Poselství Panny Marie

Poselství z Medjugorje 25. května 2024 

Drahé děti! V tomto milostiplném čase vás volám k modlitbě srdcem. Děti moje, vytvářejte modlitební skupiny, ve kterých se budete povzbuzovat k dobru a růst v radosti. Děti moje, ještě jste daleko. Proto se znovu obracejte a zvolte si cestu svatosti a naděje, aby vám Bůh daroval hojnost pokoje. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.“

Panna Maria