Poselství Panny Marie 25. července 2020

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

964

„Drahé děti! V tomto nepokojném čase, kdy ďábel žne duše, aby je přitáhl k sobě, vás vybízím k vytrvalé modlitbě, abyste v modlitbě odkryly Boha lásky a naděje. Děti moje, vezměte do rukou kříž. Ať je vám on povzbuzením, že láska vždy vítězí, zvláště nyní, kdy jsou kříž a víra odmítané. Buďte vy svým životem odleskem a příkladem, že víra a naděje ještě žije a že nový svět pokoje, že je možný. Jsem s vámi a přimlouvám se za vás před svým synem Ježíšem. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání“