Nové cestovní podmínky pro vstup do Medjugorje

Nové podmínky pro vycestování do Bosny a Hercegoviny (BiH)

Pro vstup na území státu Bosny a Hercegoviny je potřeba mít negativní PCR test nebo antigenní test na virus SARS-CoV-2 ne starší 48 hodin pro příchozí z Evropy a 72 h z druhých zemí,  do příchodu na hraniční přechod BiH.
Dále je cizincům povolen vstup do BiH v případě předložení potvrzení o očkování dvěma dávkami vakcíny proti COVID-19 přijatými nejméně 14 dnů před příchodem na hraniční přechod, nebo pokud je osoba očkována jednou dávkou 14 nebo i více dnů před příchodem na hraniční přechod, pokud se jedná o vakcínu, která se přijímá jen v jedné dávce.
Také je cizincům povolen vstup do BiH s lékařským potvrzením o prodělané nemoci COVID -19 v období 14 až 180 dnů před příchodem na hraniční přechod BiH.
Bez splnění těchto předpisů mohou do BiH vstoupit děti nejvýše sedmileté, které cestují v doprovodu rodičů nebo pečovatelů, kteří mají jeden ze čtyř uvedených potvrzení, což se týká i cizinců se schváleným dočasným nebo i stálým pobytem v BiH, pokud se vracejí do Bosny – Hercegoviny pouze po pobytu v Černé hoře, Chorvatsku a Srbsku, s podmínkou, že celkový pobyt v těchto státech netrval déle než 48 hodin od opuštění území BiH, což se prokáže záznamem při výjezdu a příjezdu v cestovním pase cizince.
( Zdroj: https://www.medjugorje-info.com/hr/vijesti-iz-regije/ublazeni-uvjeti-za-ulazak-u-bih )

Poutní sezona 2021

Vážení přátelé,

situace ohledně Covidu-19 se pomalu začíná měnit a proto přinášíme nové informace ohledně cestování do Medžugorje. Přesto, že Bosna a Hercegovina patří do skupiny států s velmi vysokým rizikem infekce, alespoň orientačně začínáme plánovat poutě na tento rok 2021.
Pro vstup do země BiH je nutné předložit negativní test na COVID-19.
Před cestou do ČR je nutné absolvovat antigenní nebo PCR test na COVID-19. Po návratu do ČR je nutné nastoupit do samoizolace. Tu lze ukončit nejdříve 5. den negativním PCR testem. Zvláštní podmínky platí pro cizince.
Aktuální vývoj situace můžete sami sledovat na stránkách Ministerstva zahraničních věcí: www.mzv.cz
Kdo jste byli zvyklí cestovat pouze s občanským průkazem, upozorňujeme, že je nyní nutné mít s sebou cestovní pas.
Vypisujeme zatím dva nezávazné termíny. První na Festival mládeže 31. 7. – 7. 8. Druhý na slavnost Nanebevzetí Panny Marie 10. – 17.8.
Vyplňovat přihlášky ještě nemusíte, ale kdo z vás máte v úmyslu s námi cestovat, napište prosím na e-mail: cestovka.medzugorje@email.cz
Nyní budeme mapovat, jaký je o pouť do Medžugorje zájem a pak situaci vyhodnotíme. Popřípadě přidáme další termíny poutí. Sami můžete napsat, kdy by vám pouť do Medžugorje nejvíce vyhovovala.
Přejeme všem klidné a požehnané dny.

Medjugorje let

Ať Kristovo slavné vzkříšení, naši tmu ve světlo promění

Střetly se v divném souboji život a smrt. Je po boji.
Ten, který zemřel, z mrtvých vstal, aby nám věčně kraloval.
Pojď a pověz nám Maria, co jsi po cestě viděla.
Hrob, z něhož Kristus slavně vstal, aby se v Otci radoval.
916
Vážení a milí přátelé,
přeji všem pokojné a požehnané velikonoční svátky. Abychom časně ráno, ještě za tmy, zahlédli, že je kámen z hrobu odvalen a Kristus vstal z mrtvých. Také všem přeji obnovenou radost z vlastního života a jistotu, že budoucnost má v rukou Nejvyšší.
 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Poselství Panny Marie 25. března 2021

Poselství Matky Boží prostřednictvím vizionářky Marie Pavlovič

„Drahé děti! Také dnes jsem s vámi, abych vám řekla: děti moje, kdo se modlí, nebojí se budoucnosti a neztrácí naději. Vy jste vyvolení, abyste přinášeli radost a pokoj, protože jste moji. Přišla jsem zde se jménem Královna míru, protože ďábel chce nepokoj a válku, přeje si naplnit vaše srdce strachem z budoucnosti, ale budoucnost je Boží. Proto buďte pokorní a modlete se, svěřte vše do rukou Nejvyššího, který vás stvořil. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.“

1026

Výroční poselství Panny Marie

Výroční poselství Panny Marie, Královny míru 18. března 2021 prostřednictvím vizionářky Mirjany Soldo

podbr.

