Poselství Panny Marie 25. února 2023

Poselství dané vizionářce Marii Pavlovič

 
Drahé děti! Obraťte  se a oblečte se do kajícího roucha a hluboké osobní modlitby a v pokoře žádejte od Nejvyššího pokoj. V tomto milostiplném čase vás chce Satan svést, ale vy, děti moje, dívejte se na mého Syna a odříkáním a půstem ho následujte na Kalvárii . Jsem s vámi, protože mi Nejvyšší dovolí, milovat vás a vést vás k radosti srdce ve víře, která roste ve všech, kteří Boha milují nadevšechno. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.
IMG_20220428_160711