Poselství Panny Marie 25. září 2022

Poselství dané vizionářce Marii Pavlovič – Luneti

Drahé děti!
Modlete se, aby vás Duch Svatý osvítil, abyste byly radostnými hledači Boha a svědky bezhraniční lásky. Já jsem s vámi, děti moje. Znovu vás všechny vyzývám: vzchopte se a svědčte o dobrých skutcích, které Bůh ve vás a skrze vás koná. Buďte radostní v Bohu. Čiňte dobro bližnímu, aby vám bylo dobře na zemi a modlete se za pokoj, který je ohrožený, protože satan si přeje válku a nepokoj. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.