Vizionářka Mirjana Soldo mívala každodenní zjevení Panny Marie od 24. 6. 1981 do 25. 12. 1982. Při posledním každodenním zjevení jí Panna Maria svěřila poslední desáté tajemství a řekla, že se jí bude zjevovat ještě jednou ročně a to 18. března. Tak je tomu dodnes. Panna Maria jí také sdělila, že bude mít mimořádná zjevení – každého druhého v měsíci – které začaly 2. 8. 1987 a probíhaly do 2. 3. 2020.

 

583

„Drahé děti! Mateřsky vás vybízím, abyste se vrátili k radosti a pravdě evangelia. Abyste se vrátili k lásce mého Syna, protože vás čeká s otevřenou náručí. Všechno co v životě děláte, dělejte s mým Synem, dělejte s láskou, abyste byli požehnaní. Aby vaše duchovnost byla vnitřní a nejen vnější. Pouze takovým způsobem budete pokorní, velkorysí, radostní a naplnění láskou. A mé mateřské srdce se bude radovat s vámi. Děkuji vám.“

 

Požehnané vánoce + poselství 25. prosince

Vážení a milí přátelé,

přeji vám pokojné a požehnané svátky Kristova narození. Neochvějnou důvěru v Boží moudrost a v Boží vedení. Ať vás Panna Maria provází a chrání celým novým rokem 2021.

IMG_20200104_163920

Poselství Matky Boží Panny Marie dané 25. prosince vizionářce Marii Pavlovič

„Drahé děti! Přináším vám malého Ježíše, který vám daruje pokoj. On, který je minulost, přítomnost a budoucnost vašeho žití. Děti moje, nedovolte, aby se uhasila vaše víra a naděje v lepší budoucnost, protože vy jste vybraní k tomu, abyste byli při každé příležitosti svědky naděje. Proto jsem tady s Ježíšem, abych vám požehnala svým pokojem. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.“

IMG_20200104_160643

Silvestrovská a novoroční pouť

Poslední pouť do Medjugorje v tomto roce bude na sklonku tohoto roku a vstoupíme s ní zárověň do roku nového 2021

162

Pouť se koná ve dnech: 27. 12. 2020 – 3. 1. 2021; cena je 3300 Kč + 75 eur za ubytování (včetně ubytovacího poplatku a poplatku za topení).
Pro vstup do Bosny a Hercegoviny je nutné mít negativní test na Covid-19 a taktéž na zpáteční cestě musíte znovu navštívit hygienickou stanici, která vám test vystavila, aby vám řekla, jak dále postupovat.
Doposud bylo dovoleno jezdit do státu Bosna a Hercegovina na občanský průkaz. Tato záležitost se mění a nyní je nutný pro vstup do BiH   PLATNÝ CESTOVNÍ PAS.
Kdo máte o pouť zájem, pište prosím na e-mail: vladka.medju@post.cz

Poselství Panny Marie 25. listopadu 2020

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič-Luneti

1035

„Drahé děti! Toto je čas lásky, tepla, modlitby a radosti. Modlete se, děti moje, aby se malý Ježíš narodil ve vašich srdcích. Otevřete svoje srdce Ježíšovi, který se dává každému z vás. Bůh mě poslal, abych byla radostí a nadějí v tomto čase. A já vám říkám: bez malého Ježíše nemáte něžnost ani pocit nebe, který je ukrytý v novorozeňátku. Proto, děti moje, pracujte na sobě. Četbou Písma svatého odhalíte Ježíšovo narození a radost jako v prvních dnech, které Medžugorje darovalo lidstvu. Dějiny se stanou pravdou, která se i dnes opakuje ve vás i kolem vás. Pracujte a vytvářejte pokoj skrze svátost smíření. Usmiřte se s Bohem, děti moje, a uvidíte zázraky kolem vás. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání. “

Poselství Panny Marie 25. října 2020

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

227

„Drahé děti! V tomto čase vás volám, abyste se vrátily k Bohu a modlitbě. Vzývejte všechny svaté o pomoc, aby vám byli příkladem a pomocí. Satan je silný a bojuje o to, aby k sobě přitáhl co nejvíce srdcí. Chce válku a nenávist. Proto jsem s vámi takto dlouho, abych vás vedla cestou spásy, k Tomu, který je Cesta, Pravda a Život. Děti moje, vraťte se k lásce k Bohu a On bude vaší silou a útočištěm. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání. “

Podzimní poutě do Medžugorje

Vážení a milí přátelé,

pořádáme dvě podzimní poutě do Medžugorje a to v termínu
10. – 15. září 2020  (5 nocí)
3. – 8. října 2020  (5 nocí)
Pro vstup do Bosny a Hercegoviny je nutné mít negativní test na covid-19 a taktéž na zpáteční cestě musíte znovu navštívit hygienickou stanici, která vám test vystavila, aby vám udělali nový test.
Kdo máte o tyto poutě zájem, kontaktujte mě prosím mailem: vladka.medju@post.cz   nebo můžete přímo vyplnit přihlášku.

P.M. Medjugorje