Poselství Panny Marie 25. října 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

1171

„Drahé děti! Dnes vás volám k modlitbě. Ať je modlitba balzámem pro vaši duši, protože plodem modlitby je radost, darování, vydávání svědectví o Bohu druhým skrze vaše životy. Děti, v úplném odevzdání se Bohu, se on o vše postará, požehná vás a vaše oběti budou mít smysl. Já jsem s vámi a všem vám žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání “