Aktualizace – Květnová pouť

Aktualizace!

Pouť na svátek Panny Marie – Prostřednice všech milostí

4.– 11. 5. 2022

 Vážení a milí poutníci,

jsem ráda, že se opět setkáme na pouti do Medjugorje. Pro vás, kteří jste se v uplynulých dvou letech do Medjugorje nedostali a už dlouho se na ni těšíte, se zcela jistě Medjugorje představí v nové kráse, obnoveném duchu, blízkostí Boží a Panny Marie. Když jsme v loňském roce, v malém počtu poutníků a auty Medjugorji navštívili, pocítili jsme, že se duch Medjugorje vrací do stejné síly, jako byl na počátku, kdy se událo mnoho uzdravení a zázraků. Panna Maria nás všechny připravuje. Na co – to bude pro nás milým překvapením! Všichni víme, že jsme bezprostředně blízko zázraku, který se na tomto místě stane, ale i to není hlavním důvodem cestovat takovou dálku. Jedeme vstoupit do Srdce Panny Marie, neboť na tomto místě je pomyslně „označená brána“ vstupu do Jejího Srdce. Do Srdce plné lásky a Mateřské péče. Celé Medjugorje je touto branou. Nechť tedy důvodem a motivací zúčastnit se této poutě je načerpat lásku, ponořit se do ní, žít v ní. A to další jako je vyslyšení našich modliteb a proseb za uzdravení, nebo jiných úmyslů bude jen tím, co říká Pán Ježíš: „A to ostatní vám bude přidáno.“

Cena poutě je 3620 Kč + 55 eur za ubytování (5 nocí)

Možnost polopenze: snídaně + oběd v ceně 10 eur osoba/den

Nebo možnost přípravy vlastní jednoduché stravy v kuchyňce.

Ubytování je zajištěno v penzionu vzdáleného necelých 5 min pěšky od kostela. Každý pokoj má sociální zařízení a klimatizaci.

 

K dnešnímu dni jsou podmínky pro vstup do Bosny a Hercegoviny následující:

  • předložení negativního PCR nebo antigenního testu na COVID-19, ne staršího 48 hodin od vydání osvědčení v případě cizinců z Evropy (v ostatních případech je lhůta 72 hodin). V případě, kdy na osvědčení je pouze datum – bez časového údaje, je možnost s tímto osvědčením vstoupit do BaH v den vydání a v následující den. 
  • předložení potvrzení o očkování proti Covid-19 s tím, že v případě dvoudávkového schématu uběhlo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky a v případě jednodávkového schématu uběhlo nejméně 14 dní od aplikace dávky očkovací látky
  • předložení lékařského potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 v období 14 – 180 dnů od zamýšleného vstupu na území BaH

 

Kdo se chcete účastnit této poutě, vyplňte již závaznou přihlášku nebo pošlete e-mail na adresu: cestovka.medzugorje@email.cz

Obsazeno.

P.M. Medjugorje

Medžugorská setkání

Vážení přátelé,
zdá se, že všechna zvláštní covidová opatření pomalu mizí a je velká pravděpodobnost, že tento rok budeme moci nerušeně a s radostí obnovit v plném proudu poutě do Medjugorje. Mnozí se tam v době omezení nedostali a právě pro ty mám radostnou zprávu, že Medjugorje je tou covidovou pauzou krásně očištěná, obnovená některá místa jsou zrekonstruovaná. Síla tohoto poutního místa je obrovská.
Mezitím mám pro vás dvě pozvánky a to na: „Medžugorské setkání“ na Mariánském poutním místě Svatý Hostýn.
Budou to třídenní setkání, kde si povíme, co se nového událo v Medjugorji, v jaké době se nyní nacházíme, přiblížíme se k poselstvím Panny Marie a samozřejmě uroníme do modlitby, ticha a rozjímání. Na mši svatou budeme chodit do baziliky.
První termín je: 1. 3. – 3. 3. 2022 – prožijeme zde začátek postní doby – popeleční středu.
Druhý termín je: 25. 3 – 27. 3. 2022  -prožijeme zde slavnost zvěstování Panně Marii
Cena za tento třídenní program je 700 Kč + se bude rozpočítavat poplatek za ubytování a stravování. Pozor! Změna od původního plánu! Budeme na chalupě na místě zvaném „Hostýnské vrchy“.
Kdo máte zájem o tato setkání, napište prosím na mail: cestovka.medzugorje@email.cz  uveďte prosím vaše jméno, mailovou adresu a obratem vám přijdou informace k tomuto setkání.
Přeji všem krásné a požehnané dny.

Podbrdo I

Poutě na rok 2022

Vážení přátelé,

vzhledem k současné sitaci můžeme jen předběžně, zatím nezávazně, plánovat poutě na příští rok. Nevíme, jak se bude situace dále rozvíjet a jaké budou podmínky pro uskutečnění poutí do Medjugorje.

