Poselství Panny Marie 25. srpna 2018

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

1216

Drahé děti! Toto je milostiplný čas. Děti, více se modlete, méně povídejte a přenechejte Bohu, aby vás vedl cestou obrácení. Já jsem s vámi a miluji vás svou mateřskou láskou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Poselství Panny Marie 2. srpna 2018

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Drahé děti, mateřskou láskou vás volám, abyste otevřely srdce míru, abyste otevřely srdce mému Synu, aby ve vašich srdcích zpívala láska k mému Synu, protože jenom z té lásky do duše přichází mír. Děti moje, vím, že máte dobrotu, vím, že máte lásku – milosrdnou lásku. Ale mnoho mých dětí ještě má uzavřená srdce. Myslí, že mohou jednat bez toho, aby svoje myšlenky zaměřily k Nebeskému Otci, který osvětluje, k mému Synu, který je stále znovu s vámi v Eucharistii i přeje si vás slyšet. Děti moje, proč k Němu nemluvíte? Život každého z vás je důležitý a drahocenný, protože je dar od Nebeského Otce pro věčnost. Proto, nikdy mu nezapomínejte děkovat, mluvte k Němu. Vím, děti moje, že vám není známé to, co přichází později, ale až přijde to vaše později dostanete všechny odpovědi. Moje mateřská láska si přeje, abyste byly připraveni. Děti moje, svým životem vnášejte dobré pocity do srdcí lidí se kterými se setkáváte, pocity míru, dobroty, lásky a odpuštění. Skrze modlitbu naslouchejte, co vám můj Syn říká a tak jednejte. Znovu vás vyzývám k modlitbě za vaše pastýře, za ty, které můj Syn pozval. Zapamatujte si, že potřebují modlitby a lásku. Děkuji vám.

Poselství Panny Marie 25. července 2018

Poselství Panny Marie dané vizionářce Marii Pavlovič

IMG_6122

Drahé děti! Bůh mne povolal, abych vás vedla k Němu, protože On je vaše síla. Proto vás vybízím, ať se k Němu modlíte a Jemu důvěřujete, protože On je vaše útočiště před každým zlem, které číhá a nosí duše daleko od milosti a radosti ke kterým jste všichni pozvaní. Děti, žijte ráj tady na zemi, aby vám bylo dobře a ať vám Boží přikázání budou světlo na vaší cestě. Já jsem s vámi a všechny vás mám ráda svojí mateřskou láskou. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.

 

Poselství Panny Marie 2. července 2018

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

782
„Drahé děti, jsem Matkou vás všech, a proto se nebojte, protože slyším vaše modlitby. Vím, že mne hledáte, a proto prosím svého Syna za vás – mého Syna, který je sjednocený s Nebeským Otcem a Duchem Utěšitelem, mého Syna, který vede duše do království, odkud přišel, království pokoje a světla.
Děti moje, je vám dána svoboda, abyste si vybraly, ale já jako matka vás prosím, abyste si vybraly svobodu pro dobro. Vy s čistými a prostými dušemi chápete a cítíte v sobě co je pravda, i když někdy nerozumíte slovům.
Děti moje, neztrácejte pravdu a skutečný život, abyste následovaly ten falešný.
Životem v pravdě nebeské království vstupuje do vašich srdcí, a to je království pokoje, lásky a souladu. Potom, děti moje, nebude ani sobectví, které vás vzdaluje od mého Syna. Bude pouze láska a porozumění pro bližní.
Protože, zapamatujte si, znovu vám opakuji, modlit se znamená i milovat druhé, bližní a dávat se jim.
Milujte a dávejte se v mém Synu, pak On bude působit ve vás a pro vás.
Děti moje, neustále myslete na mého Syna a milujte ho nesmírně. Takto budete mít opravdový život, a to bude pro věčnost. Děkuji vám apoštolové mojí lásky. “

 

