Autobiografie Mirjany Soldo

AUTOBIOGRAFIE – MOJE SRDCE BUDE TRIUMFOVAT

.

383

Právě vyšla kniha „Moje Srdce bude triumfovat“, která je autobiografií vizionářky Mirjany Soldo.

Tato kniha má 378 stránek a zde je uveden její začátek.

 

Úvod:

Jmenuji se Mirjana. Prožívám zjevení Panny Marie více než 35 let. Nedokážu to říci srozumitelněji. Chápu, že je těžké si představit, že se něco takového děje v dnešní  moderní době. Zázraky jsou věcí minulosti dokonce i pro některé věřící. Ale pochybuji, že byl někdo z vás více překvapen než já, když to všechno začalo. Nevěděla jsem, že se takové věci mohou dít, zvláště v Medjugorji, v tak malém místě bývalé Jugoslávie.

Musíte vědět, že jsem prošla mnohými lékařskými prohlídkami i vědeckým pozorováním mnoha vědců a lékařů z celého světa a všichni se shodují v jedné věci: Jsem zcela normální. Mám to dokonce i písemně.

Dříve tedy než začnete uvažovat o mém mentálním zdraví, s úsměvem na tváři vám položím jednoduchou otázku: Máte nějaké oficiální potvrzení o tom, že jste mentálně v pořádku?

Nepíšu to proto, abyste mi uvěřili. Já jsem jenom posel a mým přáním je, rozdělit se s vámi o svůj příběh v naději, že přinese nějakou útěchu světu, ze kterého se pomalu vytrácí mír.

 

Říct, že se mi život změnil onoho 24. června 1981 sotva přenese tíhu toho, co se stalo.

 

Do toho dne jsem žila pod pevnou rukou komunismu a snášela mnohé těžkosti, které to přinášelo, ale nejhorší utrpení začalo potom, co jsme společně s pěti dětmi prožili něco mimořádného.

To, co jsme viděli, nás zcela změnilo, změnilo to i naše rodiny a miliony lidí na celém světě. Zároveň to ovšem i vyvolalo mnoho nenávisti komunistického režimu. Báli se, že mé svědectví je ohrožením jejich vlády a proto mě komunisti prohlásili nepřítelem státu, když mi bylo sotva 16 let.

Možná se dá jejich strachu rozumět, protože jsem poznala něco mnohem většího, než byla komunistická vláda – opravdu mnohem většího, než je cokoliv na Zemi…

Poznala jsem Boží lásku.

.

995

Poselství Panny Marie 2. září 2016

Poselství Panny Marie pro vizionářku Mirjanu Soldo

.

813

.

„Drahé děti! Podle vůle mého Syna a se svou mateřskou láskou přicházím k vám, ke svým dětem, a zvláště k těm, kteří ještě nepoznali lásku mého Syna. Přicházím k vám, kteří na mě myslíte, kteří mě voláte. Vám dávám svou mateřskou lásku a přináším požehnání svého Syna. Máte čisté a otevřené srdce? Vidíte dary, znamení mé přítomnosti a lásky? Děti moje, ve svém pozemském životě následujte můj příklad. Můj život byl bolest, mlčení a nesmírná víra a důvěra v Nebeského Otce. Nic není náhodou – ani bolest, ani radost, ani utrpení, ani láska. Všechno jsou to milosti, které vám můj Syn uděluje a které vás vedou do věčného života. Můj Syn od vás žádá lásku a modlitbu v něm. Milovat a modlit se v něm znamená – jako Matka vás to naučím – modlit se v tichosti své duše a ne jen recitovat ústy. Je to i to nejmenší, nejkrásnější gesto učiněné ve jménu mého Syna; je to trpělivost, milosrdenství, přijetí bolesti a oběť pro druhé. Děti moje, můj Syn se na vás dívá. Modlete se, abyste i vy mohly vidět jeho tvář, aby vám mohla být zjevená. Děti moje, odhaluji vám jedinou a skutečnou pravdu. Modlete se, abyste ji pochopily a mohly šířit lásku a naději, abyste mohly být apoštoly mé lásky. Zvláštní způsobem mé mateřské srdce miluje pastýře. Modlete se za jejich požehnané ruce. Děkuji vám.“

Poselství Panny Marie 25. srpna 2016

Poselství Panny Marie prostřednictvím Marie Pavlovič

.

