Poselství Panny Marie 25. května

Poselství dané vizionářce Marii Pavlovič

170

Drahé děti! Zvu vás, abyste šly do přírody a modlily se, aby Nejvyšší hovořil k vašemu srdci a abyste pocítily sílu Ducha Svatého a tak svědčily o lásce, kterou má Bůh ke každému stvoření. Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.