Poselství Panny Marie 25. listopadu 2023

Poselství dané vizionářce Marii Pavlovič

20220510_100807

Drahé děti, nechť je tento čas protkán modlitbou za pokoj a dobrými skutky, abyste pocítili radost z očekávání Krále pokoje ve vašich srdcích, v rodinách a ve světě, který nemá naději. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání. 

Pouť Panny Marie Růžencové

AKTUALIZACE!

Modlitba

Vážení a milí přátelé,

děkujeme za zájem o říjnovou pouť Panny Marie Růžencové do Medjugorje, velmi nás to těší. 
Chceme oznámit, že na tuto pouť už můžeme přibrat pouze skupiny, které zaplní celý autobus.
Není v našich možnostech přibírat dále jednotlivce.
Pokud je to pro vás reálné, domluvte se ve farnostech, které jsou blízko sebe, nebo se spojte s jinou farností či skupinou a takto můžeme společnou  pouť k Panně Marii uskutečnit. 
Nejnižší počet poutníků je 45.
Děkujeme. 
Přejeme všem pokojné a požehnané dny. 
Ave Maria

P.M.

42 výročí zjevení v Medjugorji

24. června 2023 to bylo přesně 42 let, kdy se poprvé zjevila Panna Maria na kopci Podbrdo v malé vesničce v jižní Hercegovině, které se jmenuje Medjugorje.

Poselství Panny Marie – Královny míru

268

Poselství dané 25. června 2023 prostřednictvím vizionářky Marie Pavlovič – Luneti

1216

Drahé děti! Nejvyšší mi dovoluje být mezi vámi, abych se za vás modlila, abych byla vaší matkou a útočištěm. Děti moje, vybízím vás, vraťte se k Bohu a k modlitbě a Bůh vám hojně požehná. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání. 

 Výroční zjevení pro vizionářku Ivanku Elez 25. června 2023

721

U příležitosti posledního denního zjevení 7. května 1985 Panna Maria Ivance svěřila 10. tajemství a slíbila, že se ji bude až do konce života zjevovat jednou za rok a to na výročí zjevení. Tak tomu bylo i tento rok. Zjevení trvalo 7minut (18:38 – 18:45).Při zjeviní byla přítomna pouze Ivančina rodina. Po zjevení vizionářka Ivanka řekla:Panna Maria nám dala následující poselství:
„Děti moje, potřebuji vaše modlitby. Modlete se, modlete se, modlete se.“ Panna Maria nám všem požehnala.

 

Festival mládeže v Medžugorji

Mladifest Medžugorje 2023

Obsazeno!

Nemáme volná místa v autobuse ani ubytovací kapacity. Prosím nehlaste se!

Vážení přátelé, srdečně vás zveme v pořadí na 34 Festival mládeže v Medjugorji.

136

Mimořádně tento festival bude probíhat na konci července. Přesné datum našeho odjezdu a příjezdu do ČR je 24. – 31. července.
Na cestě tam budeme mít delší přestávku u moře. Zastavíme na poutním místě Veprice, které jsou též nazývány jako Chorvatské Lurdy. Každý cestující bude mít možnost vybrat si, jak strávit volný čas. Moře je kousek od parkoviště autobusu. Kdo se nebude chtít koupat, může čas prožít na poutním místě, u Lurdské jeskyně, v kapli s Nejsvětější  Svátostí, v přírodě na křížové cestě a podobně. Samozřejmě se dá zvládnout koupání v moři i prohlídka poutního místa.