Zde je alespoň orientační plán poutí na rok 2022:

24. dubna  – svátek Božího Milosrdenství
8. května – svátek panny Marie, Prostřednice všech milostí
5. června – slavnost Seslání Ducha svatého
24. června – Výročí zjevení
30. července – Festival mládeže
15. srpna – Nanebevzetí Panny Marie
14. září – Povýšení svatého Kříže
7. října – Panna Marie Růžencová

 

medjugorje-crkva20

Pouť na svátek Povýšení svatého Kříže

Vážení přátelé,

zveme vás na pouť do Medjugorje na svátek Povýšení svatého Kříže, kterému se v Medjugorji jednoduše říká Križevac.

1114

Pouť proběhne v termínu od 11. 9. do 18. 9. 2021. Cena je 3330 Kč + 115 eur za ubytování a polopenzi.
Po odeslání přihlášky vám přijdou emailem informace k této pouti a podmínky pro cestování, které se ovšem do doby odjezdu mohou změnit. Proto veškeré informace můžete sami sledovat na stránkách ministerstva zahraničních věcí: www. mzv.cz
Z praktických a organizačních důvodů prosím hlaste se pouze vy, kteří jste pevně rozhodnuti se této pouti zúčastnit. Neustále přihlašování a odhlašování nám způsobuje nemalé problémy.
Pro přihlášení nebo případně další informace můžete použít formulář, nebo poslat mail: cestovka.medzugorje@email.cz

Mladifest 2021

Vážení přátelé,

srdečně vás zveme na Festival mládeže Mejugorje od 31. 7. – 7. 8. 2021

70

I v těchto nelehkých podmínkách pro cestování se snažíme tuto pouť uskutečnit. Pouť je určená i pro ty, kteří chtějí být mimo dění festivalu a chtějí si v Medjugorji vytvořit svůj vlastní „řád“.

Cena dopravy je 3280 Kč + 115 eur za ubytování a polopenzi. (snídaně + oběd) Pokoje jsou s klimatizací. Stravování začíná v neděli 1. srpna obědem a končí v pátek 6. 8. snídaní.

Pokud nám to situace dovolí, na zpáteční cestě bude zastávka u moře.

Máme dvě svozové trasy: Žatec – Praha – Brno     a       Opava – Brno

Po trase můžeme nabírat další poutníky. Vyjíždět budeme ze Žatce a Opavy v sobotu 31. 7. kolem poledne. Přesný časový harmonogram, místa odjezdu a další informace  budou ještě zaslány před odjezdem.

Podmínky pro cestování najdete v příspěvku níže.

Jakékoliv další dotazy můžete posílat e-mailem na: cestovka.medzugorje@email.cz  nebo rovnou vyplnit přihlášku.

Opět nové podmínky pro cestování do Medjugorje

Do Bosny a Hercegoviny lze cestovat za turistickými účely. Vstup je umožněn všem cizincům, kteří splňují podmínky ke vstupu na základě Zákona o pobytu cizinců – pro občany ČR platí bezvízový styk. Vstup je těmto cizincům umožněn bez dalších karanténních opatření za předpokladu splnění některé z následujících podmínek;

- předložení negativního PCR nebo antigenního testu na COVID-19, ne staršího 48 hodin od vydání osvědčení v případě cizinců z Evropy (v ostatních případech je lhůta 72 hodin). V případě, kdy na osvědčení je pouze datum – bez časového údaje, je možnost s tímto osvědčením vstoupit do BiH v den vydání a v následující den. 

- předložení potvrzení o očkování proti Covid-19 s tím, že v případě dvoudávkového schématu uběhlo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky a v případě jednodávkového schématu uběhlo nejméně 14 dní od aplikace dávky očkovací látky

- předložení lékařského potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 v období 14 – 180 dnů od zamýšleného vstupu na území BiH

Od výše uvedeného jsou osvobozeny děti mladší 7-mi let, které cestují v doprovodu rodičů či zákonných opatrovníků, kteří splňují výše uvedené podmínky, cizinci s pobytovým oprávněním v BiH, kteří se vrací do BiH z pobytu v Černé Hoře, Chorvatska, nebo Srbska, a jejichž pobyt v sousední zemi nepřekročil 48 hodin (od opuštění teritoria BiH).

 Cesta zpět:

Před cestou do ČR je nutné absolvovat antigenní nebo PCR test na COVID-19. Po návratu do ČR je nutné nastoupit do samoizolace. Tu lze ukončit nejdříve 5. den negativním PCR testem. Zvláštní podmínky platí pro cizince.

Pozn.: Možnost podstoupení PCR testu v ČR ihned po příjezdu pro české občany a občany EU s vydaným přechodným nebo trvalým pobytem v ČR, kteří prodělali v posledních 180 dnech covid-19 v zemích EU nebo jsou plně očkováni.

