Vzhled Panny Marie

Mnozí se různými způsoby ptali vizionářů na vzhled Panny Marie
a také obecně na to, co se děje ve farnosti Medjugorje. To se nejvíce povedlo Fra. Jankovi Bubalovi, členovi hercegovské františkánské provincie a spisovateli. Od začátku sledoval zjevení v Medjugorii. Po léta přijížděl do Medjugorje, aby se vyzpovídal, a tak získal zkušenost medjugorské spirituality. Viditelným výsledkem takové práce byla jeho kniha „Tisíce setkání s Pannou Marií v Medjugorii“ (1985). Zažila celosvětový úspěch a byla oceněna. Vizionářka Vicka v knize vypráví o svých zkušenostech. Fra. Janko však kromě tohoto rozhovoru mluvil o stejných věcech s jinými vidoucími. Nakonec zveřejnil jen rozhovor s Vickou, protože se mu zdálo, že na jeho otázky odpověděla nejobsáhleji. Všichni ostatní vizionáři se od ní v ničem zásadním nelišili. Jak vypověděl, hovořil se všemi vidoucími o postavě Panny Marie a nezveřejnil nic, co by neschvalovali.
Čas plynul, pokusy o zobrazení obrazu Panny Marie se množily. Mnohé z těchto pokusů byly v rozporu s tím, co říkali vizionáři. Proto Fra. Janko, i když byl v letech (nar. 1913), přistupuje na druhý pokus. Všem vizionářům posílá dotazník, ve kterém se jich ptá na obraz Panny Marie. Většina z nich reagovala na pokus Fra. Janka (Ivan Dragićević, Vicka Ivanković, Marija Pavlović, Ivanka Ivanković a Mirjana Dragićević). Součet jejich odpovědí svědčil jejich podpis na Humacu, 23. července 1992. Jakov Čolo tento dotazník z oprávněných důvodů nevyplnil, ale souhlasil s tím, co říkali ostatní vizionáři a neměl co dodat.

PM

Vizionáři popisují podobu Panny Marie na základě zjevení takto:
Výška přibližně 165cm, spíše štíhlá, váha kolem 60kg, věk odhadují do 20 let, podlouhlý, oválný obličej, oči jsou nádherné – modré barvy, řasy jsou jemné, obočí tenké, černé, na sobě má jednoduché ženské šaty šedé barvy, od krku, bez stažení v pase, až k oblaku, na kterém stojí, na hlavě má bílý závoj, který zakrývá hlavu, ramena a celá záda až k bokům, vlasy jsou pod závojem trochu vidět, mají černou barvu, uši nejsou vidět, nenosí žádné šperky na krku či rukách, na hlavě má korunu z dvanácti zlatých hvězd.
Při zjeveních vždy stojí na bílém obláčku, někdy se zjevuje s malým Ježíškem v náručí, dívá se na vizionáře, někdy na to, co ukazuje vizionářům, ruce má volné, lehce rozšířené, negestikuluje, pouze když něco ukazuje, dlaně má volně natočené nahoru, nohy nejsou vidět.
Její krása je nepopsatelná. Není to naše pozemská krása, je to něco nebeského. Něco, co uvidíme jen v nebi.