Výroční zjevení pro vizionářku Ivanku Ivankovič – Elezovou

Poselství dané Ivance 25. června 2018

1180
Při příležitosti posledního denního zjevení 7. května 1985 Panna Maria svěřila poslední 10. tajemství a slíbila, že se jí bude až do konce života zjevovat jednou za rok a to právě  v den výročí zjevení. Tak tomu bylo i tento rok. Zjevení, které trvalo 3 minuty (19: 39 – 19:42) probíhalo v Ivančiném rodném domě. Při zjevení byla přítomná pouze rodina od Ivanky. Po zjevení vizionářka řekla: „Panna Maria nám dala toto poselství: ‚Děti moje, modlete se, modlete se, modlete se.‘ Panna Maria byla radostná a všechny nás požehnala svým mateřským požehnáním.“

 

Poselství Panny Marie 25. června 2018

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

522

Drahé děti, toto je den, který mi Hospodin dává, abych mu poděkovala za každého z vás, za ty, kteří se obrátili a přijali moje poselství a vydali se cestou obrácení a svatosti. Radujte se, děti moje, protože Bůh je milosrdný a všechny vás miluje svojí nesmírnou láskou a vede vás po cestě spásy prostřednictvím mého příchodu sem. Všechny vás miluji a dávám vám svého Syna, aby vám On daroval pokoj. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.

 

Poselství Panny Marie 2. června 2018

Poselství Panny Marie dané vizionářce Mirjaně Soldo

Monstrance II

 „Drahé děti, vybízím vás, abyste s prostotou srdce přijímaly moje slova, která vám jako matka říkám, abyste se vydaly cestou úplného světla, čistoty, jediné lásky mého Syna, člověka a Boha. Jedna radost, jedno světlo, které je nepopsatelné lidskými slovy, pronikne do vaší duše a zmocní se vás mír a láska mého Syna. To přeji všem svým dětem. Proto vy, apoštolové mojí lásky, vy, kteří umíte milovat a odpouštět, vy, kteří nesoudíte, vy, které povzbuzuji, buďte příkladem pro všechny ty, kteří nejdou cestou světla a lásky nebo z ní sešli. Svým životem jim ukažte pravdu. Ukažte jim lásku, protože láska překonává všechny těžkosti, a všechny moje děti žízní po lásce. Vaše společenství v lásce je dar pro mě a pro mého Syna. Ale, děti moje, zapamatujte si, že milovat znamená také přát dobro svému bližnímu a přát si obrácení duše bližního. Když se dívám na vás shromážděné kolem mě, moje srdce je smutné, protože vidím tak málo bratrské lásky, milosrdné lásky. Děti moje, Eucharistie, můj Syn živý mezi vámi, jeho slova vám pomohou porozumět, protože jeho slovo je život, jeho slovo dává dýchat duši, jeho slovo dává poznávat lásku. Drahé děti, znovu vás prosím jako matka, která přeje dobro svým dětem, milujte svoje pastýře, modlete se za ně. Děkuji vám. “

Jak proběhla naše dubnová pouť

Na svátek svatého Jiří jsme se vydali na pouť do Medjugorje

IMG_8257

Svatý Jiří společně s našimi anděly strážnými na nás celou cestu dohlíželi. Na všech obrázcích je vidět, že nám počasí přálo. Byl teprve konec dubna, ale již velmi teplé počasí. Byli jsme menší skupinka a jeli jsme mikrobusem.

 

IMG_8124IMG_8114

IMG_8178IMG_8292

Také proto jsme mohli tuto pouť pojmout trošku netradičním způsobem. V neděli odpoledne jsme si zajeli na vodopády Kravice, které jsou od Medjugorje asi 15 kilometrů. Den předtím část naší skupinky vyrazila k moři a také si prohlédnout  Mostar a jeho známý Staronový most, který je zapsaný v Unescu.

