Aktualizace – Květnová pouť

Aktualizace!

Pouť na svátek Panny Marie – Prostřednice všech milostí

4.– 11. 5. 2022

 Vážení a milí poutníci,

jsem ráda, že se opět setkáme na pouti do Medjugorje. Pro vás, kteří jste se v uplynulých dvou letech do Medjugorje nedostali a už dlouho se na ni těšíte, se zcela jistě Medjugorje představí v nové kráse, obnoveném duchu, blízkostí Boží a Panny Marie. Když jsme v loňském roce, v malém počtu poutníků a auty Medjugorji navštívili, pocítili jsme, že se duch Medjugorje vrací do stejné síly, jako byl na počátku, kdy se událo mnoho uzdravení a zázraků. Panna Maria nás všechny připravuje. Na co – to bude pro nás milým překvapením! Všichni víme, že jsme bezprostředně blízko zázraku, který se na tomto místě stane, ale i to není hlavním důvodem cestovat takovou dálku. Jedeme vstoupit do Srdce Panny Marie, neboť na tomto místě je pomyslně „označená brána“ vstupu do Jejího Srdce. Do Srdce plné lásky a Mateřské péče. Celé Medjugorje je touto branou. Nechť tedy důvodem a motivací zúčastnit se této poutě je načerpat lásku, ponořit se do ní, žít v ní. A to další jako je vyslyšení našich modliteb a proseb za uzdravení, nebo jiných úmyslů bude jen tím, co říká Pán Ježíš: „A to ostatní vám bude přidáno.“

Cena poutě je 3620 Kč + 55 eur za ubytování (5 nocí)

Možnost polopenze: snídaně + oběd v ceně 10 eur osoba/den

Nebo možnost přípravy vlastní jednoduché stravy v kuchyňce.

Ubytování je zajištěno v penzionu vzdáleného necelých 5 min pěšky od kostela. Každý pokoj má sociální zařízení a klimatizaci.

 

K dnešnímu dni jsou podmínky pro vstup do Bosny a Hercegoviny následující:

  • předložení negativního PCR nebo antigenního testu na COVID-19, ne staršího 48 hodin od vydání osvědčení v případě cizinců z Evropy (v ostatních případech je lhůta 72 hodin). V případě, kdy na osvědčení je pouze datum – bez časového údaje, je možnost s tímto osvědčením vstoupit do BaH v den vydání a v následující den. 
  • předložení potvrzení o očkování proti Covid-19 s tím, že v případě dvoudávkového schématu uběhlo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky a v případě jednodávkového schématu uběhlo nejméně 14 dní od aplikace dávky očkovací látky
  • předložení lékařského potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 v období 14 – 180 dnů od zamýšleného vstupu na území BaH

 

Kdo se chcete účastnit této poutě, vyplňte již závaznou přihlášku nebo pošlete e-mail na adresu: cestovka.medzugorje@email.cz

Obsazeno.

P.M. Medjugorje