Důležitá poselství

Matka Boží Panna Maria dala v Medjugoriji mnoho poselství, připomeňme si zde alespoň ty nejdůležitější:

 

„Když se modlíte, musíte modlitbě věnovat více času. Protože modlitba je rozhovor s Bohem. Modlitba slouží k tomu, aby vám po ní bylo všechno jasnější, abyste poznali štěstí.“

 

„Rozjímejte tak hluboce, abyste nemysleli na to, do čeho se budete oblékat. (Mt 6, 24-34) Smyslem těchto slov není to, že nemusíte pracovat, ale smyslem těch slov je: Když se modlíte, nestarejte se, kdy budete kopat na poli. Když se modlíte, nestarejte se, kdy půjdete do školy. Zanechte všeho.“

 

„Drahé děti, nedovolte, aby vaše srdce ztrácela pokoj a žár k modlitbě. Kdybyste jen věděly, jak drahocenná je vaše modlitba!

 

„Drahé děti, v osobní modlitbě porozumíte všemu, po čem toužíte. Osobní modlitba vám vezme vaši zátěž, jen se musíte odevzdat Ježíši.“

 

„Drahé děti, moje láska je to, co potřebujete. Tak vás prosím, abyste si ji vzali. Neberte si jí jen málo. Vezměte si i víc než si myslíte, že potřebujete. Kolik jen byste si jí vzali, nebude to hodně.“

 

„Drahé děti, přeji si, abyste rozkvetly. Nechci, abyste byli smutní a v tísni. Všechny své tísně a problémy odevzdejte svému Spasiteli Ježíši Kristu. On vám chce pomoci a chce řešit vaše problémy společně s vámi.“

 

„Pokoj! Ó, jak drahocenný je pokoj! Ó, jak je šťastný člověk, který má pokoj. Jak by svět byl šťastný, kdyby v něm vládl pokoj! Drahé děti, zvláštním způsobem vás prosím, abyste se modlily za mír na celém světě. Modlete se s velkým žárem, protože pokoj a mír je to, co tento svět nejvíce potřebuje.“

 

„Drahé děti, ať ve vás vždy vládne pokoj. Ať jsou vaše srdce naplněná jen pokojem a láskou. Tehdy budete schopni, modlit se srdcem a tehdy budete schopni milovat každého člověka.“

 

„Drahé děti, když dosáhnete lásky, všeho jste dosáhli. Snažte se bez přestání, abyste dosáhli té lásky, která bude věčná a kterou budou vaše srdce neustále naplněna.“

 

„Drahé děti, pokoušejte se modlitbou své srdce učinit šťastné. Ó drahé děti, buďte vy, radostí všech lidí. Buďte nadějí každému člověku! A toho dosáhnete pouze modlitbou. Modlete se, modlete se, modlete se.

 

„Drahé děti, buďte si vědomy, že modlitba vás vede ke spáse. Modlitba je tím nástrojem, který vás přivede k Bohu a který vás dovede do Božího Království. Váš život, drahé děti, se musí stát modlitbou.“

 

„Drahé děti, přijměte své kříže a zkoušky. Všechno to, pro co jste trpěly na tomto světě, vám bude placeno v nebi. Buďte vždy pevně spojeni s Ježíšovým Srdcem.“

 

„Drahé děti, přijměte své kříže, které k vám přicházejí, protože bez kříže a utrpení, nemůžete dojít k spáse.“

 

„Ať vás příliš neodtahují materiální věci. Nedovolte to. Nejste si vědomi, jak moc vás Satan skrze ně odtahuje. Ať je pro vás Bůh vždy na prvním místě a On se o vše postará. On ví, co potřebujete. Vy se jen modlete.“