Požehnané vánoce + poselství 25. prosince

Vážení a milí přátelé,

přeji vám pokojné a požehnané svátky Kristova narození. Neochvějnou důvěru v Boží moudrost a v Boží vedení. Ať vás Panna Maria provází a chrání celým novým rokem 2021.

IMG_20200104_163920

Poselství Matky Boží Panny Marie dané 25. prosince vizionářce Marii Pavlovič

„Drahé děti! Přináším vám malého Ježíše, který vám daruje pokoj. On, který je minulost, přítomnost a budoucnost vašeho žití. Děti moje, nedovolte, aby se uhasila vaše víra a naděje v lepší budoucnost, protože vy jste vybraní k tomu, abyste byli při každé příležitosti svědky naděje. Proto jsem tady s Ježíšem, abych vám požehnala svým pokojem. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.“

IMG_20200104_160643

Silvestrovská a novoroční pouť

Poslední pouť do Medjugorje v tomto roce bude na sklonku tohoto roku a vstoupíme s ní zárověň do roku nového 2021

162

Pouť se koná ve dnech: 27. 12. 2020 – 3. 1. 2021; cena je 3300 Kč + 75 eur za ubytování (včetně ubytovacího poplatku a poplatku za topení).
Pro vstup do Bosny a Hercegoviny je nutné mít negativní test na Covid-19 a taktéž na zpáteční cestě musíte znovu navštívit hygienickou stanici, která vám test vystavila, aby vám řekla, jak dále postupovat.
Doposud bylo dovoleno jezdit do státu Bosna a Hercegovina na občanský průkaz. Tato záležitost se mění a nyní je nutný pro vstup do BiH   PLATNÝ CESTOVNÍ PAS.
Kdo máte o pouť zájem, pište prosím na e-mail: vladka.medju@post.cz

Poselství Panny Marie 25. listopadu 2020

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič-Luneti

1035

„Drahé děti! Toto je čas lásky, tepla, modlitby a radosti. Modlete se, děti moje, aby se malý Ježíš narodil ve vašich srdcích. Otevřete svoje srdce Ježíšovi, který se dává každému z vás. Bůh mě poslal, abych byla radostí a nadějí v tomto čase. A já vám říkám: bez malého Ježíše nemáte něžnost ani pocit nebe, který je ukrytý v novorozeňátku. Proto, děti moje, pracujte na sobě. Četbou Písma svatého odhalíte Ježíšovo narození a radost jako v prvních dnech, které Medžugorje darovalo lidstvu. Dějiny se stanou pravdou, která se i dnes opakuje ve vás i kolem vás. Pracujte a vytvářejte pokoj skrze svátost smíření. Usmiřte se s Bohem, děti moje, a uvidíte zázraky kolem vás. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání. “

Poselství Panny Marie 25. října 2020

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

227

„Drahé děti! V tomto čase vás volám, abyste se vrátily k Bohu a modlitbě. Vzývejte všechny svaté o pomoc, aby vám byli příkladem a pomocí. Satan je silný a bojuje o to, aby k sobě přitáhl co nejvíce srdcí. Chce válku a nenávist. Proto jsem s vámi takto dlouho, abych vás vedla cestou spásy, k Tomu, který je Cesta, Pravda a Život. Děti moje, vraťte se k lásce k Bohu a On bude vaší silou a útočištěm. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání. “

Důležitá informace

Vážení poutníci,

doposud bylo dovoleno jezdit do státu Bosna a Hercegovina na občanský průkaz. Tato záležitost se mění a nyní je nutný pro vstup do BiH PLATNÝ CESTOVNÍ PAS. Prosím uvědomte i své známé, aby se někdo na hranicích nedočkal nepříjemného překvapení.

Podzimní poutě do Medžugorje

Vážení a milí přátelé,

pořádáme dvě podzimní poutě do Medžugorje a to v termínu
10. – 15. září 2020  (5 nocí)
3. – 8. října 2020  (5 nocí)
Pro vstup do Bosny a Hercegoviny je nutné mít negativní test na covid-19 a taktéž na zpáteční cestě musíte znovu navštívit hygienickou stanici, která vám test vystavila, aby vám udělali nový test.
Kdo máte o tyto poutě zájem, kontaktujte mě prosím mailem: vladka.medju@post.cz   nebo můžete přímo vyplnit přihlášku.

P.M. Medjugorje

Poselství Panny Marie 25. července 2020

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

964

„Drahé děti! V tomto nepokojném čase, kdy ďábel žne duše, aby je přitáhl k sobě, vás vybízím k vytrvalé modlitbě, abyste v modlitbě odkryly Boha lásky a naděje. Děti moje, vezměte do rukou kříž. Ať je vám on povzbuzením, že láska vždy vítězí, zvláště nyní, kdy jsou kříž a víra odmítané. Buďte vy svým životem odleskem a příkladem, že víra a naděje ještě žije a že nový svět pokoje, že je možný. Jsem s vámi a přimlouvám se za vás před svým synem Ježíšem. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání“

Výroční zjevení Panny Marie – Královny Míru Ivance Ivankovič – Elez 25. června 2020

Vizionářka Ivanka Ivankovič – Elez

Ivanka Ivankovič Elez

měla 25. června 2020 výroční zjevení. Při posledním každodenním zjevení 7. května 1985 jí Panna Maria svěřila poslední 10. tajemství a řekla jí, že se jí bude do konce života každý rok zjevovat a to právě na výročí zjevení. Tak tomu bylo i tento rok. Zjevení, které měla Ivanka ve svém rodném domě, trvalo 5 minut (18:40 – 18:45). Při zjevení byla přítomná pouze rodina Ivanky. Po zjevení vizionářka řekla: Panna Maria nám předala toto poselství: „Modlete se, modlete se, modlete se!“ Panna Maria nás všechny požehnala.

