Poselství Panny Marie 25. května 2015

Poselství pro Marii Pavlovič

740

„Drahé děti! Také dnes jsem s vámi a s radostí vás všechny zvu: modlete se a věřte v sílu modlitby. Otevřete vaše srdce děti, aby vás Bůh mohl naplnit svojí láskou a tak se stanete radostí pro druhé. Vaše svědectví bude silné a všechno co děláte, bude propleteno Boží něhou. Já jsem s vámi a modlím se za vás a za vaše obrácení, dokud nevložíte Boha na první místo. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“