Ať Kristovo slavné vzkříšení, naši tmu ve světlo promění

Střetly se v divném souboji život a smrt. Je po boji.
Ten, který zemřel, z mrtvých vstal, aby nám věčně kraloval.
Pojď a pověz nám Maria, co jsi po cestě viděla.
Hrob, z něhož Kristus slavně vstal, aby se v Otci radoval.
916
Vážení a milí přátelé,
přeji všem pokojné a požehnané velikonoční svátky. Abychom časně ráno, ještě za tmy, zahlédli, že je kámen z hrobu odvalen a Kristus vstal z mrtvých. Také všem přeji obnovenou radost z vlastního života a jistotu, že budoucnost má v rukou Nejvyšší.
 OLYMPUS DIGITAL CAMERA