690

.

„Drahé děti! Dnes se s vámi chci rozdělit o nebeskou radost. Děti, otevřete dveře svého srdce, aby v něm rostla naděje, pokoj a láska, kterou dává jenom Bůh. Děti, jste příliš připoutáni k zemi a k pozemským věcem, proto s vámi satan válí jako vítr s mořskými vlnami. Proto ať je pouto vašeho života modlitba srdcem a klanění se mému Synu Ježíši. Jemu odevzdejte svoji budoucnost, abyste v Něm byli pro druhé radostí a příkladem svého života. Děkuji vám, že jste odpověděly na mou výzvu.“

.

Poselství Panny Marie 2. srpna 2016

Poselství Panny Marie pro Mirjanu Soldo

.

447

.

„Drahé děti, přišla jsem  mezi vás, abyste mi odevzdaly svoje starosti, abych je mohla přinést svému Synu, abych se u Něj za vás přimlouvala pro vaše dobro. Vím, že každý z vás má svoje starosti, svoje zkoušky, proto vás mateřsky zvu, přijďte ke stolu mého Syna. On pro vás láme chléb, dává vám sebe, dává vám naději a od vás žádá více víry, naděje a radosti. Žádá váš vnitřní boj proti egoizmu, odsuzování a lidským slabostem. Proto já, jako matka, říkám: Modlete se! Modlitba vám dává sílu k vnitřnímu boji. Můj Syn, jako malý, mi často říkal, že mne budou mnozí milovat a nazývat mě matkou. Já zde mezi vámi cítím lásku. Děkuji vám. Pro tuto lásku prosím svého Syna, aby se nikdo z vás, mých dětí, nevrátil domů takový jaký přišel. Prosím, abyste si odnesly co nejvíce naděje, milosrdenství a lásky. Buďte mými apoštoly lásky, kteří budou svým životem svědčit o tom, že je Nebeský Otec zdroj života, a ne smrti. Drahé děti, znovu vás mateřsky prosím, abyste se modlily za vyvolené mého Syna, za jejich požehnané ruce. Modlete se za svoje pastýře, aby mohli kázat o mém Synu s co největší láskou a tak působili obrácení. Děkuji vám.“

Poselství Panny Marie 25. července 2016

Poselství Panny Marie pro Marii Pavlovič

.

279

.

Drahé děti! Dívám se na vás a vidím vás ztracené, nemáte v srdci modlitbu ani radost. Vraťte se, děti moje, k modlitbě a dejte Boha na první místo a ne člověka. Neztrácejte naději, kterou vám přináším. Děti moje, ať vám tento čas – každým dnem bude více hledáním Boha v tichosti vašeho srdce. Modlete se, modlete se, modlete se, až se vám modlitba stane radostí. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Poselství Panny Marie 2. července 2016

Poselství Panny Marie pro Mirjanu Soldo

.383.

„Drahé děti, moje skutečná, živá přítomnost mezi vámi, vás musí učinit šťastnými, protože je to veliká láska mého Syna. On mě posílá mezi vás, abych vám mateřskou láskou dala jistotu; abyste pochopily, že bolest a radost, utrpení a láska slouží k tomu aby vaše duše intenzivně žily. Chci vás znovu pozvat, abyste slavily Srdce Ježíšovo, srdce víry, Eucharistii. Den po dni se můj Syn na věky živý vrací mezi vás. Vrací se k vám, ale nikdy vás ani neopustil. Když se jedno z mých dětí vrátí k Němu, moje mateřské srdce zaplane štěstím. Proto, děti moje, vraťte se k Eucharistii, k mému Synu. Cesta k mému Synu je těžká, plná odříkání, ale na konci je vždycky světlo. Rozumím vašim bolestem a trápení, a mateřskou láskou vám utírám slzy. Důvěřujte mému Synu, protože On pro vás učiní to, o co byste nedokázali ani požádat. Děti moje, starejte se pouze o svoji duši, protože ona je to jediné, co vám zde na zemi patří. Přinesete ji, pošpiněnou nebo čistou, před Nebeského Otce. Zapamatujte si, že víra v lásku mého Syna bude vždy odměněna. Prosím vás, modlete se zvláště za ty, které můj Syn povolal, aby z něho žili a milovali svoje stádo. Děkuji vám.

