Výroční poselsví Královny Míru 25. června 2020

Poselství Panny Marie – Královny Míru – 25. června 2020 – naplněných 39 let zjevení v Medžugorji

465

„Drahé děti! Slyším vaše volání i modlitby a přimlouvám se za vás u svého syna Ježíše, který je Cesta, Pravda a Život. Děti moje, vraťte se k modlitbě a otevřete své srdce v tomto milostiplném čase a vykročte na cestu obrácení. Váš život je pomíjející a bez Boha nemá smysl. Proto jsem s vámi, abych vás vedla ke svatosti života, aby každý z vás objevil radost života. Všechny vás, děti moje, miluji a žehnám vám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání. “

Medjugorje let