Poselství Panny Marie 25. května 2020

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

IMG_6301

„Drahé děti! Modlete se se mnou za nový život vás všech. Ve svých srdcích, děti moje, víte, co je potřebné měnit: vraťte se k Bohu a jeho přikázáním, aby Duch Svatý proměnil váš život i tvář této země, která potřebuje obnovu v Duchu. Děti moje, buďte modlitbou za všechny ty, kteří se nemodlí, buďte radost pro všechny ty, kteří nevidí východisko, buďte nositeli světla v temnotě tohoto neklidného času. Modlete se a hledejte pomoc a ochranu svatých, abyste i vy mohly toužit po nebi a nebeských věcech. Já jsem s vámi a všechny vás chráním a žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání. “