Poselství Panny Marie 25. června 2016

Poselství Panny Marie pro Marii Pavlovič

.279

.

Drahé děti! Děkujte se mnou Bohu za dar, že jsem s vámi. Modlete se, děti moje a žijte podle Božích přikázání, aby vám bylo dobře na zemi. Dnes, v tento den milosti, vám chci dát své mateřské požehnání pokoje a mojí lásky. Přimlouvám se za vás u svého Syna a vybízím vás, abyste vytrvaly v modlitbě, abych s vámi mohla uskutečnit svůj plán. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Poselství Panny Marie 2. června 2016

Poselství Panny Marie pro vizionářku Mirjanu Soldo

.2-giugno-16

.

Drahé děti, jako Matka Církve, jako vaše Matka, se usmívám, když vás vidím, jak za mnou přicházíte, jak se shromažďujete kolem mne, jak mne hledáte. Moje příchody mezi vás jsou důkazem, jak vás nebe miluje. Ukazují vám cestu k věčnému životu, ke spáse. Apoštolové moji, vy, kteří se snažíte mít čisté srdce a mého Syna v něm, vy jste na dobré cestě, vy, kteří hledáte mého Syna, hledáte dobrou cestu. On zanechal mnohá znamení své lásky. Zanechal naději. Je snadné ho najít, když jste připravení k oběti a pokání. Jestli máte trpělivost, milosrdenství a lásku ke svým bližním. Mnohé moje děti nevidí a neslyší, protože nechtějí. Moje slova a moje skutky nepřijímají. A můj Syn skrze mne volá všechny. Jeho Duch osvětluje všechny moje děti ve světle Nebeského Otce, ve společenství nebe a země, ve vzájemné lásce, protože láska vyvolává lásku a působí, že jsou skutky důležitější než slova. Proto, apoštolové moji, modlete se za svojí církev, mějte jí rádi a konejte skutky lásky. Ať by byla jakkoli zrazována, zraňována, ona je tu, protože pochází od Nebeského Otce. Modlete se za svoje pastýře, abyste v nich viděly velikost lásky mého Syna. Děkuji vám.

Poselství Panny Marie 25. května 2016

Poselství Panny Marie pro vizionářku Marii Pavlovič

.

126

.

„Drahé děti, moje přítomnost je Božím darem pro vás všechny a povzbuzením k obrácení. Satan je silný a chce do vašich srdcí a myšlenek vnést zmatek a nepokoj. Proto vy, moje děti, modlete se, aby vás Duch Svatý vedl pravou cestou radosti a pokoje. Jsem s vámi a přimlouvám se za vás u svého Syna. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“

Poselství Panny Marie 2. května 2016

Poselství Panny Marie pro vizionářku Mirjanu Soldo
.
1112
.
„Drahé děti, moje mateřské srdce touží po vašem upřímném obrácení a pevné víře, abyste mohly šířit lásku a pokoj všem, kteří vás obklopují. Ale, děti moje, nezapomeňte, každý z vás je jedinečným světem před Nebeským Otcem. Proto dovolte, aby ve vás neustále působilo dílo Ducha Svatého. Buďte mými duchovně čistými dětmi. V duchovnosti je krása. Všechno co je duchovní, je živé a velmi krásné. Nezapomeňte, že v Eucharistii, která je srdce víry, je můj Syn stále s vámi. Přichází k vám a láme s vámi chléb, protože, děti moje, kvůli vám zemřel, vstal z mrtvých a znovu přichází. Tato moje slova jsou vám známá, protože jsou pravdou a pravda se nemění. Ale mnohé moje děti na ně zapomněly. Děti moje, moje slova nejsou ani stará ani nová, ona jsou věčná. Proto vás, svoje děti, vybízím, abyste dobře vnímaly znamení času, abyste sbíraly rozbité kříže a byly apoštoly zjevení. Děkuji vám.
 
.