Výroční zjevení Panny Marie – Královny Míru Ivance Ivankovič – Elez 25. června 2020

Vizionářka Ivanka Ivankovič – Elez

Ivanka Ivankovič Elez

měla 25. června 2020 výroční zjevení. Při posledním každodenním zjevení 7. května 1985 jí Panna Maria svěřila poslední 10. tajemství a řekla jí, že se jí bude do konce života každý rok zjevovat a to právě na výročí zjevení. Tak tomu bylo i tento rok. Zjevení, které měla Ivanka ve svém rodném domě, trvalo 5 minut (18:40 – 18:45). Při zjevení byla přítomná pouze rodina Ivanky. Po zjevení vizionářka řekla: Panna Maria nám předala toto poselství: „Modlete se, modlete se, modlete se!“ Panna Maria nás všechny požehnala.

721

287

1137

317