Poselství Panny Marie

Poselství 25. dubna 2022

1199

„Drahé děti! Dívám se na vás a vidím, že jste ztracení. Proto vás všechny vybízím: vraťte se k Bohu, vraťte se k modlitbě a Duch Svatý vás naplní svojí láskou, která dává radost srdci. Naděje ve vás bude růst také v lepší budoucnost, a vy se stanete radostnými svědky Božího milosrdenství ve vás i kolem vás. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání “