Poselství Panny Marie

 Vizionářka Mirjana Dragićević-Soldo měla každodenní zjevení od 24. června 1981 do 25. prosince 1982. Při posledním každodenním zjevení jí Panna Maria svěřila poslední desáté tajemství a řekla, že se jí bude zjevovat jednou ročně a to 18. března. Tak tomu bylo po celé roky i dnes. Zjevení začalo v 13:33  a trvalo do 13:39 . Panna Maria svěřila Mirjaně toto poselství:
Drahé děti, vybízím vás, abyste skrze modlitbu a milosrdenství co nejlépe poznaly mého Syna, abyste se čistým a otevřeným srdcem naučily naslouchat. Abyste poslouchaly co vám můj Syn říká, abyste duchovně prohlédly. Abyste jako jeden Boží lid ve společenství s mým Synem, svým životem vydávaly svědectví o pravdě. Modlete se, děti moje, abyste společně s mým Synem všem svým bratřím a sestrám mohly přinášet jenom pokoj, radost a lásku. Já jsem s vámi a žehnám vám mateřským požehnáním.