Novéna k výročí Zjevení

Vážení a milí přátelé,

společně si připomeňme, že dnes 15. června začíná novéna ke Královně Míru, jinými slovy k Výročí zjevení Panny Marie v Medjugorji. Na slavnost Jana Křtitele 24. června 2020 to bude naplněných 39 let od prvního zjevení na kopci Podbrdo. Tímto dnem zároveň vstoupíme do začátku – naplňování – čtyřicátého roku trvání těchto zjevení a přítomnosti Panny Marie v Medjugorji. Všichni víme, že „čtyřicítka“ je biblické číslo a často se s ní setkáváme v Písmu svatém: 40 let bloudili Izraelité pouští, než vstoupili do zaslíbené země, 40 dní se Ježíš před svým veřejným působením v poušti postil, 40 dní po svém zmrtvýchvstání se Ježíš zjevoval svým učedníkům. Dále se ve Starém zákoně se čtyřicítkou setkáváme v příběhu Noa, kdy přišla potopa a pršelo 40 dní a 40 nocí. 40 dnů pobýval Mojžíš na hoře, než obdržel desky Desatera. 40 dnů pobýval Mojžíš na hoře, když připravoval druhé desky Desatera namísto rozbitých….
Číslo čtyřicet je číslem naplnění a nového počátku. Vždyť i 40 dní se připravujeme v postní době na Velikonoce. O Velikonocích se v nás probouzí nový život a jsme obnovení Boží silou a mocí. Čtyřicítka nás vede k nové bráně, která se před námi spontánně otevírá. Není potřeba bušit silou, aby se brána otevřela, ale čas ji připravil, aby se otevřela sama a lehce.
Všichni velmi dobře vnímáme, že žijeme v mimořádné době. Je nepředvídatelná a mnohdy obtížná, ale je úměrná milostem, které se na svět vylévají. Připomeňme si také, že zlo nehraje „první housle“, ale je vždy pouhou odvetou na Boží zásahy a projevenou pomoc lidstvu. Navzdory tomu, jak by se mohlo na první pohled zdát, že mnoho věcí jde špatně, budou ve finále rozhodovat jiné síly, než jsou ty zlé a zkorumpované. Panna Maria řekla: moje Neposkvrněné Srdce zvítězí.
Právě v této novéně projdeme svátkem Neposkvrněného srdce Panny Marie, který budeme prožívat v sobotu 20. 6. Den předtím, v pátek 19. 6. prožijeme slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Ježíš a Maria nás vedou do zaslíbené země. V poselstvích z Medjugorje Panna Maria očekávanou dobu nazvala dobou Nového Jara a vyjádřila, že se na tuto dobu velmi těší, neboť bude pro nás osvobozením.
Zvolme si v této novéně modlitbu, která je nám blízká, kterou máme rádi. Není důležité, jaký bude mít obsah a tvar, ale je důležité, aby vycházela ze srdce, abychom se ji modlili rádi a byli jsme v modlitbě šťastní a naplnění. Pokusme se nějakým způsobem zapojit i „nevěřící“, nebo „jinak věřící“. Někdo se po devět dní bude modlit růženec, někdo bude v tichu a klidném usebrání meditovat, někdo si zvolí nějakou modlitbu z internetu, někdo…….. Je to opravdu jedno, nenuťme jeden druhého k tomu, co se má modlit, ale nechme se vést Božím Duchem, co pro nás připravil, abychom byli s Bohem i sami se sebou v harmonii. Tak budeme rádi spolu.
Přidám ještě jednou slova Panny Marie: „Modlete se, dokud se vám modlitba nestane radostí“. A modlitba radostí je, pokud jsme v ní svobodní. Jsme Boží loukou, na které kvete velké množství odlišných, krásných a rozmanitých květů. Společně tvoříme úžasný a nenapodobitelný obraz.
Přeji všem krásný a požehnaný čas.

 

458