Poselství ohledně deseti tajemství

Zjevení Matky Boží v Medjugoriji se nedají přirovnat k žádnému jinému jejímu zásahu v dějinách lidstva. Ať už délkou zjevení nebo samotnými poselstvími, kterých je dáno opravdu hodně. Jsou to jednoduchá a prostá slova určena lidem podobného typu. Vizionáři dostali, nebo dostanou 10 tajemství, která jsou nyní svěřena pouze jim, ale v určenou dobu tyto tajemství oznámí celému světu. Připomeňme si pár poselství, které se o tajemstvích zmiňují:

 

201

 

14. dubna 1982
Musíte vědět, že Satan existuje. Jednoho dne si před Božím trůnem vyžádal, aby směl vstoupit do Církve a určitou dobu ji pokoušet zničit. Bůh dovolil Satanovi Církev zkoušet a dodal: Nezničíš ji! Toto století, ve kterém žijete, je pod mocí Satana, ale když se budou realizovat tajemství, která jsou vám svěřena, jeho moc bude zničena. Již dnes začíná ztrácet svou moc, a proto se stává ještě více agresivním: ničí manželství, působí neshody mezi lidmi Bohu zasvěcenými, způsobuje posedlost a sebevraždy. Chraňte se proto postem a modlitbou, především společnou modlitbou. Noste posvěcené předměty a mějte je taky ve svých domovech. Používejte svěcenou vodu!

 

23. prosince 1982
Všechna tajemství, která vám byla svěřena, se uskuteční a také viditelné znamení se objeví, ale nečekejte na toto znamení, jen abyste uspokojili svoji zvědavost. Nyní, tato doba před viditelným znamením, je doba milosti pro ty, kteří věří. Proto: obraťte se a prohlubte svoji víru! Když se objeví viditelné znamení, pro mnohé již bude pozdě.

 

7. května 1985
Drahá moje dcero (Ivanka), dnes je naše poslední setkání. Nebuď smutná, protože tě budu navštěvovat během všech výročí, mimo příštího. Dcero moje, nemysli si, že jsi udělala nějakou chybu a proto tě nebudu více navštěvovat. Celým srdcem jsi přijala a splnila plány mého Syna a moje plány. Buď šťastná, protože já jsem tvá Matka, která tě miluje celým svým srdcem. Ivanko, děkuji ti, že jsi odpověděla na volání mého Syna a že jsi v tom byla vytrvalá, jak On to si to přál. Dítě, řekni svým přátelům, že můj Syn a já budeme vždy s vámi, když nás budete hledat a volat k nám. To, co jsem ti řekla během těchto let ohledně tajemství, neodhaluj nikomu, až do doby, kdy ti řeknu. Ivanko, milost, kterou jsi přijala ty a tvoji bratři, doposud nikdo na celé Zemi nepřijal.

 

28. ledna 1987
Drahé moje děti!
Přišla jsem k vám, abych vás vedla k čistotě duše a tedy k Bohu. A jak jste mě přijali? Na počátku bez víry, se strachem a bez důvěry k dětem, které jsem vybrala. Pak mě většina z vás přijala do svého srdce a začali jste praktikovat mé mateřské rady. Bohužel to netrvalo dlouho. Na jakékoliv místo přijdu a se mnou můj Syn, tam přichází také Satan. Dovolili jste, aniž byste to postřehli, aby měl nad vámi vládu a dominoval vám. Někdy pochopíte, že některý z vašich skutků není Bohem dovolen, ale velmi rychle tento pocit udusíte. Nevěříte, děti moje! Osušte z mé tváře slzy, které prolévám, když pozoruji to, co děláte. Podívejte se kolem! Najděte si čas přiblížit se Bohu a jít do kostela. Přijďte do domu svého Otce. Najděte si čas, abyste se v rodině sešli a prosili o milost Boží. Pamatujte na své zemřelé, pomozte jim ke štěstí, slavením mše svaté. Nedívejte se s opovržením na chudé, kteří vás prosí o kousek chleba. Neodhánějte je od vašeho plného stolu. Pomozte jim a Bůh pomůže vám. Možná, že požehnání, které vám chudý člověk dá, se uskuteční a Bůh ho vyslyší. Vy děti moje, jste na toto všechno zapomněly. Na tom má účast i Satan. Nepodléhejte! Modlete se se mnou. Neklamte se myšlenkou: „Já jsem dobrý, ale můj bratr, který je vedle mě, nestojí za nic.“ Byli byste nespravedliví. Já jsem vaše Matka, miluji vás, a proto vás napomínám. Je zde deset tajemství, děti moje. Nevíte, o čem pojednávají, ale když se to dovíte, bude už pozdě. Vraťte se k modlitbě! Není nic důležitějšího. Přála bych si, aby mi Pán dovolil, říci alespoň částečně něco ohledně tajemství, ale je už spousta milostí, které vám nabízí. A kdy se vy obětujete Jemu? Kdy jste se naposled něčeho pro Pána zřekli? Nechci vám stále vyčítat, ale chci vás ještě jednou pozvat k modlitbě, k postu a k pokání. Jestliže postem chcete obdržet od Boha nějakou milost, tak ať nikdo neví, že se postíte. Jestliže chcete obdržet milost, nějakým darem chudému, ať o tom mimo vás a Pána nikdo neví. Naslouchejte mi děti moje a v modlitbě přemýšlejte nad těmito mými požadavky!

 

25. srpna 1991
Drahé děti! I dnes vás vyzývám k modlitbě. Nyní, když se začal uskutečňovat můj plán, jako nikdy před tím, je satan silný a přeje si zmást moje plány míru a radosti, a tak vám dát na vědomí, že můj Syn není silný ve svých rozhodnutích. Proto vás všechny vyzývám, drahé děti, ať se modlíte a postíte ještě silněji. Vyzývám vás k odříkání po devět dní, ať se s vaší pomocí uskuteční vše, co si přeji uskutečnit skrze tajemství, s kterými jsem začala ve Fatimě. Volám vás, drahé děti, ať nyní pochopíte důležitost mého příchodu a vážnost situace. Přeji si spasit všechny duše a představit je Bohu. Proto modleme se, aby se uskutečnilo v plnosti vše, co jsem započala. Děkuji vám, že jste odpověděly na mou výzvu!