Poselství Panny Marie 2. února 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

IMG_6750

„Drahé děti, láska a dobrota Nebeského Otce dávají zjevení, skrze které roste a objasňuje se víra, přináší pokoj, jistotu a naději. Tak i já, děti moje, z milosrdné lásky Nebeského Otce vám vždy znovu ukazuji cestu k mému Synu, k věčné spáse. Ale, bohužel, mnohé moje děti mne nechtějí slyšet,  mnohé moje děti pochybují. Ale já jsem vždy, v čase i nad časem, velebila Pána za všechno, co učinil ve mně i skrze mne. Můj Syn se vám dává, láme s vámi chléb, říká vám slova věčného života, abyste je přinášely všem. A vy, děti moje, apoštolové mojí lásky, čeho se bojíte, když je můj Syn s vámi? Obětujte mu svoje duše, aby On mohl být v nich a aby vás mohl učinit nástrojem víry, nástrojem lásky.
Děti moje, žijte Evangelium, žijte milosrdnou lásku k bližním, a především žijte lásku k Nebeskému Otci. Děti moje, nejste sjednoceny náhodně. Nebeský Otec nikoho nesjednocuje náhodně. Můj Syn promlouvá k vašim duším. Já promlouvám k vašemu srdci. Jako matka vám říkám, pojďte za mnou, milujte  se navzájem, vydávejte svědectví. Nebojte se svým příkladem bránit pravdu, Slovo Boží, které je věčné a nikdy se nemění. Děti moje, kdo jedná ve světle milosrdné lásky a pravdy, tomu nebe vždycky pomáhá a není sám. Apoštolové mojí lásky, ať vás vždy poznají mezi ostatními podle vaší skrytosti, lásky a radosti. Jsem s vámi. Děkuji vám.“

Poselství Panny Marie 25. ledna 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

796

„Drahé děti! Dnes vás jako matka vybízím k obrácení. Tento čas je pro vás, děti moje, časem ticha a modlitby. Proto ať v teple vašeho srdce roste zrnko naděje a víry a vy, děti moje, ze dne na den pocítíte potřebu více se modlit. Váš život se stane uspořádaný a zodpovědný. Pochopíte, děti moje, že zde na zemi jste pomíjející a pocítíte potřebu být blíž Bohu a s láskou budete vydávat svědectví o své zkušenosti setkání s Bohem, které budete sdílet s druhými. Já jsem s vámi a modlím se za vás, ale nemohu bez vašeho Ano. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.“

 

Aktualizace – kalendář poutí na rok 2019

Kalendář poutí – 2019

Podbrdo I

Jarní pouť a zjevení pro Mirjanu 28. 3. – 4. 4. 2019           

(Kdo máte zájem o tuto pouť, hlaste se prosím co nejdříve. V této době je v Medjugorji již krásné, jarní počasí. Na pouti je kněžský doprovod i doprovod řeholního bratra. Tato pouť je vhodná pro ty, kteří neradi cestují v noci. Obě cesty tam i zpět jedeme přes den. V Medjugorji budeme 7 nocí)

 

Pouť Božího Milosrdenství  24. 4. – 1. 5. 2019

Panna Maria Prostřednice všech milostí  4. 5 – 11.5. 2019

Seslání Ducha Svatého  4. 6. – 11. 6. 2019

Červencová pouť 27. 7. – 3. 8. 2019

(Tato pouť bude probíhat v menším počtu osob a nabízíme ještě několik volných míst.   2. srpna bude zjevení pro Mirjanu u Modrého Kříže.)

 

Festival mládeže  30. 7. – 7. 8. 2019

Panny Marie Královny  17. 8. – 24. 8. 2019

(Tento poutní termín Panny Marie Královny zahrnuje také možnost účasti na  „Semináři modlitby a půstu“, který probíhá v exercičním domě  „Domus Pacis“ od 19. – 22. srpna. Doprava bude společná a poutníci se mohou rozhodnout, jak tento týden stráví. Jestli na semináři, nebo s programem poutě. V případě účasti na Semináři půstu je potřeba se přihlásit v časovém předstihu, neboť počet míst je omezen.)

