Poselství Panny Marie

Vážení přátelé,

toto je poselství Panny Marie z roku 2018, přesněji tedy 25. listopadu dané vizionářce Marii Pavlovič.  Můžeme vidět, že slova Panny Marie jsou aktuální v každé době a nikdy neztrácejí na hodnotě a významu.

Y11

Drahé děti! Toto je čas milosti a modlitby, čas čekání a darování. Bůh se vám dává, abychom ho milovali nadevšechno. Proto děti, otevřete svá srdce i rodiny, aby se toto čekání stalo modlitbou a láskou, a zvláště darováním. Děti, já jsem s vámi a povzbuzuji vás, abyste se neoddalovali od dobra, protože plody je vidět a slyšet daleko. Proto je nepřítel zlostný a využívá všechno, aby vás odvedl od modlitby. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.