Požehnané vánoce + poselství 25. prosince

Vážení a milí přátelé,

přeji vám pokojné a požehnané svátky Kristova narození. Neochvějnou důvěru v Boží moudrost a v Boží vedení. Ať vás Panna Maria provází a chrání celým novým rokem 2021.

IMG_20200104_163920

Poselství Matky Boží Panny Marie dané 25. prosince vizionářce Marii Pavlovič

„Drahé děti! Přináším vám malého Ježíše, který vám daruje pokoj. On, který je minulost, přítomnost a budoucnost vašeho žití. Děti moje, nedovolte, aby se uhasila vaše víra a naděje v lepší budoucnost, protože vy jste vybraní k tomu, abyste byli při každé příležitosti svědky naděje. Proto jsem tady s Ježíšem, abych vám požehnala svým pokojem. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.“

IMG_20200104_160643