 

Povýšení svatého Kříže a svátek Narození Panny Marie  6. 9. – 13. 9. 2019

(V Medjugorji se slaví svátek Povýšení svatého Kříže v neděli před samotným svátkem. To znamená, že mše sv. na kopci Križevac je v neděli 8. září.)

 

Panna Maria Růžencová  3. 10. – 10. 10. 2019

Silvestrovská a Novoroční pouť  27. 12. 2019 – 3. 1. 2020

 

 Cena poutě je 2760 Kč + 55 eur za ubytování (5 nocí)

Festival mládeže  2760 Kč + 66 eur za ubytování (6 nocí)

Pokud jste již skupinka a vyhovovaly by vám jiné termíny, napište a vše společně domluvíme.

 

Také v Medjugorji bývá sníh

Medjugorje, která se nachází asi 30 km od Jaderského moře bývá občas zasypaná sněhem. Na našich poutích to většinou neprožíváme, neboť na přelomu roku je to příliš brzy a na jarních poutích už je na sních pozdě a příroda je již  „v květu“.

72

Přesto se podívejte, jak zasněžená Medjugorje vypadá……

 

161159

158162

596659

580595

 

Několik fotografií z naši Silvestrovské a Novoroční pouti

Při příjezdu do Medjugorje na nás čekalo krásné a slunečné počasí, které vydrželo po celý týden. Tyto dny nám více připomínaly jaro než zimu.

 2019

 Pravidelně každý rok, přesně v den slavnosti Matky Boží, se u Modrého kříže zasvěcujeme Panně Marii. Letos to bylo i skvětivovými dary, které potom k soše Panny Marie donesly děti a mládež.

IMG_7433IMG_7431

 Novoroční zasvěcení

Ani letos nechybělo představení Komunity Cenacolo „Živý Betlém“

IMG_7265IMG_7061

A také Novoroční oslava……

IMG_7445IMG_7512

 

 

 

Poselství Panny Marie 2. ledna 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

IMG_6399

Drahé děti, bohužel je mezi vámi, mými dětmi, tolik bojů, nenávisti, osobních zájmů, sobeckosti. Děti moje, tak snadno zapomínáte na mého Syna, na Jeho slova, na Jeho lásku. Víra uhasíná v mnoha duších a srdce zachvacují hmotné věci světa. Přesto moje mateřské srdce ví, že jsou ještě ti, kteří věří a milují, kteří hledají, jak by se ještě více přiblížili mému Synu. Ti, kteří neúnavně hledají mého Syna – a tedy takto hledají i mne. To jsou pokorní a tiší se svými bolestmi a trápením, které snášejí v tichosti se svojí nadějí, a především se svojí vírou. To jsou apoštolové mojí lásky.

Děti moje, apoštolové mojí lásky, učím vás, že můj Syn nežádá nepřetržité modlitby, ale i skutky a city, abyste věřily, abyste se modlily, abyste osobními modlitbami rostly ve víře, abyste rostly v lásce. Milovat jedni druhé, to je to, co On žádá, to je cesta do věčného života. Děti moje, nezapomínejte, že můj Syn přinesl světlo na tento svět, a přinesl ho těm, kteří ho chtěli vidět a přijmout. Vy jimi buďte, protože to je světlo pravdy, míru a lásky.

Já vás mateřsky vedu, abyste se klaněly mému Synu; abyste se mnou milovaly mého Syna; aby se vaše myšlenky, slova a skutky zaměřovaly k mému Syna, aby byly v Jeho jménu. Tehdy bude moje srdce naplněné. Děkuji vám.

