Poselství Panny Marie 25. listopadu 2023

Poselství dané vizionářce Marii Pavlovič

20220510_100807

Drahé děti, nechť je tento čas protkán modlitbou za pokoj a dobrými skutky, abyste pocítili radost z očekávání Krále pokoje ve vašich srdcích, v rodinách a ve světě, který nemá naději. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.