Poselství Panny Marie 2. listopadu 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

947

„Drahé děti, můj milovaný Syn vždy prosil a oslavoval Nebeského Otce. Vždycky mu všechno říkal a odevzdal se do jeho vůle. Tak byste to měly dělat i vy, děti moje, protože Nebeský Otec vždy naslouchá svým dětem. Jedno srdce v jednom srdci, láska, světlo a život.
Nebeský Otec se daroval skrze jednu lidskou tvář a ta tvář, je tvář mého Syna. Vy, apoštolové mojí lásky, vy byste měli stále nosit tvář mého Syna ve svém srdci a svých myšlenkách. Vy byste vždy měli myslet na jeho lásku a jeho oběť. Měli byste se modlit, abyste stále cítili jeho přítomnost, protože, apoštolové mojí lásky, to je způsob jak pomůžete všem těm, kteří neznají mého Syna, kteří nepoznali jeho lásku.
Děti moje, čtěte knihu Evangelia. To je vždy něco nového, to je to, co vás spojuje s mým Synem, který se narodil, aby přinesl slova života všem mým dětem a aby se obětoval za všechny. Apoštolové mojí lásky, nesení láskou k mému Synu, přinášejte lásku a pokoj všem svým bratřím. Nikoho nesuďte, všechny milujte podle lásky k mému Synu. Tímto způsobem se postaráte i o svoji duši a ona je tím nejdrahocennějším, co vám skutečně patří. Děkuji vám. “