Lucka z našeho „týdeního společenství“ napsala toto krásné svědectví:

„Na pouti v Medjugorji jsem byla poprvé a nikdy nezapomenu na to, co jsem zde prožila. Začalo to už cestou v autobuse. Když naše průvodkyně Vlaďka začala číst modlitbu k anděli strážnému, kterou jsem neznala, rozplakala jsem se. Ta slova jako by přímo seděla na to, co se ve mně odehrávalo, ale já si to plně neuvědomovala. Později jsem pochopila, že tady začalo moje uzdravování. Paní, co seděla naproti, mi nabízela deku, protože si myslela, že je mi zima. Odvětila jsem, že je mi teplo, nechtěla jsem, aby na mě bylo cokoli poznat, a že jsem si jen na něco vzpomněla. Ani nevím, jestli mě pořádně slyšela. Když jsme vystoupali na kopec Podbrdo, sedla jsem si ke kříži s Ježíšem Kristem a dívala jsem se na bílou sochu Panny Marie. Začala jsem jí prosit za to, aby ve mně uzdravila to, co mě trápí pod prahem. V tu chvíli se opět začaly valit proudy slz. Někteří lidé okolo mě také plakali, ale byli to lidé, které jsem neznala. Chtěla jsem být sama, a tak jsem byla co nejdál od lidí z naší skupinky. Druhý den jsem se k Panně Marii modlila za to stejné – aby ve mě  dál uzdravovala ty rány, které jsem zakopala hluboko do podvědomí a nikdy jsem je pořádně nedoléčila. Tentokrát jsem ale neplakala. To pro mě bylo znamení, že moje modlitba za uzdravení byla vyslyšena. Panna Maria mě uzdravila, tím jsem si byla jistá a ze srdce jsem jí za ten pokoj v srdci děkovala. Celý týden jsem pak prožila v obrovském klidu a pokoji. Rozhodně jsem tu chtěla ještě zůstat. Nechtěla jsem se vrátit domů, dokonce jsem přemýšlela, jestli bych zde mohla pracovat v nějakém centru s dětmi. A takové jsme i později navštívili. Nakonec jsem se rozhodla jet zpátky do Čech. Nicméně toto místo mě oslovilo natolik, že si přeji se sem ještě někdy vrátit. A doufám, že to bude ještě za mého života tady na zemi. A když ne, tak se aspoň budu dívat z nebe a přimlouvat se za každého poutníka, který toto místo navštíví.“

Lucie Hnízdová

IMG_8254IMG_8253

IMG_8258IMG_8237

A4 (1)B8 (2)

A2 (1)SAM_0473

SAM_0456SAM_0463

SAM_0454SAM_0465

IMG_8300IMG_8302

IMG_8298SAM_0491

IMG_8304SAM_0496

Samozřejmě jsme navštívili všechna důležitá místa v Medjugorji. Na všech pramení hluboký pokoj a „ona“ atmosféra jaksi „odjinud“. Velice dobře se zde cítíme. Rádi se skupinami chodíme do znovuotevřené tiché a klidné kapličky, která se nachází přímo pod Podbrdem, nedaleko Modrého Kříže.

IMG_8164

Nachází se zde krásná socha Pána Ježíše modlícího se v „Getsemanech“.  Můžeme ji  vidět z této kaple přes skleněnou stěnu.

Jednoho pozdního večera ve 22:00  jsme se účastnili mimořádného zjevení, které měl vizionář Ivan na kopci Podbrdo.

MartinaMart (2)

Zde je náš výstup na kopec Križevac. Návštěva dětské vesničky a procházka Zahradou svatého Františka.

IMG_8205IMG_8200

IMG-8299 nase skupinka v detske vesnicceIMG_8288

Martin (2)Martin (1)

IMG_8215IMG_8141

 

Na konci večerních adoracích dostáváme požehnání od kněží.

Mart (1)

Děkuji celé naší skupince za účast na této pouti a fotky, které mi poslali.

Poselství Panny Marie 25. května 2018

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

IMG_6122

Drahé děti! V tomto nepokojném čase vás vybízím, abyste měly více důvěry v Boha, který je váš Otec na nebesích a který mne poslal, abych vás k Němu vedla. Otevřete svoje srdce darům, které vám On chce dát a v tichosti srdce se klanějte mému Synu Ježíši, který dal svůj život, abyste žily ve věčnosti, kam vás chce dovést. Ať vaše naděje bude radost ze setkání s Nejvyšším v každodenním životě. Proto k vám volám: nezanedbávejte modlitbu, protože modlitba koná zázraky. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.