Medjugorské video písně

Medjugorská hymna, která se vždy zpívá před večerní mši svatou:

 

Píseň: „Neboj se, vždyť já jsem s tebou“

 

Ježíši, klaníme se ti…

 

Daruj nám mír…

 

Mám tě rád, Ježíši…..

 

Panna Maria, Matka moje…

 

Přijď Duchu svatý…

 

„Obejmi mě, Ježíši…“ Toto je píseň, která se zpívá na italských mších.

Mnoho poutníků žádá text. Najdete ho pod písní.

  Jednoho dne jsem opustil svého pastýře,

protože jsem měl hodně peněz

a spoustu snů o tom,

co bych chtěl.

 

Jednou večer se ale mé srdce ptalo na lásku

a já jsem pochopil,

že si lásku

koupit nejde.

 

Utíkal jsem rychle,

po své vlastní cestě

tak, že jsem nemohl popadnout dech

a upadl jsem.

 

Křičel jsem na celý svět,

že hledám lásku,

ale nemůžu ji najít,

a tak unavený  stále zůstávám sám.

 

Prosím Tě obejmi mě, Ježíši

je zde příliš chladno bez Tebe,

v tomto světě plném bouřek,

mě můžeš zachránit pouze Ty.

 

A ten led,

který cítím ve svém srdci,

může roztát pouze díky Tobě,

rozehřej mě Ježíši.

.

Prosím Tě obejmi mě Ježíši,

už Tě více neopustím,

a moji bárku života,

nyní řídíš Ty.

 

Když vane silný vítr,

věřím, že ji řídíš dál,

 jak bych mohl ztroskotat,

když u kormidla jsi Ty.

 

Jednoho dne jsem opustil svého pastýře,

a mnoho snů o tom, co bych chtěl.

 

Ježíši, přišel jsem zde

za Tebou,

protože ve svém nitru

cítím velké prázdno.

 

Já, tak jako marnotratný syn,

jsem chtěl

svůj život řídit sám,

a proto jsem všechno ztratil.

 

Mám prázdné ruce a vracím se k Tobě Ježíši,

přijmi mě takového.

 

Prosím tě….

.

 

Několik písní z festivalu (nejen) mládeže: