Výroční poselství Panny Marie

Výroční poselství Panny Marie, Královny míru 18. března 2021 prostřednictvím vizionářky Mirjany Soldo

podbr.

Vizionářka Mirjana Soldo mívala každodenní zjevení Panny Marie od 24. 6. 1981 do 25. 12. 1982. Při posledním každodenním zjevení jí Panna Maria svěřila poslední desáté tajemství a řekla, že se jí bude zjevovat ještě jednou ročně a to 18. března. Tak je tomu dodnes. Panna Maria jí také sdělila, že bude mít mimořádná zjevení – každého druhého v měsíci – které začaly 2. 8. 1987 a probíhaly do 2. 3. 2020.

 

583

„Drahé děti! Mateřsky vás vybízím, abyste se vrátili k radosti a pravdě evangelia. Abyste se vrátili k lásce mého Syna, protože vás čeká s otevřenou náručí. Všechno co v životě děláte, dělejte s mým Synem, dělejte s láskou, abyste byli požehnaní. Aby vaše duchovnost byla vnitřní a nejen vnější. Pouze takovým způsobem budete pokorní, velkorysí, radostní a naplnění láskou. A mé mateřské srdce se bude radovat s vámi. Děkuji vám.“