Červnové poselství Panny Marie z Medjugorje

Poselství Panny Marie 25. června 2024

Drahé děti! Raduji se s vámi a děkuji Bohu, že mi dovolil být s vámi, aby jsem vás vedla a milovala. Děti moje, mír je v nebezpečí a rodina pod útlakem. Vybízím vás, děti moje, vraťte se k modlitbě v rodině. Dejte Písmo Svaté na viditelné místo a čtěte ho každý den. Milujte Boha nade všechno, aby vám bylo dobře na zemi. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání. 

BYLINKY-500x330