Festival mládeže v Medjugorji 2024

Mladifest 2024 – aktualizace

Vážení přátelé,
na Mladifest v tomto roce vypravujeme autobusy z Opavy a z Prahy.
Z Opavy vyjíždíme o jeden den dříve – tedy 30. července. V autobuse máme poslední 2 volná místa. Kdo máte zájem, ozvěte se co nejdříve. Můžeme vás nabrat i cestou Opava – Brno.
Z Prahy vyjíždí autobus 31. července a prozatím máme ještě více volných míst. Nenechávejte ale prosím všechno na poslední chvíli.  Děkuji.

658

V září na pouť do Medjugorje

Vážení přátelé,
na září máme 4 volná místa v autobuse na pouť do Medjugorje.
Přesný termín je: Odjezd ve středu 25. září 2024 a návrat v úterý 1. října 2024. Vyjíždíme z Jižních Čech.
Kdo máte zájem, pište prosím na: cestovka.medzugorje@email.cz

y15 (1)

Krásné a požehnané velikonoce

Po sobotě, na úsvitu prvního dne

v týdnu, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu. A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Strážci byli strachem z něho bez sebe a strnuli jako mrtví. Anděl promluvil k ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, ukřižovaného. Není tady,

byl vzkříšen.

rembrant

Požehnané Velikonoční Triduum

Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům: „Počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil.“

647c497a9975a829804443

Vzal s sebou Petra a oba syny Zebedeovy; tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl: „Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou!“ Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se: „Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.“ Potom přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi: „To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.“

Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání.

Krist mod

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím – a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci; neboť Otec je větší než já. Řekl jsem vám to nyní předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili. 

Výroční poselství Panny Marie 18. března 2024

Poselství Panny Marie Královny Míru

dané vizionářce Mirjaně Dragičevič -Soldo 

Vizionářka Mirjana Dragićević-Soldo měla každodenní zjevení od 24. 6. 1981 do 25. 12. 1982. Při posledním každodenním zjevení jí Panna Maria svěřila poslední desáté tajemství a řekla, že se jí bude zjevovat jednou ročně a to 18. března. Tak je tomu dodnes. Tentokrát zjevení začalo v 13:23 a trvalo do 13:27. Mirjana po zjevení řekla toto poselství:
Drahé děti, z milosrdné Boží lásky jsem s vámi. A proto vás jako matka volám, abyste věřily v lásku. Lásku, která je společenství s mým Synem. Láskou pomáháte druhým, aby otevřeli svoje srdce, aby poznali mého Syna a zamilovali si ho. Děti moje, láska dělá to, že můj Syn svojí milostí osvěcuje vaše srdce, roste ve vás a dává vám pokoj. Děti moje, když žijete lásku, když žijete mým Synem, budete mít pokoj a budete šťastní. V lásce je vítězství. Děkuji vám!“

 

ENERGIE-500x330

Poselství Panny Marie 25. března 2024

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

Drahé děti! V tomto milostiplném čase se modlete se mnou, aby dobro zvítězilo ve vás i kolem vás. Zvláštním způsobem se, děti moje, modlete ve sjednocení s Ježíšem na Jeho křížové cestě. Vložte do svých modliteb toto lidstvo, které bloudí bez Boha a Jeho lásky. Buďte modlitbou, buďte světlem a svědky pro všechny ty, se kterými se setkáváte, děti moje, aby milosrdný Bůh byl k vám milosrdný. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání. 

ZIVOT-500x330

Pouť Panny Marie Fatimské

Obsazeno -prosím nehlaste se!

Milí přátelé,

máme ještě několik volných míst v autobuse na pouť Panny Marie Fatimské. Pouť doprovázejí dva kněží. Přesný termín je od 12. května do 19. května. Cena 4700 Kč + 135 eur.

Kdo máte zájem pište prosím na: cestovka.medzugorje@email.cz

P.M.

Festival mládeže 2024

Festival mládeže + jeden den u moře

Vážení přátelé,

letošní festival mládeže bude probíhal v termínu na který jsme zvyklí a to od 1. – 6. srpna .

