Poselství Panny Marie

Poselství 25. května 2022

Drahé děti! Dívám se na vás a děkuji Bohu za každého z vás, neboť On mi ještě dovolil být s vámi, abych vás vedla ke svatosti. Děti moje, mír je ohrožen a satan si přeje nepokoj. A proto, nechť je vaše modlitba ještě silnější, aby byl umlčen každý nečistý duch rozdělení a války. Buďte tvůrci pokoje a nositelé radosti Vzkříšeného ve vás, aby mohlo dobro zvítězit v každém člověku. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.

IMG_20220508_192655188