Poselství Panny Marie 25. dubna 2020

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

638

„Drahé děti! Ať vám tato doba bude podnětem k osobnímu obrácení. Modlete se, děti moje, v samotě v Duchu Svatém, aby vás posílil ve víře a důvěře v Boha, abyste byly důstojnými svědky lásky, kterou vás Bůh obdarovává prostřednictvím mojí přítomnosti. Děti moje, nedopusťte, aby vám zkoušky zatvrdily srdce a modlitba, aby byla jako poušť. Buďte odleskem Boží lásky a svým životem vydávejte svědectví o Vzkříšeném Ježíšovi. Já jsem s vámi a všechny vás miluji svojí mateřskou láskou. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.