721

287

1137

317

Výroční poselsví Královny Míru 25. června 2020

Poselství Panny Marie – Královny Míru – 25. června 2020 – naplněných 39 let zjevení v Medžugorji

465

„Drahé děti! Slyším vaše volání i modlitby a přimlouvám se za vás u svého syna Ježíše, který je Cesta, Pravda a Život. Děti moje, vraťte se k modlitbě a otevřete své srdce v tomto milostiplném čase a vykročte na cestu obrácení. Váš život je pomíjející a bez Boha nemá smysl. Proto jsem s vámi, abych vás vedla ke svatosti života, aby každý z vás objevil radost života. Všechny vás, děti moje, miluji a žehnám vám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání. “

Medjugorje let

Novéna k výročí Zjevení

Vážení a milí přátelé,

společně si připomeňme, že dnes 15. června začíná novéna ke Královně Míru, jinými slovy k Výročí zjevení Panny Marie v Medjugorji. Na slavnost Jana Křtitele 24. června 2020 to bude naplněných 39 let od prvního zjevení na kopci Podbrdo. Tímto dnem zároveň vstoupíme do začátku – naplňování – čtyřicátého roku trvání těchto zjevení a přítomnosti Panny Marie v Medjugorji. Všichni víme, že „čtyřicítka“ je biblické číslo a často se s ní setkáváme v Písmu svatém: 40 let bloudili Izraelité pouští, než vstoupili do zaslíbené země, 40 dní se Ježíš před svým veřejným působením v poušti postil, 40 dní po svém zmrtvýchvstání se Ježíš zjevoval svým učedníkům. Dále se ve Starém zákoně se čtyřicítkou setkáváme v příběhu Noa, kdy přišla potopa a pršelo 40 dní a 40 nocí. 40 dnů pobýval Mojžíš na hoře, než obdržel desky Desatera. 40 dnů pobýval Mojžíš na hoře, když připravoval druhé desky Desatera namísto rozbitých….
Číslo čtyřicet je číslem naplnění a nového počátku. Vždyť i 40 dní se připravujeme v postní době na Velikonoce. O Velikonocích se v nás probouzí nový život a jsme obnovení Boží silou a mocí. Čtyřicítka nás vede k nové bráně, která se před námi spontánně otevírá. Není potřeba bušit silou, aby se brána otevřela, ale čas ji připravil, aby se otevřela sama a lehce.
Všichni velmi dobře vnímáme, že žijeme v mimořádné době. Je nepředvídatelná a mnohdy obtížná, ale je úměrná milostem, které se na svět vylévají. Připomeňme si také, že zlo nehraje „první housle“, ale je vždy pouhou odvetou na Boží zásahy a projevenou pomoc lidstvu. Navzdory tomu, jak by se mohlo na první pohled zdát, že mnoho věcí jde špatně, budou ve finále rozhodovat jiné síly, než jsou ty zlé a zkorumpované. Panna Maria řekla: moje Neposkvrněné Srdce zvítězí.
Právě v této novéně projdeme svátkem Neposkvrněného srdce Panny Marie, který budeme prožívat v sobotu 20. 6. Den předtím, v pátek 19. 6. prožijeme slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Ježíš a Maria nás vedou do zaslíbené země. V poselstvích z Medjugorje Panna Maria očekávanou dobu nazvala dobou Nového Jara a vyjádřila, že se na tuto dobu velmi těší, neboť bude pro nás osvobozením.
Zvolme si v této novéně modlitbu, která je nám blízká, kterou máme rádi. Není důležité, jaký bude mít obsah a tvar, ale je důležité, aby vycházela ze srdce, abychom se ji modlili rádi a byli jsme v modlitbě šťastní a naplnění. Pokusme se nějakým způsobem zapojit i „nevěřící“, nebo „jinak věřící“. Někdo se po devět dní bude modlit růženec, někdo bude v tichu a klidném usebrání meditovat, někdo si zvolí nějakou modlitbu z internetu, někdo…….. Je to opravdu jedno, nenuťme jeden druhého k tomu, co se má modlit, ale nechme se vést Božím Duchem, co pro nás připravil, abychom byli s Bohem i sami se sebou v harmonii. Tak budeme rádi spolu.
Přidám ještě jednou slova Panny Marie: „Modlete se, dokud se vám modlitba nestane radostí“. A modlitba radostí je, pokud jsme v ní svobodní. Jsme Boží loukou, na které kvete velké množství odlišných, krásných a rozmanitých květů. Společně tvoříme úžasný a nenapodobitelný obraz.
Přeji všem krásný a požehnaný čas.

 

458