jaké budou podmínky pro uskutečnění poutí do Medjugorje.

Zde je alespoň orientační plán poutí na rok 2022:

24. dubna  – svátek Božího Milosrdenství
8. května – svátek panny Marie, Prostřednice všech milostí
5. června – slavnost Seslání Ducha svatého
24. června – Výročí zjevení
30. července – Festival mládeže
15. srpna – Nanebevzetí Panny Marie
14. září – Povýšení svatého Kříže
7. října – Panna Marie Růžencová

 

medjugorje-crkva20

Pouť na svátek Povýšení svatého Kříže

Vážení přátelé,

zveme vás na pouť do Medjugorje na svátek Povýšení svatého Kříže, kterému se v Medjugorji jednoduše říká Križevac.

1114

Pouť proběhne v termínu od 11. 9. do 18. 9. 2021. Cena je 3330 Kč + 115 eur za ubytování a polopenzi.
Po odeslání přihlášky vám přijdou emailem informace k této pouti a podmínky pro cestování, které se ovšem do doby odjezdu mohou změnit. Proto veškeré informace můžete sami sledovat na stránkách ministerstva zahraničních věcí: www. mzv.cz
Z praktických a organizačních důvodů prosím hlaste se pouze vy, kteří jste pevně rozhodnuti se této pouti zúčastnit. Neustále přihlašování a odhlašování nám způsobuje nemalé problémy.
Pro přihlášení nebo případně další informace můžete použít formulář, nebo poslat mail: cestovka.medzugorje@email.cz

Mladifest 2021

Vážení přátelé,

srdečně vás zveme na Festival mládeže Mejugorje od 31. 7. – 7. 8. 2021

70

I v těchto nelehkých podmínkách pro cestování se snažíme tuto pouť uskutečnit. Pouť je určená i pro ty, kteří chtějí být mimo dění festivalu a chtějí si v Medjugorji vytvořit svůj vlastní „řád“.

Cena dopravy je 3280 Kč + 115 eur za ubytování a polopenzi. (snídaně + oběd) Pokoje jsou s klimatizací. Stravování začíná v neděli 1. srpna obědem a končí v pátek 6. 8. snídaní.

Pokud nám to situace dovolí, na zpáteční cestě bude zastávka u moře.

Máme dvě svozové trasy: Žatec – Praha – Brno     a       Opava – Brno

Po trase můžeme nabírat další poutníky. Vyjíždět budeme ze Žatce a Opavy v sobotu 31. 7. kolem poledne. Přesný časový harmonogram, místa odjezdu a další informace  budou ještě zaslány před odjezdem.

Podmínky pro cestování najdete v příspěvku níže.

Jakékoliv další dotazy můžete posílat e-mailem na: cestovka.medzugorje@email.cz  nebo rovnou vyplnit přihlášku.

Opět nové podmínky pro cestování do Medjugorje

Do Bosny a Hercegoviny lze cestovat za turistickými účely. Vstup je umožněn všem cizincům, kteří splňují podmínky ke vstupu na základě Zákona o pobytu cizinců – pro občany ČR platí bezvízový styk. Vstup je těmto cizincům umožněn bez dalších karanténních opatření za předpokladu splnění některé z následujících podmínek;

- předložení negativního PCR nebo antigenního testu na COVID-19, ne staršího 48 hodin od vydání osvědčení v případě cizinců z Evropy (v ostatních případech je lhůta 72 hodin). V případě, kdy na osvědčení je pouze datum – bez časového údaje, je možnost s tímto osvědčením vstoupit do BiH v den vydání a v následující den. 

- předložení potvrzení o očkování proti Covid-19 s tím, že v případě dvoudávkového schématu uběhlo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky a v případě jednodávkového schématu uběhlo nejméně 14 dní od aplikace dávky očkovací látky

- předložení lékařského potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 v období 14 – 180 dnů od zamýšleného vstupu na území BiH

Od výše uvedeného jsou osvobozeny děti mladší 7-mi let, které cestují v doprovodu rodičů či zákonných opatrovníků, kteří splňují výše uvedené podmínky, cizinci s pobytovým oprávněním v BiH, kteří se vrací do BiH z pobytu v Černé Hoře, Chorvatska, nebo Srbska, a jejichž pobyt v sousední zemi nepřekročil 48 hodin (od opuštění teritoria BiH).

 Cesta zpět:

Před cestou do ČR je nutné absolvovat antigenní nebo PCR test na COVID-19. Po návratu do ČR je nutné nastoupit do samoizolace. Tu lze ukončit nejdříve 5. den negativním PCR testem. Zvláštní podmínky platí pro cizince.

Pozn.: Možnost podstoupení PCR testu v ČR ihned po příjezdu pro české občany a občany EU s vydaným přechodným nebo trvalým pobytem v ČR, kteří prodělali v posledních 180 dnech covid-19 v zemích EU nebo jsou plně očkováni.

   (Zdroj: https://www.mzv.cz/jnp/)