P. Gabriele Amorth: Hlavním poselstvím Panny Marie je její přítomnost.

Velmi známý italský exorcista Gabriele Amorth o Medjugoriji říká:

430

„Panna Maria nepřišla ohlásit katastrofy, ale přišla nás učit, jak se jim vyhnout. Ve Fatimě řekla: ‚Na konci mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.‘ V Medjugoriji jsou její zjevení tak časté, že to nemá v dějinách Církve obdobu. Hlavním poselstvím je JEJÍ PŘÍTOMNOST. Proto vás vybízím, aby jste následovali její rady. V Lurdech se Panna Maria zjevovala časně zrána, ve Fatimě v poledne, v Medjugoriji před západem slunce. Hodiny našich dějin neúprosně bijí. ‚Blaze těm služebníkům, které Pán, až přijde, zastihne bdící‘. Matka Církve nás připravuje na přijetí jejího Syna Ježíše Krista.“