Kalendář poutí na rok 2020

Vážení a milí přátelé,

posílám pozvánku na pouť do Medžugorje pro tento rok 2020. Jste srdečně zváni. Můžete se zúčastnit celé naší poutě, která je vždy s programem, nebo se uchýlit do ústraní samoty, ticha a odpočinku a využít pouze společnou dopravu. V takových případech vám mohu zajistit ubytování v blízkosti kostela a vy si již bude tvořit program podle svých potřeb a možností. Vše je ale potřeba dopředu domluvit. Zde jsou termíny našich poutí. Pokud jste již skupinka – minimálně 7 lidí – můžete si zvolit jiný termín, který vám vyhovuje, a následně vše společně domluvíme.
Přeji všem krásné a požehnané dny.

107

Kalendář poutí na rok 2020:

1) Velikonoce v Medjugorji: 8. – 13. 4. 2020
2) Pouť Božího Milosrdenství: 17. 4. – 24. 4. 2020
3) Panny Marie Prostřednice všech milostí: 3. – 10. 5. 2020
4) Seslání Ducha svatého a Zjevení pro Mirjanu: 28. 5. – 4. 6. 2020
5) Slavnost Nejsvětější Trojice a svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze: 5. 6. – 12. 6.
6) Výročí zjevení:  20. 6. – 27. 6. 2020
7) Festival mládeže:  31. 7. – 7. 8. 2020
8) Nanebevzetí Panny Marie:  10. 8. – 17. 8. 2020
9) Panna Maria Královna:  19. 8. – 26. 8. 2020
10) Povýšení svatého Kříže – Križevac:  8. 9. – 15. 9. 2020
11) Panna Maria Růžencová:  3. 10. – 10. 10. 2020
12) Silvestrovská a Novoroční pouť:  27. 12. 2020 – 3. 1. 2021

1026

Cena poutě je 2840 Kč + 55 eur za ubytování ( 5 nocí).
Jak se na pouť přihlásit? Vyplňte prosím přihlášku na pouť a obratem vám přijde potvrzení, že vaše přihláška byla úspěšně odeslána. Následně vám přijdou e-mailem informace k pouti k danému termínu, který jste do přihlášky napsali. Pak už jen stačí pouť uhradit na číslo účtu, které vám bylo zasláno v informacích k pouti. Pokud budete mít nějaké další dotazy, pište prosím na e-mail: vladka.medju@post.cz

Poselství Panny Marie 25. ledna 2020

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

158

Drahé děti! Dnes vás vybízím, abyste se ještě více modlily, dokud ve svém srdci nepocítíte svatost odpuštění. V rodinách musí být svatost, protože, děti moje, bez lásky a svatosti svět nemá budoucnost – protože se vy ve svatosti a radosti dáváte Bohu Stvořiteli, který vás miluje nesmírnou láskou.Proto mě k vám posílá. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.

Několik momentek z naší Silvestrovské a Novoroční poutě

Silvestrovská a Novoroční pouť 2019 – 2020

Před hlavním stupem do kostela i tento rok komunita Cenacolo  postavila kulisy pro Živý Betlém. Ve vánoční době toto představení hráli několikrát. Nám se poštěstilo živé jesličky vidět 2 krát.

IMG_20200104_164028

IMG_20200104_164055IMG_20200104_163920

IMG_20200104_161219IMG_20200104_160643

Jesličky pod hlavním oltářem jsou opravdu veliké. Krásně vánočně bylo také nazdobeno i místo kolem sochy Panny Marie vpravo od oltáře.

IMG_20200104_161243IMG_20200104_163718

7696 příchod tří králů7686

77007694

76807657 anděl budí Josefa

76467637 sv.František s dětmi

76767668 hledání noclehu

A zde jsme my během našeho vánočního programu na různých místech v Medjugorji.

KODAK Digital Still CameraKODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still CameraKODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still CameraKODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still CameraKODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still CameraKODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still CameraKODAK Digital Still Camera

SAM_0733SAM_0732

SAM_0706SAM_0708

SAM_0728SAM_0724

SAM_0726SAM_0725

7624KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera7628

 

Společná Silv.

Děkuji všem, kteří fotili a s laskavostí poslali svoje fotky.

