Covid podmínky pro cestování do Medjugorje

Vážení přátelé,
zde jsou aktualizované covid podmínky pro cestování do Bosny a Hercegoviny. Tato aktualizace je k datumu 17. 5. 2022

 

Vstup je umožněn všem cizincům, kteří splňují podmínky ke vstupu na základě Zákona o pobytu cizinců – pro občany ČR platí bezvízový styk – viz náš článek zde. Vstup je těmto cizincům umožněn bez dalších karanténních opatření za předpokladu splnění některé z následujících podmínek;

  • předložení negativního PCR nebo antigenního testu na COVID-19, ne staršího 48 hodin od vydání osvědčení v případě cizinců z Evropy (v ostatních případech je lhůta 72 hodin). V případě, kdy na osvědčení je pouze datum – bez časového údaje, je možnost s tímto osvědčením vstoupit do BaH v den vydání a v následující den.
  • předložení potvrzení o očkování proti Covid-19 s tím, že v případě dvoudávkového schématu uběhlo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky a v případě jednodávkového schématu uběhlo nejméně 14 dní od aplikace dávky očkovací látky
  • předložení lékařského potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 v období 14 – 180 dnů od zamýšleného vstupu na území BaH

Od výše uvedeného jsou osvobozeny děti do dovršení 7-mi let, které cestují v doprovodu rodičů či zákonných opatrovníků, kteří splňují výše uvedené podmínky, cizinci s pobytovým oprávněním v BaH, kteří se vrací do BaH z pobytu v Černé Hoře, Chorvatska, nebo Srbska, a jejichž pobyt v sousední zemi nepřekročil 48 hodin (od opuštění teritoria BaH).

Od výše uvedeného jsou dále osvobozeni cizinci – manželé a děti občanů Bosny a Hercegoviny, doporučujeme mít sebou doklady prokazující tuto příbuzenskou vazbu (rodný list, oddací list),  občané sousedních zemí (Chorvatska, Srbska a Černé Hory), řidiči a spolujezdci nákladních vozidel mezinárodní dopravy, pokud jejich pobyt v Bosně a Hercegovině nepřesáhne 12 hodin, posádky letadel a nákladních vlaků a lodí v mezinárodní dopravě, diplomaticko-konzulární pracovníci akreditovaní v BaH, týmy civilní ochrany při naléhavých situacích, příslušníci vojenských sil členských států NATO a EUFOR v BaH, vládní delegace.

Všechna mezinárodní letiště v BaH jsou otevřena a funguje komerční doprava.


OČKOVANÉ OSOBY

Při předložení potvrzení o očkování proti Covid-19 je umožněn vstup do Bosny a Hercegoviny s tím, že v případě dvoudávkového schématu uběhlo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky a v případě jednodávkového schématu uběhlo nejméně 14 dní od aplikace dávky očkovací látky.

Hlavní platná opatření se týkají pouze nošení roušek v uzavřených prostorech a omezení shromažďování, v praxi se však v tuto chvíli omezení dodržují a vymáhají minimálně. V entitě Federace BA je limit pro venkovní shromažďování 100 osob a pro vnitřní shromažďování 50 osob. V entitě RS je shromažďovací limit pro veřejná setkání 120 lidí a pro soukromá 70 osob. Celkově maloobchod a restaurační zařízení fungují bez větších omezení. Při vstupu do veřejných zařízení (ubytovací zařízení, obchodní centra, kina, restaurace,…) není třeba se prokazovat očkovacím certifikátem.


TESTOVANÉ OSOBY

Při předložení negativního PCR nebo antigenního testu na COVID-19, ne staršího 48 hodin od vydání osvědčení v případě cizinců z Evropy (v ostatních případech je lhůta 72 hodin) je umožněn vstup na území Bosny a Hercegoviny. V případě, kdy na osvědčení je pouze datum – bez časového údaje, je možnost s tímto osvědčením vstoupit do BaH v den vydání a v následující den.

Hlavní platná opatření se týkají pouze nošení roušek v uzavřených prostorech a omezení shromažďování, v praxi se však v tuto chvíli omezení dodržují a vymáhají minimálně. V entitě Federace BA je limit pro venkovní shromažďování 100 osob a pro vnitřní shromažďování 50 osob. V entitě RS je shromažďovací limit pro veřejná setkání 120 lidí a pro soukromá 70 osob. Celkově maloobchod a restaurační zařízení fungují bez větších omezení.


OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Při předložení lékařského potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 v období 14 – 180 dnů od zamýšleného vstupu, je umožněn vstup na území Bosny a Hercegoviny.

Hlavní platná opatření se týkají pouze nošení roušek v uzavřených prostorech a omezení shromažďování, v praxi se však v tuto chvíli omezení dodržují a vymáhají minimálně. V entitě Federace BA je limit pro venkovní shromažďování 100 osob a pro vnitřní shromažďování 50 osob. V entitě RS je shromažďovací limit pro veřejná setkání 120 lidí a pro soukromá 70 osob. Celkově maloobchod a restaurační zařízení fungují bez větších omezení.


DĚTI

Od povinnosti předložení negativního PCR, nebo antigenního testu na COVID-19, nebo potvrzení o očkování, nebo lékařské zprávy o prodělání onemocnění Covid-19, jsou osvobozeny děti mladší 7-mi let, které cestují v doprovodu rodičů či zákonných opatrovníků, kteří splňují výše uvedené podmínky.

Zdroj: https://www.mzv.cz/sarajevo/cz/viza_a_konzularni_informace/x2020_06_15_vstup_do_bosny