IMG_8257

Autobusy z ČR vypravíme 31. 7. Následující den večer proběhne oficiální zahájení mladifestu. Odjezd z Medjugorje zpět 6. srpna na Makarskou riviéru – na Veprice, kde bude 9hodinová zastávka u moře. Příjezd domů je následující den 7. srpna.

136

1 den – odjezd z ČR

2 den – příjezd do Medjugorje

3 – 7 den program v Medjugorji + zastávka u moře

8 den návrat do ČR

Cena této poutě je 4700 Kč + 145 eur. Cena zahrnuje:

- dopravu tam i zpět klimatizovaným autobusem, WC, DVD, barem, kde si cestou můžete zakoupit kávu, čaj, chlazené nápoje

- 5x ubytování; 5x polopenze

- poplatek za tlumočení, místní daň 

- organizační doprovod během celého programu, přislíbena účast kněze

1049

 

Častý dotaz: v jakém nejnižším a nejvyšším věku se mohou lidé této pouti účastnit? Věk není nijak omezen. Pokud se poutě účastní nezletilí, musí být s nimi někdo, kdo na ně dohlíží a nese za ně odpovědnost – mějte s sebou písemnou „plnou moc“ od rodičů. Horní věková hranice taktéž není nijak limitována. Své si zde nalezne každá věková kategorie.

Pokud jste skupina, která zaplní celý autobus, můžeme k pouti přidat jeden – nebo více dní – a navštívit zajímavá místa v Bosně a Hercegovině, nebo nedalekém Chorvatsku. V tomto případě je potřebné se nahlásit s dostatečným časovým předstihem, abychom stihli všechno potřebné zajistit.

 

Kdo máte o festival mládeže zájem, prosím přihlaste se co nejdříve! Předejdeme tak nepříjemnostem z loňského roku, kdy byl nedostatek míst v autobuse i ubytovacích kapacit. Pokud se přihlásíte s dostatečným předstihem, máme dost času na to, objednat případně další autobusy i penzion k ubytování. 

IMG_8254

 

Poselství Panny Marie

Vážení přátelé,

toto je poselství Panny Marie z roku 2018, přesněji tedy 25. listopadu dané vizionářce Marii Pavlovič.  Můžeme vidět, že slova Panny Marie jsou aktuální v každé době a nikdy neztrácejí na hodnotě a významu.

Y11

Drahé děti! Toto je čas milosti a modlitby, čas čekání a darování. Bůh se vám dává, abychom ho milovali nadevšechno. Proto děti, otevřete svá srdce i rodiny, aby se toto čekání stalo modlitbou a láskou, a zvláště darováním. Děti, já jsem s vámi a povzbuzuji vás, abyste se neoddalovali od dobra, protože plody je vidět a slyšet daleko. Proto je nepřítel zlostný a využívá všechno, aby vás odvedl od modlitby. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.

Poutě do Medjugorje

Vážení a milí přátelé,
prozatím jsme na tento rok vypsali tři poutě s autobusovou dopravou. Ostatní poutě organizujeme auty, linkovými spoji nebo v hlavní sezóně letecky. Budou následovat ještě podzimní poutě v září a v říjnu. Přesné datumy uvedeme později.

Nyní vás srdečně zveme na pouť Panny Marie Prostřednice všech milostí,

pouť Panny Marie Fatimské 

Festival mládeže

a máme pro vás novinku!

Protože nám přihlášením „skupinek“ v mnohém usnadňujete práci, vypisujeme skupinové slevy! Pokud se přihlásíte ve skupince – tři a více osob – obdržíte na tyto poutě slevu. Čím větší skupinka – tím větší sleva. Pro konkrétní informace můžete psát na: cestovka.medzugorje@email.cz
Taktéž pokud se přihlásí farnost, která obsadí celý autobus, nejen že si můžete navrhnout plán poutě sami- např. přidat si den, dva u moře , nebo jiné – také v tomto případě obdržíte skupinovou slevu.
Prosím pište s dostatečným předstihem, abychom stihli vše zorganizovat. Děkujeme.

 

IMG_8162