Poselství Panny Marie

Poselství Panny Marie 25. června 2022 dané vizionářce Marii Pavlovič-Luneti

„Drahé děti! Raduji se s vámi a děkuji vám za každou oběť a modlitbu, kterou jste přinesly na moje úmysly. Děti moje, nezapomeňte, že jste důležití v mém plánu spásy lidstva. Vraťte se k Bohu a k modlitbě, aby Duch Svatý působil ve vás a skrze vás. Děti moje, já jsem s vámi také v těchto dnech, kdy satan bojuje za válku a nenávist. Rozdělení je silné a zlo působí v člověku jako nikdy doposud. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání. “

URADY-500x330

Výroční zjevení vizionářce Ivance Elezej 25. června 2022
U příležitosti posledního denního zjevení 7. května 1985 Panna Maria Ivance svěřila 10. tajemství a slíbila, že se ji bude až do konce života zjevovat jednou za rok a to na výročí zjevení. Tak tomu bylo i tento rok. Zjevení trvalo 5 minut (18:34 – 18:39).
Při zjeviní byla přítomna pouze Ivančina rodina. Po zjevení vizionářka Ivanka řekla:
Panna Maria nám dala následující poselství: „Děti moje, modlete se, modlete se, modlete se.“ Panna Maria nás všechny požehnala.

Ivanka Ivankovič Elez