Poselství Panny Marie 2. dubna 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

875

„Drahé děti, jako matka, která zná svoje děti, vím, že toužíte po mém Synu. Vím, že toužíte po pravdě, po pokoji, po tom co je čisté a ne falešné. A proto se já, jako matka, skrze Boží lásku obracím k vám a vybízím vás, abyste se modlily čistým a otevřeným srdcem. Takto samy od sebe poznáte mého Syna – jeho lásku, jeho milosrdné srdce. Můj Syn ve všech věcech viděl krásu. On hledá dobro ve všech duších, dokonce i to malé, skryté, aby odpustil zlo. A proto, děti moje, apoštolové mojí lásky, vybízím vás, abyste se mu klaněly, abyste mu neustále děkovaly a abyste byly důstojnými. Protože On vám říkal božská slova, slova Boha, slova, která jsou pro všechny a navždy. Proto, děti moje, žijte radost, přívětivost, žijte jednotu a vzájemnou lásku. To je to, co potřebujete v dnešním světě. Takto se stanete apoštoly mojí lásky. Takto budete vydávat svědectví o mém Synu tím správným způsobem. Děkuji vám. “

Video – zjevení pro Mirjanu Soldo 2. 4. 2019

Vážení přátelé,

během naší Jarní pouti jsme se zůčastnili také zjevení Matky Boží Panny Marie pro vizionářku Mirjanu Soldo, které proběhlo 2. dubna pod kopcem Podbrdo u Modrého Kříže.

Oznámení o tlumočení večerního programu

Drahí priatelia Medžugoria,

 s radosťou vám oznamujeme, že od 22. marca 2019 je možné sledovať večerný modlitbový program z Medžugoria prostredníctvom internetu s prekladom do slovenského jazyku počas celého roku. 
 Vďační Pánovi za túto milosť Vás povzbudzujeme, aby ste túto správu oznámili i tým, ktorí o tom nevedia. Zjednoťme sa v modlitbe s tisíckami pútnikmi po celom svete.
 Nech Vás ochraňuje a sprevádza Kráľovná pokoja.
 Riaditeľ Informačného Centra Mir Medžugorie(ICMM)
 Vedran Vidović

Poselství Panny Marie 25. března 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

283

Drahé děti! Toto je milostivý čas. Tak jako se příroda obnovuje k novému životu, tak i vy jste pozváni k obrácení. Rozhodněte se pro Boha. Děti moje,  jste prázdní a nemáte radost, protože nemáte Boha. Proto modlete se, dokud se vám modlitba nestane životem. Hledejte v přírodě Boha, který vás stvořil, protože příroda mluví a bojuje za život a ne za smrt. Války vládnou v srdcích a národech, protože děti moje, nemáte pokoj a nevidíte bratra ve svém bližním. Proto se vraťte k Bohu a modlitbě. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.

Poselství Panny Marie pro Mirjanu

Výroční zjevení pro vizionářku Mirjanu Soldo 18. března 2019

 Vizionářka Mirjana Dragićević-Soldo měla každodenní zjevení od 24. června 1981 do 25. prosince 1982. Při posledním každodenním zjevení jí Panna Maria svěřila desáté tajemství a řekla, že se jí bude zjevovat jednou do roka a to 18. března. Tak tomu bylo během všech těchto let. Několik tisíc poutníků se shromáždilo k modlitbě růžence. Zjevení začalo v 13:41 hod a trvalo do 13:46 hod.

583

 „Děti moje, jako matka, jako Královna míru vás pozývám, abyste přijaly mého Syna, aby vám mohl udělit pokoj duše, aby vám mohl udělit to, co je spravedlivé, co je pro vás dobré. Děti moje, můj Syn vás zná. On žil život člověka a zároveň Boha, neobyčejný život – lidské tělo, božský duch. Proto, děti moje, když se na vás můj Syn dívá svýma Božíma očima, proniká do vašeho srdce. Jeho něžné, laskavé oči hledají ve vašem srdci sebe. Děti moje, může se v něm najít? Přijměte ho, potom se chvíle bolesti a trápení stanou okamžiky něžnosti. Přijměte ho a budete mít pokoj v duši, budete ho šířit všem okolo sebe, a to je pro vás nyní nejdůležitější. Poslouchejte mě, děti moje. Modlete se za pastýře, za ty, jejichž ruce požehnal můj Syn. Děkuji vám.“