   (Zdroj: https://www.mzv.cz/jnp/)

Nové cestovní podmínky pro vstup do Medjugorje

Nové podmínky pro vycestování do Bosny a Hercegoviny (BiH)

Pro vstup na území státu Bosny a Hercegoviny je potřeba mít negativní PCR test nebo antigenní test na virus SARS-CoV-2 ne starší 48 hodin pro příchozí z Evropy a 72 h z druhých zemí,  do příchodu na hraniční přechod BiH.
Dále je cizincům povolen vstup do BiH v případě předložení potvrzení o očkování dvěma dávkami vakcíny proti COVID-19 přijatými nejméně 14 dnů před příchodem na hraniční přechod, nebo pokud je osoba očkována jednou dávkou 14 nebo i více dnů před příchodem na hraniční přechod, pokud se jedná o vakcínu, která se přijímá jen v jedné dávce.
Také je cizincům povolen vstup do BiH s lékařským potvrzením o prodělané nemoci COVID -19 v období 14 až 180 dnů před příchodem na hraniční přechod BiH.
Bez splnění těchto předpisů mohou do BiH vstoupit děti nejvýše sedmileté, které cestují v doprovodu rodičů nebo pečovatelů, kteří mají jeden ze čtyř uvedených potvrzení, což se týká i cizinců se schváleným dočasným nebo i stálým pobytem v BiH, pokud se vracejí do Bosny – Hercegoviny pouze po pobytu v Černé hoře, Chorvatsku a Srbsku, s podmínkou, že celkový pobyt v těchto státech netrval déle než 48 hodin od opuštění území BiH, což se prokáže záznamem při výjezdu a příjezdu v cestovním pase cizince.
( Zdroj: https://www.medjugorje-info.com/hr/vijesti-iz-regije/ublazeni-uvjeti-za-ulazak-u-bih )

Poutní sezona 2021

Vážení přátelé,

situace ohledně Covidu-19 se pomalu začíná měnit a proto přinášíme nové informace ohledně cestování do Medžugorje. Přesto, že Bosna a Hercegovina patří do skupiny států s velmi vysokým rizikem infekce, alespoň orientačně začínáme plánovat poutě na tento rok 2021.
Pro vstup do země BiH je nutné předložit negativní test na COVID-19.
Před cestou do ČR je nutné absolvovat antigenní nebo PCR test na COVID-19. Po návratu do ČR je nutné nastoupit do samoizolace. Tu lze ukončit nejdříve 5. den negativním PCR testem. Zvláštní podmínky platí pro cizince.
Aktuální vývoj situace můžete sami sledovat na stránkách Ministerstva zahraničních věcí: www.mzv.cz
Kdo jste byli zvyklí cestovat pouze s občanským průkazem, upozorňujeme, že je nyní nutné mít s sebou cestovní pas.
Vypisujeme zatím dva nezávazné termíny. První na Festival mládeže 31. 7. – 7. 8. Druhý na slavnost Nanebevzetí Panny Marie 10. – 17.8.
Vyplňovat přihlášky ještě nemusíte, ale kdo z vás máte v úmyslu s námi cestovat, napište prosím na e-mail: cestovka.medzugorje@email.cz
Nyní budeme mapovat, jaký je o pouť do Medžugorje zájem a pak situaci vyhodnotíme. Popřípadě přidáme další termíny poutí. Sami můžete napsat, kdy by vám pouť do Medžugorje nejvíce vyhovovala.
Přejeme všem klidné a požehnané dny.

Medjugorje let

Ať Kristovo slavné vzkříšení, naši tmu ve světlo promění

Střetly se v divném souboji život a smrt. Je po boji.
Ten, který zemřel, z mrtvých vstal, aby nám věčně kraloval.
Pojď a pověz nám Maria, co jsi po cestě viděla.
Hrob, z něhož Kristus slavně vstal, aby se v Otci radoval.
916
Vážení a milí přátelé,
přeji všem pokojné a požehnané velikonoční svátky. Abychom časně ráno, ještě za tmy, zahlédli, že je kámen z hrobu odvalen a Kristus vstal z mrtvých. Také všem přeji obnovenou radost z vlastního života a jistotu, že budoucnost má v rukou Nejvyšší.
 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Poselství Panny Marie 25. března 2021

Poselství Matky Boží prostřednictvím vizionářky Marie Pavlovič

„Drahé děti! Také dnes jsem s vámi, abych vám řekla: děti moje, kdo se modlí, nebojí se budoucnosti a neztrácí naději. Vy jste vyvolení, abyste přinášeli radost a pokoj, protože jste moji. Přišla jsem zde se jménem Královna míru, protože ďábel chce nepokoj a válku, přeje si naplnit vaše srdce strachem z budoucnosti, ale budoucnost je Boží. Proto buďte pokorní a modlete se, svěřte vše do rukou Nejvyššího, který vás stvořil. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.“

1026