Poselství Panny Marie 2. prosince 2018

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

905
Drahé děti, když ke mně, jako k matce přicházíte s čistým a otevřeným srdcem, vězte, že vás slyším, povzbuzuji, utěšuji a především se za vás přimlouvám u svého Syna. Vím, že chcete mít pevnou víru a projevovat ji správným způsobem. To, co můj Syn od vás žádá, je upřímná, pevná a hluboká víra – potom je každý způsob, kterým ji projevujete, dobrý. Víra je nádherné tajemství, které se chová v srdci. Ona je mezi Nebeským Otcem a všemi jeho dětmi, pozná se podle plodů a podle lásky, kterou chová ke všem Božím stvořením.

Apoštolové mojí lásky, děti moje, mějte důvěru v mého Syna. Pomozte, aby všechny moje děti poznaly Jeho lásku. Vy jste moje naděje – vy, kteří se snažíte mít upřímně rádi mého Syna. Ve jménu lásky, pro vaši spásu podle vůle Nebeského Otce a skrze mého Syna, jsem tu mezi vámi. Apoštolové mojí lásky, ať při modlitbě a oběti vaše srdce budou prozářena láskou a světlem mého Syna. Ať to světlo a láska ozařuje všechny ty, se kterými se setkáváte a vrací je mému Synu. Já jsem s vámi.

Zvláštním způsobem jsem při vašich pastýřích. Svojí mateřskou láskou je osvěcuji a povzbuzuji, aby rukami požehnanými od mého Syna žehnali celý svět. Děkuji vám.

Poselství Panny Marie 25. listopadu 2018

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

1238

Drahé děti! Toto je čas milosti a modlitby, čas čekání a darování. Bůh se vám dává, abychom ho milovali nadevšechno. Proto, dítka, otevřete svá srdce i rodiny, aby se toto čekání stalo modlitbou a láskou, a zvláště darováním. Já jsem s vámi, děti moje, a povzbuzuji vás, abyste neustupovaly od dobra, protože plody je vidět a slyšet daleko. Proto je nepřítel zlostný a využívá všechno, aby vás odvedl od modlitby. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.

Poselství Panny Marie 2. listopadu 2018

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

IMG_8164

Drahé děti, moje mateřské srdce trpí, když vidím své děti, které nemají rády pravdu, které ji skrývají, když vidím svoje děti, které se nemodlí srdcem a skutky. Jsem zarmoucená, když říkám svému Synu, že mnohé moje děti už nemají víru, že neznají jeho – mého Syna. Proto vybízím vás, apoštolové mojí lásky, snažte se dívat až na samotné dno lidských srdcí a tam jistě najdete malý skrytý poklad. Dívat se tímto způsobem je milosrdenství Nebeského Otce. Hledat dobro dokonce i tam, kde je největší zlo, pokoušet se pochopit jedni druhé a nesoudit, to je to co od vás žádá můj Syn. A já vás, jako matka, vybízím, abyste ho poslouchaly.

Děti moje, duch je mocnější než tělo a nošen láskou a skutky, překonává všechny překážky. Nezapomínejte, můj Syn vás miloval a miluje. Jeho láska je s vámi a ve vás, když jste jedno s ním. On je světlo světa a nikdo a nic ho nebude moci zastavit v konečné slávě.
Proto, apoštolové mojí lásky, nebojte se svědčit o pravdě. Svědčte o ní s nadšením, skutky, láskou, svojí obětí, a především pokorou. Svědčte o pravdě všem těm, kteří nepoznali mého Syna. Já budu při vás, já vám budu dodávat odvahu. Vydávejte svědectví o lásce, která nikdy neustává, protože přichází od Nebeského Otce, který je věčný a který nabízí věčnost všem mým dětem. Duch mého Syna bude při vás.

Znovu vás vybízímm, děti moje, modlete se za svoje pastýře, modlete se, aby je mohla vést láska mého Syna. Děkuji vám.“

 

Pozvánka na Silvestrovskou a Novoroční pouť do Medjugorje

Vážení přátelé, srdečně vás zveme na Silvestrovskou a Novoroční pouť

924

která proběhne ve dnech 27. prosince 2018 – 3. ledna 2019

74

Na co se můžeme těšit?

