Výroční poselství Panny Marie 18. března 2024

Poselství Panny Marie Královny Míru

dané vizionářce Mirjaně Dragičevič -Soldo 

Vizionářka Mirjana Dragićević-Soldo měla každodenní zjevení od 24. 6. 1981 do 25. 12. 1982. Při posledním každodenním zjevení jí Panna Maria svěřila poslední desáté tajemství a řekla, že se jí bude zjevovat jednou ročně a to 18. března. Tak je tomu dodnes. Tentokrát zjevení začalo v 13:23 a trvalo do 13:27. Mirjana po zjevení řekla toto poselství:
Drahé děti, z milosrdné Boží lásky jsem s vámi. A proto vás jako matka volám, abyste věřily v lásku. Lásku, která je společenství s mým Synem. Láskou pomáháte druhým, aby otevřeli svoje srdce, aby poznali mého Syna a zamilovali si ho. Děti moje, láska dělá to, že můj Syn svojí milostí osvěcuje vaše srdce, roste ve vás a dává vám pokoj. Děti moje, když žijete lásku, když žijete mým Synem, budete mít pokoj a budete šťastní. V lásce je vítězství. Děkuji vám!“

 

ENERGIE-500x330