Poselství Panny Marie

Poselství Panny Marie, Královny míru 25. ledna 2023

1199

„Drahé děti! Modlete se se mnou za pokoj, protože satan chce válku a nenávist v srdcích i národech. Proto se modlete a obětujte své dny v půstu a v pokání, aby vám Bůh daroval pokoj. Budoucnost je na rozcestí, protože moderní člověk nechce Boha. Proto lidstvo směřuje k záhubě. Děti moje, vy jste moje naděje. Modlete se se mnou, aby se uskutečnilo to, co jsem začala ve Fatimě i zde. Modlete se a vydávejte svědectví o pokoji ve svém okolí a buďte lidmi pokoje. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání. “