Poselství Panny Marie 25. března 2024

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

Drahé děti! V tomto milostiplném čase se modlete se mnou, aby dobro zvítězilo ve vás i kolem vás. Zvláštním způsobem se, děti moje, modlete ve sjednocení s Ježíšem na Jeho křížové cestě. Vložte do svých modliteb toto lidstvo, které bloudí bez Boha a Jeho lásky. Buďte modlitbou, buďte světlem a svědky pro všechny ty, se kterými se setkáváte, děti moje, aby milosrdný Bůh byl k vám milosrdný. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání. 

ZIVOT-500x330