Poselství Panny Marie 25. října 2020

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

227

„Drahé děti! V tomto čase vás volám, abyste se vrátily k Bohu a modlitbě. Vzývejte všechny svaté o pomoc, aby vám byli příkladem a pomocí. Satan je silný a bojuje o to, aby k sobě přitáhl co nejvíce srdcí. Chce válku a nenávist. Proto jsem s vámi takto dlouho, abych vás vedla cestou spásy, k Tomu, který je Cesta, Pravda a Život. Děti moje, vraťte se k lásce k Bohu a On bude vaší silou a útočištěm. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání. “