Poselství Panny Marie 2. ledna 2020

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

922

Drahé děti, vím, že jsem přítomná ve vašem životě i ve vašich srdcích. Cítím vaší lásku, slyším vaše modlitby a předávám je svému Synu. Ale, děti moje, já si přeji být mateřskou láskou v životě všech mých dětí. Všechny svoje děti chci shromáždit kolem sebe, pod svůj mateřský plášť. Proto vás volám a nazývám vás apoštoly mé lásky, abyste mi pomohly.
Děti moje, můj Syn vyslovil slova Otče náš – Otče náš, který jsi všude i v našich srdcích, protože vás chce naučit modlit se slovy i city. Přeje si, abyste byly stále lepší, abyste žily milosrdnou lásku, která je modlitba a bezpodmínečná oběť pro druhé.
Děti moje, dejte mému Synu lásku k bližním, dejte slova útěchy, soucitu a skutky spravedlnosti svým bližním. Všechno to, co darujete druhým, apoštolové mojí lásky, můj Syn přijímá jako dar. A já jsem s vámi, protože můj Syn si přeje, aby vám moje láska, jako paprsek světla, oživila duši; aby vám pomohla v hledání míru a věčného štěstí. Proto, děti moje, milujte jedni druhé. Buďte sjednocení v mém Synu, buďte děti Boží, které všechny společně celým, otevřeným a čistým srdcem vyslovují „Otče náš“. A nebojte se! Děkuji vám.

Poselství Panny Marie 25. prosince 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

Vánoce v Medjugorji

Drahé děti! Přináším vám svého syna Ježíše, aby vám požehnal a odhalil vám svojí lásku, která přichází z nebes. Vaše srdce žízní po pokoji, kterého stále na zemi ubývá. Proto jsou lidé daleko od Boha a duše jsou nemocné a jdou k duchovní smrti. Jsem s vámi, děti, abych vás vedla na této cestě spásy na kterou vás Bůh volá. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.

Požehnané vánoční svátky

Vážení a milí přátelé,

krásné, hluboké a požehnané vánoční svátky. Bůh se stal člověkem a je jedním z nás. Přeji vám o těchto svátcích mnoho (vá)nočního ticha na modlitbách i přátelského společenství v sdílení radosti, že k nám Kristus přišel a je neustále s námi. Na Novoroční pouti v Medjugorji na vás všechny vzpomeneme v přímluvách.

918

Poselství Panny Marie 2. prosince 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

638

„Drahé děti. Když se dívám na vás, kteří milujete mého Syna, moje srdce naplňuje blaženost. Žehnám vám svým mateřským požehnáním. Mateřským požehnáním žehnám i vašim pastýřům – vám, kteří vyslovujete slova mého Syna, žehnáte jeho rukama a tolik ho milujete, že jste ochotní s radostí pro něho vykonat každou oběť. Vy následujete toho, který byl první pastýř, první misionář.

Děti moje, apoštolové mojí lásky, radostí a útěchou pozemského života je žít a pracovat pro druhé, za všechny ty, které skrze mého Syna milujete. Když je skrze modlitbu, lásku a oběť Království Boží ve vašich srdcích, pak je pro vás život radostný a spokojený. Mezi těmi, kteří milují mého Syna a kteří se v něm milují navzájem, slova nejsou potřebná. Stačí pohled, aby bylo slyšet nevyslovená slova i nevyjádřené pocity. Tam kde vládne láska,  na čas se už nehledí. My jsme s vámi.

Můj Syn vás zná a miluje vás. Láska je to, co vás ke mně přivádí a skrze tuto lásku k vám budu přicházet a mluvit o skutcích spásy. Přeji si, aby všechny moje děti měly víru a pocítily moji mateřskou lásku, která je vede k Ježíšovi. Proto, vy, děti moje, kamkoli jdete, sviťte láskou a vírou, jako apoštolové lásky.  Děkuji vám.“

Poselství Panny Marie 25. listopadu 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

Podbrdo I

„Drahé děti! Nechť je tento čas pro vás časem modlitby. Bez Boha nemáte pokoj. Proto, děti moje, modlete se za pokoj ve vašich srdcích a v rodinách, aby se Ježíš mohl ve vás zrodit a dát vám svoji lásku a požehnání. Svět je ve válce, protože jsou srdce plné nenávisti a žárlivosti. V očích, děti moje, je vidět nepokoj, protože jste Ježíšovi nedovolili, aby se zrodil ve vašem životě. Hledejte ho, modlete se a on se vám daruje v dítěti, které je radost a pokoj. Já jsem s vámi a modlím se za vás. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání. “