- atmosféra pokoje a mimořádného Božího požehnání
- večerní představení „Živého Betléma“ v režii komunity Cenacolo
- navštívení kopce Podbrda, místa prvního zjevní Panny Marie
- výstup na kopec Križevac, který má důležité místo v dějinách Medjugorje
- možnost účastnit se „Zjevení pro Mirjanu Soldo“ 2. ledna
- představení areálu Matčiny veničky
- návštěva „Hradu“ a komunity Cenacolo
A samozřejmě si odvezeme Novoroční požehnání od zdejší komunity Františkánských kněží.
Cena poutě je 2600 Kč + 55 eur za ubytování

 

IMG_1441IMG_1660

IMG_1433IMG_1430

IMG_1481IMG_1643

IMG_1869IMG_2007

IMG_1451IMG_1885

Poselství Panny Marie 25. října 2018

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

IMG_6750

„Drahé děti! Máte velikou milost, že jste pozvány k novému životu skrze poselství, které vám dávám. Děti, toto je čas milosti, čas a pozvání k obrácení pro vás i pro budoucí pokolení. Proto vás vybízím děti, modlete se víc a otevřete svá srdce mému synu Ježíši. Já jsem s vámi a všechny vás miluji. Žehnám vám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.“

Pár fotek z naší pouti Panny Marie Růžencové

Několik okamžiků z naší podzimní pouti Panny Marie Růžencové

m

„Drahé děti. Dnes vás vybízím ke svatosti. Bez svatosti nemůžete žít. Proto s láskou překonejte každý hřích a s láskou překonejte všechny těžkosti, které na vás přicházejí. Drahé děti, prosím vás, uskutečňujte v sobě lásku. Děkuji, že jste odpověděly na mé volání.“
Poselství Panny Marie 10. 7. 1986

 

IMG_6475

 Vážení přátelé, toto je svědectví našeho poutníka Mirka. Krátké a autentické. Dá se z něj vyčíst i více, než je napsáno….
Po příjezdu na místo do penzionu Panna Maria na mě padl smutek ten trval 2 dny. Ty dva dny jsem jen prosil o odpuštění hříchů a chtěl jsem jít i na zpověď. Bohužel nebyl kněz se kterým bych si rozuměl, prostě nebyl český kněz. Prosil jsem tedy Boha, jestli by byl tak milosrdný a poslal mi nějakého kněze. Dlouho nikdo nešel, tak mi to bylo líto. Pak přišel polský kněz.
Já čekal dál, a koukám, že u zpovědnice polského kněze nikdo nestál a to docela dlouhou. Tak šel jsem k němu a zeptal se česky,  jestli by mě vyzpovídal. Byl jsem tam 45 minut. Bůh mě vyslyšel. Velmi se mi ulevilo.
Od zpovědi až dodnes se modlím a prosím Ducha Svatého. Dostal jsem dar radosti, cizího jazyka a moudrosti. Přestože nevím, když se modlím v jazycích, co říkám, tak po té modlitbě vždy cítím neskutečnou radost. A dokonce to cítím i fyzicky na srdci.
Jsem naprosto šťastný a prosím denně Ducha Svatého, Matku Marii i Pana Ježíše, aby byl středem naší rodiny a byl vždy s námi. Dnes už jsem pochopil, co znamená být pod milostí a žít požehnaně.
Bůh je láska a když žijeme s Ním,  žijeme v plnosti. 
Mirek Kaleja

IMG_6538

 

