Krásný nový rok 2024

Vážení přátelé,

přejeme všem požehnaný celý rok 2024, ať vás v něm Tři Králové navštíví se svými dary.

Vlaďka a všichni spolupracovníci, kteří se o vás starají na poutích v Medjugorji

 

Tři K.