Poselství 2. května 2015

Poselství, které bylo dáno Pannou Marií vizionářce Mirjaně Soldo

619

„Drahé děti, otevřete svoje srdce a pokuste se pocítit, jak velmi vás miluji a jak velmi si přeji, abyste milovali mého Syna. Přeji si, abyste ho co nejlépe poznali, neboť je nemožné ho poznávat a nemilovat ho – protože On je láska. Já vás děti moje znám. Znám vaše bolesti a utrpení, protože jsem je prožila. Směji se s vámi ve vaší radosti a pláču s vámi ve vaší bolesti. Nikdy vás neopustím. Vždy se budu za vás mateřsky, něžně přimlouvat. A já jako Matka potřebuji vaše otevřené srdce, abyste moudře a v jednoduchosti šířili lásku mého Syna. Potřebuji vás otevřené a citlivé na dobro a milosrdenství. Potřebuji vás sjednocené s mým Synem, protože chci, abyste byli šťastní a pomohli mi přinést štěstí všem mým dětem. Apoštolové moji, potřebuji vás, abyste všem ukázali Boží pravdu, aby mé srdce, které přetrpělo a ještě dnes snáší tolik utrpení, mohlo v lásce zvítězit. Modlete se za svatost mých pastýřů, aby ve jménu mého Syna mohli dělat zázraky, protože svatost dělá zázraky.
Děkuji vám.“