Poselství Panny Marie 25. prosince 2018

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

542

„Drahé děti! Přináším vám svého syna Ježíše, který je Král pokoje. On vám dává pokoj, který není jenom pro vás, ale, děti, přinášejte ho druhým v radosti a pokoře. Já jsem s vámi a modlím se za vás v tomto milostiplném čase, který si vám Bůh přeje dát. Moje přítomnost je znamení lásky, po dobu co jsem tady s vámi, abych vás chránila a vedla k věčnosti. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.“

Poselství Panny Marie 2. prosince 2018

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

905
Drahé děti, když ke mně, jako k matce přicházíte s čistým a otevřeným srdcem, vězte, že vás slyším, povzbuzuji, utěšuji a především se za vás přimlouvám u svého Syna. Vím, že chcete mít pevnou víru a projevovat ji správným způsobem. To, co můj Syn od vás žádá, je upřímná, pevná a hluboká víra – potom je každý způsob, kterým ji projevujete, dobrý. Víra je nádherné tajemství, které se chová v srdci. Ona je mezi Nebeským Otcem a všemi jeho dětmi, pozná se podle plodů a podle lásky, kterou chová ke všem Božím stvořením.

Apoštolové mojí lásky, děti moje, mějte důvěru v mého Syna. Pomozte, aby všechny moje děti poznaly Jeho lásku. Vy jste moje naděje – vy, kteří se snažíte mít upřímně rádi mého Syna. Ve jménu lásky, pro vaši spásu podle vůle Nebeského Otce a skrze mého Syna, jsem tu mezi vámi. Apoštolové mojí lásky, ať při modlitbě a oběti vaše srdce budou prozářena láskou a světlem mého Syna. Ať to světlo a láska ozařuje všechny ty, se kterými se setkáváte a vrací je mému Synu. Já jsem s vámi.

Zvláštním způsobem jsem při vašich pastýřích. Svojí mateřskou láskou je osvěcuji a povzbuzuji, aby rukami požehnanými od mého Syna žehnali celý svět. Děkuji vám.

Poselství Panny Marie 25. listopadu 2018

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

1238

Drahé děti! Toto je čas milosti a modlitby, čas čekání a darování. Bůh se vám dává, abychom ho milovali nadevšechno. Proto, dítka, otevřete svá srdce i rodiny, aby se toto čekání stalo modlitbou a láskou, a zvláště darováním. Já jsem s vámi, děti moje, a povzbuzuji vás, abyste neustupovaly od dobra, protože plody je vidět a slyšet daleko. Proto je nepřítel zlostný a využívá všechno, aby vás odvedl od modlitby. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.

Poselství Panny Marie 2. listopadu 2018

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

IMG_8164

Drahé děti, moje mateřské srdce trpí, když vidím své děti, které nemají rády pravdu, které ji skrývají, když vidím svoje děti, které se nemodlí srdcem a skutky. Jsem zarmoucená, když říkám svému Synu, že mnohé moje děti už nemají víru, že neznají jeho – mého Syna. Proto vybízím vás, apoštolové mojí lásky, snažte se dívat až na samotné dno lidských srdcí a tam jistě najdete malý skrytý poklad. Dívat se tímto způsobem je milosrdenství Nebeského Otce. Hledat dobro dokonce i tam, kde je největší zlo, pokoušet se pochopit jedni druhé a nesoudit, to je to co od vás žádá můj Syn. A já vás, jako matka, vybízím, abyste ho poslouchaly.

Děti moje, duch je mocnější než tělo a nošen láskou a skutky, překonává všechny překážky. Nezapomínejte, můj Syn vás miloval a miluje. Jeho láska je s vámi a ve vás, když jste jedno s ním. On je světlo světa a nikdo a nic ho nebude moci zastavit v konečné slávě.
Proto, apoštolové mojí lásky, nebojte se svědčit o pravdě. Svědčte o ní s nadšením, skutky, láskou, svojí obětí, a především pokorou. Svědčte o pravdě všem těm, kteří nepoznali mého Syna. Já budu při vás, já vám budu dodávat odvahu. Vydávejte svědectví o lásce, která nikdy neustává, protože přichází od Nebeského Otce, který je věčný a který nabízí věčnost všem mým dětem. Duch mého Syna bude při vás.

Znovu vás vybízímm, děti moje, modlete se za svoje pastýře, modlete se, aby je mohla vést láska mého Syna. Děkuji vám.“