42 výročí zjevení v Medjugorji

24. června 2023 to bylo přesně 42 let, kdy se poprvé zjevila Panna Maria na kopci Podbrdo v malé vesničce v jižní Hercegovině, které se jmenuje Medjugorje.

Poselství Panny Marie – Královny míru

268

Poselství dané 25. června 2023 prostřednictvím vizionářky Marie Pavlovič – Luneti

1216

Drahé děti! Nejvyšší mi dovoluje být mezi vámi, abych se za vás modlila, abych byla vaší matkou a útočištěm. Děti moje, vybízím vás, vraťte se k Bohu a k modlitbě a Bůh vám hojně požehná. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání. 

 Výroční zjevení pro vizionářku Ivanku Elez 25. června 2023

721

U příležitosti posledního denního zjevení 7. května 1985 Panna Maria Ivance svěřila 10. tajemství a slíbila, že se ji bude až do konce života zjevovat jednou za rok a to na výročí zjevení. Tak tomu bylo i tento rok. Zjevení trvalo 7minut (18:38 – 18:45).Při zjeviní byla přítomna pouze Ivančina rodina. Po zjevení vizionářka Ivanka řekla:Panna Maria nám dala následující poselství:
„Děti moje, potřebuji vaše modlitby. Modlete se, modlete se, modlete se.“ Panna Maria nám všem požehnala.