Vepric

Příjezd do Medjugorje bude 25. 7. v pozdějších odpoledních hodinách. Následujícího dne 26. 7. navštívíme společně kopec Podbrdo – místo zjevení Panny Marie a navštívíme některé z místních komunit. Nejžádanější je Cenacolo, tak ho zajisté nevynecháme. Odpoledne budeme mít oběd a pak večer již začíná slavnostní zahájení Mladifestu.
Program končí 30. 7. A stejný den bude i odjezd z Medjugorje. Do České republiky bude příjezd 31. července.
Cena je 4700 Kč + 135 eur za ubytování a polopenzi.
Kdo máte zájem, hlaste se prosím co nejdříve. Loňský rok jsme vypravili dva autobusy, takto to plánujeme i letos.  Když budou místa obsazená, přihlašování stopneme.
Můžete vyplnit přihlašovací formulář přímo na tomto webu a nebo napsat na: cestovka.medzugorje@email.cz
Přejeme všem pokojné a požehnané dny.

Mladif

Program Festivalu mládeže 2023

 34 Festival mládeže v Medžugorji

26. – 30. července 2023

34 Mladifest Me

„To je moje matka a to jsou moji příbuzní!“

Mt 12, 49

Středa 26. 7.

18:00 Modlitba růžence
19:00 Slavnostní zahájení festivalu, mše svatá
21:00 Adorace
 

Čtvrtek 27. 7.

6:00 Růženec na Podbrdu – u sochy Panny Marie
9:00 – 12:00 Modlitba – katecheze – svědectví

16:00 Svědectví
18:00 Růženec
19:00 Mše svatá
20:30 Procesí se sochou Panny Marie, adorace
 

Pátek 28. 7.

9:00 – 12:00 Modlitba – katecheze – svědectví
 
16:00 Svědectví
18:00 Růženec
19:00 Mše svatá
20:30 Modlitba před křížem se svíčkami
 

Sobota 29. 7.

9:00 – 12:00 Modlitba – katecheze – svědectví
 
16:00 Svědectví
18:00 Růženec
19:00 Mše svatá
20:30 Adorace, poslání, rozloučení s písní
 

Neděle 30. 7.

5:00 Mše svatá na Križevaci
 

Upozornění:

-vemte si s sebou radiový přijímač se sluchátky, bibli, slunečník-deštník
-skupiny ať neorganizují ve dnech mladifestu žádný jiný program
- v době mladifestu, kromě neděle, nebudou dopoledne probíhat mše svaté. Všichni poutníci se sejdou na večerní mši svaté
- ve dnech mladifestu je mimo jiné, zajištěno také simultánní  tlumočení do českého jazyka

Poselství Panny Marie 25. května

Poselství dané vizionářce Marii Pavlovič

170

Drahé děti! Zvu vás, abyste šly do přírody a modlily se, aby Nejvyšší hovořil k vašemu srdci a abyste pocítily sílu Ducha Svatého a tak svědčily o lásce, kterou má Bůh ke každému stvoření. Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.

Pozvánka na festival mládeže v Medžugorji

Vážení a milí poutníci,

často se ptáte na pouť do Medjugorje v měsíci srpnu. Autobusovou dopravu ogranizujeme na Festival mládeže, která tento rok bude probíhat na konci července. Kdo jste starší, nemusíte se obávat, že budete věkově vyčnívat. Polovina účastníků bývá 50+
Festival mládeže je oblíbený pro jeho bohatý program, přednášejí zde „duchovní kapacity“ z celého světa. Navíc se vše děje v mimořádné atmosféře Ducha svatého. Jak říkají samotní poutníci: Duch svatý by se zde mohl „krájet“.

Medjugorje let

Fotky z naší Májové pouti

Pouť na svátek Panny Marie Prostřednice všech milostí

(Toto jsou fotky z mobilu, kdo jste prosím fotili „něčím lepším“ a přislíbili fotky, prosím pošlete. Díky. )

Spol

Kr

Pa3

 

 

Na5

Pouť na Seslání Ducha svatého

Volná místa v autě

Vážení přátelé, na pouť Ducha svatého v termínu 24. – 30. května jsou k dispozici 3 volná místa v autě. Vyjíždí se z Brna.
Kdo máte zájem, napište prosím na tuto adresu a vše domluvíme:
cestovka.medzugorje@email.cz

LASKA-500x330