Comunita Cenacolo

Během naší květnové pouti jsme navštívili Comunitu Cenacolo, kde se léčí z drogových a jiných závislostí. Chlapci zde vybudovali velmi příjemné prostředí. U pramene vody je vyfocena i část naší skupiny – mládež.

 

IMG_20220506_122212486

„Ako by som mohla ja sama
vymyslieť takýto príbeh?
Všetko sa to stalo bez toho
aby som si to vôbec všimla:
ponorila som sa do Božieho milosrdenstva
a vyhrnula som si rukávy
aby som mohla viac milovať,
milovať, milovať a slúžiť!
Ja sama som neustále prekvapená
tým čo všetko sa stalo,
a čo sa stále deje
v živote Komunity Cenacolo,
ktorá je Božím dielom,
dielom Ducha Svätého,
a Panny Márie“
Matka Elvíra

 

 

 

 

 

 

VZNIK A ROZVOJ
Dňa 16 júla, v deň spomienky Panny Márie Karmelskej, v jednom rozbitom a opustenom dome, ktorý dala k dispozícii obec Saluzzo v provincii Cuneo v severnej časti Talianska Piemonte, sestra Elvíra Petrozzi, dnes známa ako Matka Elvíra, založila Komunitu Cenacolo. Komunita je odpoveďou milosti Božej na zúfalé výkriky mnohých stratených mladých ľudí, sklamaných a podvedených, ktorí hľadajú radosť zo života a pravý zmysel existencie v klamlivých svetlách dnešného sveta. A tak sa zrodilo miesto, kde sú títo ľudia prijímaní s láskou, miesto ktoré im slúži, a ktoré sa v priebehu rokov stalo prameňom nádeje a vzkriesenia pre mnohých, ktorí sú stratení v tmách tohto sveta, nešťastní, na okraji spoločnosti, beznádejní, a ktorí sa ukrývajú v drogách, alkohole, gamblerstve a iných závislostiach.
Matka Elvíra chcela otvoriť jeden dom, ale ako vždy Božie projekty sa ukazujú väčšie ako tie ľudské: mladí prichádzajú zo všetkých strán a prosia o prijatie, aby aj oni mohli spoznať nový život, a tak sa domy Komunity Cenacolo, volané tiež bratstvá, rozrastajú, najprv v Taliansku a potom v iných krajinách. Dnes Komunita počíta viac ako 60 domov v 20 krajinách sveta. V týchto bratstvách sú prijímané tisícky ľudí, medzi ktorými väčšinou mladí, často s hlbokými problémami, ale s vôľou spoznať pravý život cez komunitnú cestu. V Latinskej Amerike a v Afrike, okrem týchto bratstiev sa zrodili aj misie pre príjem detí z ulice, sirôt či opustených. Na miestach, kde nás Božia prozreteľnosť privedie, túžime byť malým, ale znamenitým svetlom vo svete tmy, jedna znovuzrodená nádej, či živé svedectvo o tom, že smrť nemá posledné slovo.
NA SPOLOČNEJ CESTE „Z TMY DO SVETLA“
V priebehu rokov, okúzlený štýlom života, viery, podieľania sa a služby prežitými v Komunite, sa spojili s Matkou Elvírou mladí dobrovoľníci, laici, rodiny, bratia (niektorí kňazi) a rehoľné sestry, ktorí žijú a venujú sa na plný úväzok a úplne bezplatne službe tejto spoločnosti, podieľajúc svoje životy spolu s prijatými členmi komunity na jednej bratskej ceste „z tmy do svetla“, ktorá prináša objav radosti viery, krásy života a skutočnej slobody. Komunita Cenacolo bola prijatá katolíckou cirkvou, presnejšie pápežskou radou pre laikov, ako Medzinárodné spoločenstvo veriacich. Matka Elvíra často opakuje „…my sme prví svedkovia Božieho zázraku, ktorý nikto nevymýšľal ani neprogramoval za stolom, ktorý nás predbieha a prekvapuje, a ktorého ako dar od Boha sme členmi“.
Zdroj: https://www.comunitacenacolo.it/sk/index.php?option=com_content&view=article&id=86