Poselství Panny Marie 25. března 2021

Poselství Matky Boží prostřednictvím vizionářky Marie Pavlovič

„Drahé děti! Také dnes jsem s vámi, abych vám řekla: děti moje, kdo se modlí, nebojí se budoucnosti a neztrácí naději. Vy jste vyvolení, abyste přinášeli radost a pokoj, protože jste moji. Přišla jsem zde se jménem Královna míru, protože ďábel chce nepokoj a válku, přeje si naplnit vaše srdce strachem z budoucnosti, ale budoucnost je Boží. Proto buďte pokorní a modlete se, svěřte vše do rukou Nejvyššího, který vás stvořil. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.“

1026