Poselství Panny Marie 2. ledna 2020

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

922

Drahé děti, vím, že jsem přítomná ve vašem životě i ve vašich srdcích. Cítím vaší lásku, slyším vaše modlitby a předávám je svému Synu. Ale, děti moje, já si přeji být mateřskou láskou v životě všech mých dětí. Všechny svoje děti chci shromáždit kolem sebe, pod svůj mateřský plášť. Proto vás volám a nazývám vás apoštoly mé lásky, abyste mi pomohly.
Děti moje, můj Syn vyslovil slova Otče náš – Otče náš, který jsi všude i v našich srdcích, protože vás chce naučit modlit se slovy i city. Přeje si, abyste byly stále lepší, abyste žily milosrdnou lásku, která je modlitba a bezpodmínečná oběť pro druhé.
Děti moje, dejte mému Synu lásku k bližním, dejte slova útěchy, soucitu a skutky spravedlnosti svým bližním. Všechno to, co darujete druhým, apoštolové mojí lásky, můj Syn přijímá jako dar. A já jsem s vámi, protože můj Syn si přeje, aby vám moje láska, jako paprsek světla, oživila duši; aby vám pomohla v hledání míru a věčného štěstí. Proto, děti moje, milujte jedni druhé. Buďte sjednocení v mém Synu, buďte děti Boží, které všechny společně celým, otevřeným a čistým srdcem vyslovují „Otče náš“. A nebojte se! Děkuji vám.

Poselství Panny Marie 25. prosince 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

Vánoce v Medjugorji

Drahé děti! Přináším vám svého syna Ježíše, aby vám požehnal a odhalil vám svojí lásku, která přichází z nebes. Vaše srdce žízní po pokoji, kterého stále na zemi ubývá. Proto jsou lidé daleko od Boha a duše jsou nemocné a jdou k duchovní smrti. Jsem s vámi, děti, abych vás vedla na této cestě spásy na kterou vás Bůh volá. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.

Požehnané vánoční svátky

Vážení a milí přátelé,

krásné, hluboké a požehnané vánoční svátky. Bůh se stal člověkem a je jedním z nás. Přeji vám o těchto svátcích mnoho (vá)nočního ticha na modlitbách i přátelského společenství v sdílení radosti, že k nám Kristus přišel a je neustále s námi. Na Novoroční pouti v Medjugorji na vás všechny vzpomeneme v přímluvách.

918

Poselství Panny Marie 2. prosince 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

638

„Drahé děti. Když se dívám na vás, kteří milujete mého Syna, moje srdce naplňuje blaženost. Žehnám vám svým mateřským požehnáním. Mateřským požehnáním žehnám i vašim pastýřům – vám, kteří vyslovujete slova mého Syna, žehnáte jeho rukama a tolik ho milujete, že jste ochotní s radostí pro něho vykonat každou oběť. Vy následujete toho, který byl první pastýř, první misionář.

Děti moje, apoštolové mojí lásky, radostí a útěchou pozemského života je žít a pracovat pro druhé, za všechny ty, které skrze mého Syna milujete. Když je skrze modlitbu, lásku a oběť Království Boží ve vašich srdcích, pak je pro vás život radostný a spokojený. Mezi těmi, kteří milují mého Syna a kteří se v něm milují navzájem, slova nejsou potřebná. Stačí pohled, aby bylo slyšet nevyslovená slova i nevyjádřené pocity. Tam kde vládne láska,  na čas se už nehledí. My jsme s vámi.

Můj Syn vás zná a miluje vás. Láska je to, co vás ke mně přivádí a skrze tuto lásku k vám budu přicházet a mluvit o skutcích spásy. Přeji si, aby všechny moje děti měly víru a pocítily moji mateřskou lásku, která je vede k Ježíšovi. Proto, vy, děti moje, kamkoli jdete, sviťte láskou a vírou, jako apoštolové lásky.  Děkuji vám.“

Poselství Panny Marie 25. listopadu 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

Podbrdo I

„Drahé děti! Nechť je tento čas pro vás časem modlitby. Bez Boha nemáte pokoj. Proto, děti moje, modlete se za pokoj ve vašich srdcích a v rodinách, aby se Ježíš mohl ve vás zrodit a dát vám svoji lásku a požehnání. Svět je ve válce, protože jsou srdce plné nenávisti a žárlivosti. V očích, děti moje, je vidět nepokoj, protože jste Ježíšovi nedovolili, aby se zrodil ve vašem životě. Hledejte ho, modlete se a on se vám daruje v dítěti, které je radost a pokoj. Já jsem s vámi a modlím se za vás. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání. “

Pár fotek z naší říjnové pouti

Pouť Panny Marie Růžencové

MS II

Od 3. do 10. října proběhla naše pouť do Medjugorje na svátek Panny Marie Růžencové.
Děkuji všem, kteří poslali fotky.

MS

Na poutích se opravdu vůbec nemáme špatně:

IMG_20191009_143316

IMG_20191009_143015

 Vojta – autor tohoto úžasného menu, které uvidíte níž…

IMG_20191009_143021

Sendv.

send.se.

podbr.sara

olt.kotě

kaplekapl

kopeckost.

križ.květy

A toto jsou nejmladší účastníci naší poutě. „Živí“, ale ukáznění.

Med růž.

 

Vatikán uznal bosenské Medžugorje za katolické poutní místo

Vážení a milí přátelé,

jelikož někteří lidé stále nevědí, jaký si udělat názor na dění, které probíhá v Medjugorji, připomeňme si oficiální prohlášení, které bylo vydáno Vatikánem:

„Papež František schválil vyhlášení bosenského městečka Medžugorje za katolické poutní místo, i když církev nepovažuje za prokázané zjevení, které se tam mělo odehrát. V prohlášení to uvedl vatikánský mluvčí Alessandro Gisotti.“

1154

Svatý otec prostřednictvím arcibiskupa Henryka Hosera, apoštolského vizitátora v Medžugorje, a prostřednictvím nunciatury v Sarajevu oznámil, že je možné organizovat poutě do Medžugorje. Stále však ve snaze nevytvářet dojem, že tím církev uznává autenticitu tamějších fenoménů, jež dosud vyžadují církevní šetření,“ napsal v prohlášení mluvčí. V loňském roce Medžugorje navštívil milion věřících, kteří se tam modlili před sochou Panny Marie.

Týká se to pastýřů všech stupňů a řádů, kteří se rozhodnou vydat do Medžugorje a celebrovat tam nebo koncelebrovat. Vzhledem k velkému počtu lidí, přicházejících do Medžugorje, a hojným plodům milosti, které odtud vzešly, je toto rozhodnutí výrazem zvláštní pastorační pozornosti, kterou Svatý otec tomuto místu věnuje, aby usnadnil a podpořil dobré plody. Apoštolský vizitátor tak po dohodě s místními ordináři bude moci snadněji navazovat vztahy s osvědčenými a dobře připravenými kněžími, kteří organizují poutě do Medžugorje a kterým nabídne informace a indikace pro plodný průběh takovýchto poutí,“ konstatoval mluvčí.

333

                                                                                                                                                           (Zdroj: Vatican News)