IMG_9402IMG_9419

IMG_9428IMG_9431

IMG_9496mi

Na „Hradě“

IMG_6871

IMG_6796

IMG_6830

IMG_6858

IMG_6825

IMG_6853

IMG_6846

IMG_6810

 Na Križevaci

IMG_6671

IMG_6605

IMG_6689

IMG_6655

IMG_6682

IMG_6681

Na Podbrdu

IMG_6531

IMG_6507

IMG_6525

mirek 12

mirek 9

IMG_6490

IMG_6944

U Gorana a Katky, v Cenacole…..atd…

IMG_6901

IMG_6908

IMG_6937

IMG_6737

IMG_6739

IMG_6740

IMG_6577

IMG_6563

IMG_7027

IMG_7033

IMG_6473

IMG_6444[1]

 

Poselství Panny Marie 2. října 2018

Poselství dané vizionářce Mirjaně Soldo

1175

Drahé děti, vybízím vás, abyste byly statečné, abyste neustupovaly, protože i nejmenší dobro, i nejmenší projev lásky vítězí nas stále viditelnějším zlem. Děti moje, poslouchejte mě, aby dobro zvítězilo, abyste poznaly lásku mého Syna. To je největší štěstí – ruce mého Syna, které objímají. On který miluje duši, on, který se dal za vás a vždy se znovu dává v Eucharistii, on, který má slova života věčného. Poznat jeho lásku a následovat jeho stopy, znamená mít bohatství duchovnosti. To je bohatství, které dává dobré pocity a vidí všude lásku a dobrotu .

Apoštolové mojí lásky, děti moje, buďte jako paprsky slunce, které teplem lásky mého Syna hřejí všechny kolem sebe. Děti moje, svět potřebuje apoštoly lásky, svět potřebuje mnoho modlitby, ale modlitby vyslovené  srdcem a duší, a nejen řečené ústy. Děti moje, mějte touhu po svatosti, ale v pokoře, v pokoře, která dovoluje mému Synu, aby skrze vás konal to co On chce.

Děti moje, vaše modlitby, vaše slova, myšlenky a skutky, toto všechno vám otevírá nebo uzavírá bránu do nebeského království. Můj Syn vám ukázal cestu a dal vám naději a já vás těším a povzbuzuji. Protože, děti moje, já jsem poznala bolest, ale měla jsem víru a naději. Teď mám odměnu života v království mého Syna. Proto, poslouchejte mě, mějte odvahu a nevzdávejte se. Děkuji vám.

Poselství Panny Marie 25. září 2018

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

241
Drahé děti! I příroda vám poskytuje znamení své lásky skrze plody, které vám dává. I vy jste mým příchodem přijaly hojnost darů a plodů. Děti moje, nakolik jste odpověděly na moji výzvu, Bůh ví. Vybízím vás: Není pozdě, rozhodněte se pro svatost a život s Bohem v milosti a pokoji! Bůh vám požehná a dá vám stonásobně, když mu důvěřujete. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.“

 

Poselství Panny Marie 2. září 2018

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

583

„Drahé děti, moje slova jsou prostá, ale plná mateřské lásky a péče. Děti moje, stále více se nad vámi stahují stíny temnoty a klamu, ale já vás volám ke světlu a k pravdě, volám vás ke svému Synu. Jen On může proměnit zoufalství a trápení v mír a radost, jenom on může dát naději v nejhlubších bolestech. Můj Syn je život světa. Čím lépe ho poznáváte, čím více se mu přiblížíte, tím více ho budete milovat, protože můj Syn je láska. Láska mění všechno, dělá nádherným i to, co se vám bez lásky zdá být bezvýznamné.

Proto vám znovu říkám: jestli chcete duchovně růst, musíte mnoho milovat. Apoštolové mojí lásky, vím, že není vždycky lehko. Ale, děti moje, i bolestivé cesty jsou cesty, které vedou k duchovnímu růstu, víře a mému Synu. Děti moje, modlete se, myslete na mého Syna. V každém okamžiku dne pozvedejte svoji duši k němu, a já posbírám vaše modlitby jako květy z nejkrásnější zahrady a daruji je svému Synu.

Buďte praví apoštolové mojí lásky, šiřte lásku mého Syna všem, buďte zahrady nejkrásnějších květin. Pomozte modlitbou svým pastýřům, aby mohli být duchovní otcové naplnění láskou ke všem lidem. Děkuji vám.