Poselství Panny Marie 25. listopadu 2020

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič-Luneti

1035

„Drahé děti! Toto je čas lásky, tepla, modlitby a radosti. Modlete se, děti moje, aby se malý Ježíš narodil ve vašich srdcích. Otevřete svoje srdce Ježíšovi, který se dává každému z vás. Bůh mě poslal, abych byla radostí a nadějí v tomto čase. A já vám říkám: bez malého Ježíše nemáte něžnost ani pocit nebe, který je ukrytý v novorozeňátku. Proto, děti moje, pracujte na sobě. Četbou Písma svatého odhalíte Ježíšovo narození a radost jako v prvních dnech, které Medžugorje darovalo lidstvu. Dějiny se stanou pravdou, která se i dnes opakuje ve vás i kolem vás. Pracujte a vytvářejte pokoj skrze svátost smíření. Usmiřte se s Bohem, děti moje, a uvidíte zázraky kolem vás. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání. “