Poselství Panny Marie 25. dubna 2015

Poselství pro Marii Pavlovič
714
Drahé děti!
 I dnes jsem s vámi, abych vás vedla k spáse. Vaše duše je nepokojná, protože je duch slabý a znavený od všech pozemských věcí. Vy, dítka, se modlete k Duchu svatému, aby vás On proměnil a naplnil svojí silou víry a naděje, abyste byli pevní v tomto boji proti zlu. Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás před svým Synem Ježíšem. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.