 

Poselství Panny Marie 2. března 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

628

Drahé děti, nazývám vás apoštoly mé lásky. Představuji vám mého Syna, který je pravý pokoj a pravá láska. Z Boží milosti jako matka, vás chci vést k němu. Děti moje, proto vás vybízím, abyste vycházejíce z mého Syna pozorovali sebe, abyste se srdcem dívaly na něho a srdcem viděly, kde jste vy a kam směřuje váš život. Děti moje, vybízím vás, abyste pochopily, že díky mému Synu žijete – skrze jeho lásku a oběť. Vy žádáte mého Syna, aby k vám byl milostivý, a já VÁS vybízím k milosrdenství. Prosíte ho, aby k vám byl dobrý a aby vám odpouštěl, ale  jak dlouho prosím já  vás, moje děti, abyste odpouštěly a milovaly všechny lidi, které potkáváte. Když srdcem pochopíte moje slova, pochopíte a poznáte pravou lásku a budete moci být apoštoly té lásky, moji apoštolové, moje drahé děti. Děkuji vám.

Živý přenos z kostela

Vážení přátelé,

kdo ještě nesledujete a měli byste zájem vidět večerní program v kostele v Medjugorje, tak v levém sloupci máte odkaz.

148( Vkostele při večerní adoraci)

Poselství Panny Marie 25. února 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

1179

Drahé děti! Dnes vás vybízím k novému životu. Není důležité kolik je vám roků, otevřte svoje srdce Ježíšovi, který vás v tomto milostiplném čase promění a vy se jako příroda zrodíte do nového života v Boží lásce a otevřete svoje srdce pro nebe a nebeské věci. Já jsem ještě s vámi, protože mi to Bůh dovolil z lásky k vám. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.

Poselství Panny Marie 2. února 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

IMG_6750

„Drahé děti, láska a dobrota Nebeského Otce dávají zjevení, skrze které roste a objasňuje se víra, přináší pokoj, jistotu a naději. Tak i já, děti moje, z milosrdné lásky Nebeského Otce vám vždy znovu ukazuji cestu k mému Synu, k věčné spáse. Ale, bohužel, mnohé moje děti mne nechtějí slyšet,  mnohé moje děti pochybují. Ale já jsem vždy, v čase i nad časem, velebila Pána za všechno, co učinil ve mně i skrze mne. Můj Syn se vám dává, láme s vámi chléb, říká vám slova věčného života, abyste je přinášely všem. A vy, děti moje, apoštolové mojí lásky, čeho se bojíte, když je můj Syn s vámi? Obětujte mu svoje duše, aby On mohl být v nich a aby vás mohl učinit nástrojem víry, nástrojem lásky.
Děti moje, žijte Evangelium, žijte milosrdnou lásku k bližním, a především žijte lásku k Nebeskému Otci. Děti moje, nejste sjednoceny náhodně. Nebeský Otec nikoho nesjednocuje náhodně. Můj Syn promlouvá k vašim duším. Já promlouvám k vašemu srdci. Jako matka vám říkám, pojďte za mnou, milujte  se navzájem, vydávejte svědectví. Nebojte se svým příkladem bránit pravdu, Slovo Boží, které je věčné a nikdy se nemění. Děti moje, kdo jedná ve světle milosrdné lásky a pravdy, tomu nebe vždycky pomáhá a není sám. Apoštolové mojí lásky, ať vás vždy poznají mezi ostatními podle vaší skrytosti, lásky a radosti. Jsem s vámi. Děkuji vám.“

Poselství Panny Marie 25. ledna 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

796

„Drahé děti! Dnes vás jako matka vybízím k obrácení. Tento čas je pro vás, děti moje, časem ticha a modlitby. Proto ať v teple vašeho srdce roste zrnko naděje a víry a vy, děti moje, ze dne na den pocítíte potřebu více se modlit. Váš život se stane uspořádaný a zodpovědný. Pochopíte, děti moje, že zde na zemi jste pomíjející a pocítíte potřebu být blíž Bohu a s láskou budete vydávat svědectví o své zkušenosti setkání s Bohem, které budete sdílet s druhými. Já jsem s vámi a modlím se za vás, ale nemohu bez vašeho Ano. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.“