Poselství Panny Marie

Poselství dané vizionářce Marii Pavlovič 25. dubna 2023

Drahé děti! Volám vás všechny, abyste byly nositeli pokoje a radosti zmrtvýchvstalého Ježíše pro všechny ty, kteří jsou daleko od modlitby. Nechť je Ježíšova láska skrze váš život promění k novému životu obrácení a svatosti. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání!
1034