Ať Kristovo slavné vzkříšení, naši tmu ve světlo promění

Střetly se v divném souboji život a smrt. Je po boji.
Ten, který zemřel, z mrtvých vstal, aby nám věčně kraloval.
Pojď a pověz nám Maria, co jsi po cestě viděla.
Hrob, z něhož Kristus slavně vstal, aby se v Otci radoval.

Požehnané velikonoce

Vážení a milí přátelé,
přeji všem pokojné a požehnané velikonoční svátky. Abychom časně ráno, ještě za tmy, zahlédli, že je kámen z hrobu odvalen a Kristus vstal z mrtvých. Také všem přeji obnovenou radost z vlastního života a jistotu, že budoucnost má v rukou Nejvyšší.

Vzkříšení

Poselství Panny Marie 25. března 2021

Poselství Matky Boží prostřednictvím vizionářky Marie Pavlovič

„Drahé děti! Také dnes jsem s vámi, abych vám řekla: děti moje, kdo se modlí, nebojí se budoucnosti a neztrácí naději. Vy jste vyvolení, abyste přinášeli radost a pokoj, protože jste moji. Přišla jsem zde se jménem Královna míru, protože ďábel chce nepokoj a válku, přeje si naplnit vaše srdce strachem z budoucnosti, ale budoucnost je Boží. Proto buďte pokorní a modlete se, svěřte vše do rukou Nejvyššího, který vás stvořil. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.“

1026

Oznámení

Vážení a milí přátelé,
z důvodů současné situace nejsou zatím vypsány žádné termíny poutí. Nevíme, jak se bude situace dále rozvíjet a za jakých podmínek bude možné ve skupinách do Medžugorje vycestovat. Taktéž není možné plánovat společná „Medžugorská setkání“ nebo přednášky. Až se situace změní, informace naleznete na těchto stránkách.

gospasadjetetomisusom

Výroční poselství Panny Marie

Výroční poselství Panny Marie, Královny míru 18. března 2021 prostřednictvím vizionářky Mirjany Soldo

podbr.

Vizionářka Mirjana Soldo mívala každodenní zjevení Panny Marie od 24. 6. 1981 do 25. 12. 1982. Při posledním každodenním zjevení jí Panna Maria svěřila poslední desáté tajemství a řekla, že se jí bude zjevovat ještě jednou ročně a to 18. března. Tak je tomu dodnes. Panna Maria jí také sdělila, že bude mít mimořádná zjevení – každého druhého v měsíci – které začaly 2. 8. 1987 a probíhaly do 2. 3. 2020.

 

583

„Drahé děti! Mateřsky vás vybízím, abyste se vrátili k radosti a pravdě evangelia. Abyste se vrátili k lásce mého Syna, protože vás čeká s otevřenou náručí. Všechno co v životě děláte, dělejte s mým Synem, dělejte s láskou, abyste byli požehnaní. Aby vaše duchovnost byla vnitřní a nejen vnější. Pouze takovým způsobem budete pokorní, velkorysí, radostní a naplnění láskou. A mé mateřské srdce se bude radovat s vámi. Děkuji vám.“

 

Požehnané vánoce + poselství 25. prosince

Vážení a milí přátelé,

přeji vám pokojné a požehnané svátky Kristova narození. Neochvějnou důvěru v Boží moudrost a v Boží vedení. Ať vás Panna Maria provází a chrání celým novým rokem 2021.

IMG_20200104_163920

Poselství Matky Boží Panny Marie dané 25. prosince vizionářce Marii Pavlovič

„Drahé děti! Přináším vám malého Ježíše, který vám daruje pokoj. On, který je minulost, přítomnost a budoucnost vašeho žití. Děti moje, nedovolte, aby se uhasila vaše víra a naděje v lepší budoucnost, protože vy jste vybraní k tomu, abyste byli při každé příležitosti svědky naděje. Proto jsem tady s Ježíšem, abych vám požehnala svým pokojem. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.“

IMG_20200104_160643

Silvestrovská a novoroční pouť

Poslední pouť do Medjugorje v tomto roce bude na sklonku tohoto roku a vstoupíme s ní zárověň do roku nového 2021

162

Pouť se koná ve dnech: 27. 12. 2020 – 3. 1. 2021; cena je 3300 Kč + 75 eur za ubytování (včetně ubytovacího poplatku a poplatku za topení).
Pro vstup do Bosny a Hercegoviny je nutné mít negativní test na Covid-19 a taktéž na zpáteční cestě musíte znovu navštívit hygienickou stanici, která vám test vystavila, aby vám řekla, jak dále postupovat.
Doposud bylo dovoleno jezdit do státu Bosna a Hercegovina na občanský průkaz. Tato záležitost se mění a nyní je nutný pro vstup do BiH   PLATNÝ CESTOVNÍ PAS.
Kdo máte o pouť zájem, pište prosím na e-mail: vladka.medju@post.cz

Poselství Panny Marie 25. listopadu 2020

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič-Luneti

1035

„Drahé děti! Toto je čas lásky, tepla, modlitby a radosti. Modlete se, děti moje, aby se malý Ježíš narodil ve vašich srdcích. Otevřete svoje srdce Ježíšovi, který se dává každému z vás. Bůh mě poslal, abych byla radostí a nadějí v tomto čase. A já vám říkám: bez malého Ježíše nemáte něžnost ani pocit nebe, který je ukrytý v novorozeňátku. Proto, děti moje, pracujte na sobě. Četbou Písma svatého odhalíte Ježíšovo narození a radost jako v prvních dnech, které Medžugorje darovalo lidstvu. Dějiny se stanou pravdou, která se i dnes opakuje ve vás i kolem vás. Pracujte a vytvářejte pokoj skrze svátost smíření. Usmiřte se s Bohem, děti moje, a uvidíte zázraky kolem vás. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání. “

Poselství Panny Marie 25. října 2020

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

227

„Drahé děti! V tomto čase vás volám, abyste se vrátily k Bohu a modlitbě. Vzývejte všechny svaté o pomoc, aby vám byli příkladem a pomocí. Satan je silný a bojuje o to, aby k sobě přitáhl co nejvíce srdcí. Chce válku a nenávist. Proto jsem s vámi takto dlouho, abych vás vedla cestou spásy, k Tomu, který je Cesta, Pravda a Život. Děti moje, vraťte se k lásce k Bohu a On bude vaší silou a útočištěm. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání. “

Důležitá informace

Vážení poutníci,

doposud bylo dovoleno jezdit do státu Bosna a Hercegovina na občanský průkaz. Tato záležitost se mění a nyní je nutný pro vstup do BiH PLATNÝ CESTOVNÍ PAS. Prosím uvědomte i své známé, aby se někdo na hranicích nedočkal nepříjemného překvapení.

Podzimní poutě do Medžugorje

Vážení a milí přátelé,

pořádáme dvě podzimní poutě do Medžugorje a to v termínu
10. – 15. září 2020  (5 nocí)
3. – 8. října 2020  (5 nocí)
Pro vstup do Bosny a Hercegoviny je nutné mít negativní test na covid-19 a taktéž na zpáteční cestě musíte znovu navštívit hygienickou stanici, která vám test vystavila, aby vám udělali nový test.
Kdo máte o tyto poutě zájem, kontaktujte mě prosím mailem: vladka.medju@post.cz   nebo můžete přímo vyplnit přihlášku.

P.M. Medjugorje